TÊN GỌI ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Tên gọi đầu tiên của đảng cộng sản việt nam


*
*
*
*
*
*
*

*

*
Email
*
Bản in
Trải qua 91 năm chế tạo và phát triển, Đảng cộng sản nước ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là 1 mốc kế hoạch sử quan trọng ghi nhận, lưu lại những chiến thắng lợi, thành tích của biện pháp mạng Việt Nam. Xin chào mừng thành công Ðại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần thứ XIII của Ðảng, Cổng TTĐT thị trấn Bạch Thông xin trân trọng trình làng cùng độc giả những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng cách mạng Việt Nam gắn liền với quy trình ra đời và trở nên tân tiến của Ðảng qua từng kỳ Ðại hội.
*

Đảng cùng sản vn là người tổ chức và chỉ huy mọi thành công của bí quyết mạng Việt Nam. Từ khi thành lập và hoạt động đến nay, Đảng cộng sản việt nam đã trải qua 13 kỳ đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son chói lọi đề đạt sự trưởng thành của Đảng và giải pháp mạng vn dưới sự chỉ huy của Đảng. Những thắng lợi vĩ đại mà lại Nhân dân ta đã giành được trong rộng chín thập kỷ qua hầu như bắt mối cung cấp sâu xa từ các việc Đảng ta nắm rõ và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng sài gòn vào trong thực tế cách mạng Việt Nam, vạch đi xuống đường lối giải pháp mạng đúng đắn, sáng sủa tạo tương xứng với thực tiễn giang sơn và xu ráng thời đại.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (THÁNG 2-1951)

Kể từ Đại hội I cho Đại hội II của Đảng đã làm qua hơn 15 năm với bao thay đổi đã ra mắt trên quả đât và Đông Dương. Giải pháp mạng và nội chiến của quần chúng. # Việt Nam, Lào cùng Campuchia đã giành được những chiến thắng có ý nghĩa sâu sắc chiến lược cùng đang thường xuyên phát triển to gan mẽ. Thực tiễn đa dạng và phong phú của bí quyết mạng yên cầu Đảng buộc phải tổng kết, xác minh và bổ sung hoàn chỉnh về mặt đường lối. Từ thời điểm năm 1930 mang lại năm 1951, Đảng cùng sản Đông Dương là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng của tất cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Tình trạng xã hội, khiếp tế, thiết yếu trị của mỗi nước có những thay chuyển đổi nhau. Phương pháp mạng và binh cách của mỗi nước cũng đều có những bước phát triển riêng biệt. Thực trạng đó đòi hỏi mỗi nước rất cần được và hoàn toàn có thể thành lập một bao gồm đảng cách mạng theo công ty nghĩa Mác - Lênin, trực tiếp đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử vẻ vang trước dân tộc mình và công ty động góp thêm phần vào sự nghiệp biện pháp mạng bình thường của quần chúng ba dân tộc trên bán hòn đảo Đông Dương.

Đại hội đại biểu lần sản phẩm công nghệ II của Đảng được triệu tập nhằm thỏa mãn nhu cầu những yên cầu bức thiết đó.

Sau Diễn văn khai mạc của đồng minh Tôn Đức Thắng, Đại hội đã nghiên cứu và phân tích và bàn thảo Báo cáo bao gồm trị của chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của bạn bè Trường Chinh, Báo cáo về tổ chức triển khai và Điều lệ Đảng của đồng minh Lê Văn Lương với các report bổ sung về mặt trận dân tộc thống nhất, cơ quan ban ngành dân người chủ sở hữu dân, quân đội nhân dân, kinh tế tài chính tài bao gồm và về văn nghệ. Dường như còn một số trong những tham luận khác.

