Tgđ Bkav Nguyễn Tử Quảng Bị Điều Tra Vì Xâm Phạm Nghiêm Trọng Đến An Ninh Quốc Gia
Tin này có chuẩn chỉnh không những cụ?Chuẩn thì quả này Bkis bị tấn công rồi