Báo cáo chủ yếu trị đã tổng quan những chuyển đổi của tình hình trái đất và trong nước trong thời gian nửa thời điểm đầu thế kỷ XX, dự báo phần lớn triển vọng xuất sắc đẹp của nửa nạm kỷ sau. Về quy trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong hai mươi năm qua, report đã xác minh những thắng lợi to lớn của bí quyết mạng, kiểm điểm sự chỉ huy của Đảng cùng những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của những thời kỳ vận động bí quyết mạng của Đảng. Thành công của giải pháp mạng và nội chiến đã khẳng định đường lối, chế độ của Đảng nói chung là đúng; cán bộ, đảng viên của Đảng là những chiến sỹ dũng cảm, tận tụy hy sinh, được quần chúng tin yêu... Song, họ có số đông khuyết điểm cần thay thế sửa chữa như học tập tập công ty nghĩa Mác - Lênin còn yếu, tư tưởng cán cỗ chưa vững vàng, công tác tổ chức, lề lối thao tác làm việc còn công ty quan, quan liêu liêu, mệnh lệnh, thuôn hòi, công thần. Để xung khắc phục các khuyết điểm trên, Đảng yêu cầu tìm biện pháp giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin để cải thiện tư tưởng thiết yếu trị đến đảng viên, củng chũm mối tương tác giữa Đảng với quần chúng, đề cao tinh thần kỷ luật, tính cơ chế của đảng viên, mở rộng phong trào phê bình với tự phê bình ngơi nghỉ trong Đảng, ở những cơ quan tiền đoàn thể, bên trên báo chí cho tới nhân dân một giải pháp thường xuyên, thiết thực, dân nhà và phải có sự bình chọn chặt chẽ.

Căn cứ vào sự phân tích ví dụ tình hình trái đất và trong nước, báo cáo nêu lên khẩu hiệu bao gồm của ta là tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại lũ can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo đảm hòa bình nạm giới.

Bản báo cáo nêu lên mấy trách nhiệm chính trong nhiệm vụ mới của bọn chúng ta:

- Đưa loạn lạc đến thành công hoàn toàn.

- tổ chức Đảng Lao hễ Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ máy nhất, đề xuất phải tăng nhanh xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng. # về gần như mặt, củng núm và phát triển Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất; vạc huy tinh thần yêu nước và tăng cường thi đua ái quốc, triệt để bớt tô, sút tức, tịch kí ruộng khu đất của thực dân cùng Việt gian chia cho nông dân nghèo, đảm bảo an toàn nền tảng gớm tế, tài thiết yếu của ta, đấu tranh kinh tế với địch, thực hiện vô tư hợp lý về thuế khóa; tích cực hỗ trợ cuộc binh lửa của Cao Miên và Lào, tiến tới ra đời Mặt trận thống nhất Việt - Miên - Lào, v.v..

Muốn làm tròn nhiệm vụ trên, cần được có một đảng hoạt động công khai, tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình quả đât và trong nước để chỉ đạo toàn dân kháng chiến đến thắng lợi. Đảng đó lấy tên là Đảng Lao rượu cồn Việt Nam. Mục tiêu trước mắt của Đảng là liên hiệp lãnh đạo toàn dân nội chiến cho đến chiến thắng hoàn toàn, chỉ đạo toàn dân triển khai nền dân nhà mới, sẵn sàng điều khiếu nại tiến lên nhà nghĩa thôn hội.

Đảng Lao đụng Việt Nam phải là 1 đảng to lớn, khỏe mạnh mẽ, chắc chắn chắn, trong sạch, cách mạng triệt để. “Trong quy trình tiến độ này, quyền lợi của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao động và của dân tộc bản địa là một. Chính vì Đảng Lao động vn là Đảng của kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao động, cho nên nó đề xuất là Đảng của dân tộc Việt Nam”.

Sau khi bàn thảo Báo cáo chủ yếu trị của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội đã trải qua nghị quyết khẳng định: đường lối liên minh toàn dân, kháng mặt trận kỳ giành độc lập, dân công ty là trọn vẹn đúng, Đảng buộc phải kiện toàn thêm sự chỉ đạo kháng chiến, triệu tập lực lượng to hơn nữa để tăng nhanh kháng chiến đến chiến thắng hoàn toàn; đề xuất xây dựng Đảng Lao động vn có bao gồm cương, điều lệ thích hợp với thực trạng Việt Nam...

Báo cáo Bàn về phong thái mạng Việt Nam của bè bạn Trường Chinh sẽ trình bày toàn bộ đường lối cách mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuy vậy ba dân tộc bản địa Việt Nam, Lào, Cao Miên cùng ở trên bán đảo Đông Dương, cùng tranh đấu chống quân thù chung, gồm một lịch sử dân tộc đấu tranh giải pháp mạng đính bó quan trọng với nhau, tuy nhiên tình hình mới yên cầu phải đặt vấn đề cách mạng mỗi nước khác biệt cho nên bè bạn Trường Chinh chỉ trình bày trước Đại hội về sự việc cách mạng Việt Nam. Còn cách mạng Lào và cách mạng Cao Miên sẽ tiến hành nêu ra trong một report khác.

Báo cáo Bàn về kiểu cách mạng Việt Nam đang phân tích đặc điểm của làng hội việt nam sau bí quyết mạng tháng Tám cùng trong binh lửa chống thực dân Pháp là một trong những xã hội cải cách và phát triển không đều, một xóm hội có cha tính chất: dân người chủ dân, 1 phần thuộc địa với nửa phong kiến. Trong thâm tâm xã hội ấy cất chất rất nhiều mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa toàn bộ dân tộc nước ta với bầy đế quốc xâm lược; mâu thuẫn giữa bầy đàn Nhân dân cùng với địa chủ phong kiến; xích míc giữa lao cồn với tư bạn dạng trong nước. Vào đó, xích míc giữa dân tộc nước ta với đế quốc thôn tính là chính. Nó đang ra mắt dưới hình thức quyết liệt là chiến tranh. Mang đến nên, đối tượng người dùng chính của phương pháp mạng vn là nhà nghĩa đế quốc và quyền lực phong kiến. Kẻ thù cụ thể trước đôi mắt của giải pháp mạng việt nam là nhà nghĩa đế quốc xâm chiếm (thực dân Pháp, can thiệp Mỹ) và bù chú ý Việt gian phản bội nước, đại biểu quyền hạn cho đại địa chủ, phong loài kiến phản động và tư sản mại bản. Kẻ thù số một của cách mạng Việt Nam hiện nay là nhà nghĩa đế quốc xâm lược. “Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng việt nam là tiêu diệt đàn đế quốc xâm lược, đánh đổ đàn bù nhìn Việt gian bội phản nước, có tác dụng cho việt nam hoàn toàn chủ quyền và thống nhất; xóa khỏi những di tích lịch sử phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày gồm ruộng; phân phát triển cơ chế dân người sở hữu dân, tạo mầm mống mang đến chủ nghĩa xóm hội sinh hoạt Việt Nam...

Nhiệm vụ bội nghịch đế và trách nhiệm phản phong kiến ràng buộc với nhau. Từ bây giờ phải triệu tập mọi lực lượng để kháng chiến, đặng hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc... Nhiệm vụ phản phong kiến nhất mực phải làm cho đồng thời với trọng trách phản đế, tuy thế làm bao gồm kế hoạch, từng bước một một, nhằm vừa liên kết kháng chiến, vừa tu dưỡng lực lượng giải pháp mạng đặng mau tiêu diệt bọn đế quốc xâm lược, ngừng giải phóng dân tộc”.

Phân tích cách biểu hiện các ách thống trị trong làng mạc hội Việt Nam đối với các trách nhiệm cách mạng, phiên bản báo cáo bố trí lực lượng giải pháp mạng ở nước ta là thống trị công nhân, kẻ thống trị nông dân, kẻ thống trị tiểu bốn sản, rồi đến kẻ thống trị tư sản dân tộc. Hình như là những cá nhân thân sĩ (địa chủ) yêu thương nước và văn minh hiện đứng vào sản phẩm ngũ nhân dân. Những giai cấp đó hòa hợp thành nhân dân, mà lại công nông là nền tảng. Động lực của biện pháp mạng vn là Nhân dân, hầu hết là công nông. Giai cấp lãnh đạo biện pháp mạng việt nam là kẻ thống trị công nhân. Dân cày là bạn đồng minh trung thành và lớn mạnh mẽ nhất của kẻ thống trị công nhân. Tiểu tứ sản là bạn liên minh tin cậy. Tư sản dân tộc bản địa là bạn đồng minh có điều kiện.

Xem thêm: Cùng Khám Phá Địa Điểm Hồ Bán Nguyệt Phú Mỹ Hưng Quận 7 Nằm Ở Đâu? Có Gì Vui

Cuộc phương pháp mạng nhằm đánh đổ đế quốc với phong kiến, do Nhân dân làm cho động lực và ách thống trị công nhân lãnh đạo, là một cuộc bí quyết mạng dân tộc dân người chủ dân cùng tiến triển thành cách social chủ nghĩa.

Thấm nhuần cách nhìn của Lênin: không qua nhiều bước vượt độ, các trình độ không giống nhau thì thiết yếu biến bí quyết mạng dân chủ tứ sản tại 1 nước không tân tiến thành cách mạng xã hội chủ nghĩa được, report xác định: tuyến phố tiến lên chủ nghĩa làng mạc hội của việt nam phải trải qua một thời gian dài gồm nhiều giai đoạn. Thời gian dài đó phụ thuộc vào sự thay đổi nhiệm vụ kế hoạch của biện pháp mạng, tùy theo những chuyển đổi trong sản phẩm ngũ kẻ thù và bạn liên minh của giai cấp công nhân.

Báo cáo chỉ rõ: “Trong hoàn cảnh chính quyền dân chủ nhân dân tồn tại với được củng cố, những tiến độ cách mạng đang kế tục nhau một biện pháp thuận lợi”

“Giai đoạn máy nhất hiện nay là một cuộc bùng nổ cách mạng kéo dài (kháng chiến). Những giai đoạn sau có thể là phần nhiều quá trình cải tân vừa ôn hòa, vừa đấm đá bạo lực dưới tổ chức chính quyền dân người sở hữu dân... Sau khoản thời gian đánh bại đàn đế quốc xâm lược, chính quyền nhân dân sẽ hoàn toàn có thể và yêu cầu thi hành một loạt cách tân mạnh bạo, hay nói cho đúng hơn, hàng loạt cải biến phương pháp mạng, dựa trên sự ủng hộ hết lòng của quần bọn chúng nhân dân lao động. Dưới cơ quan ban ngành nhân dân, do ách thống trị công nhân lãnh đạo, nhiều cuộc cải biến thường xuyên và lần lần, cộng lại cũng dẫn cho một tác dụng quan trọng ngang như 1 cuộc giải pháp mạng”.

Sau khi “Chủ nghĩa đế quốc xâm lấn bị phá hủy và những di tích phong kiến, nửa phong kiến bị xóa sổ thì độc nhất định kinh tế quốc dân sẽ trở nên tân tiến mạnh. Hai yếu tố kinh tế, yếu tố tư bản chủ nghĩa và yếu tố xã hội chủ nghĩa... Lúc này sẽ đồng thời nảy nở. Song nước vn sẽ không qua một thời đại cách tân và phát triển tư phiên bản êm đềm mà phát triển trong cuộc đương đầu giữa hai nhân tố nói trên. Vì chưng có chính quyền nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo, nên yếu tố xã hội chủ nghĩa sẽ thắng nhân tố tư bạn dạng chủ nghĩa... Tóm lại, con đường tiến lên nhà nghĩa làng hội của việt nam sẽ quanh co và dài. Không thể nói đến triệt để tôn tạo xã hội, xóa bỏ chế độ người tách lột bạn ngay một lúc”.

Báo cáo nêu ra 12 cơ chế của Đảng trong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân: Đẩy táo tợn kháng chiến đến chiến thắng hoàn toàn, tiêu diệt bầy đế quốc thôn tính và bè cánh tay sai, tạo cho nước vn hoàn toàn tự do và thống nhất; thi hành từng bước chính sách ruộng đất, xóa khỏi các vẻ ngoài bóc lột phong kiến với nửa phong kiến; Xây dựng, củng cố và vạc triển chính sách dân chủ nhân dân về bao gồm trị, kinh tế và văn hóa, sẵn sàng tiến lên quy trình tiến độ cách social chủ nghĩa; Củng chũm Mặt trận dân tộc thống nhất kháng đế quốc xâm lược; thi công và cải tiến và phát triển quân nhóm nhân dân; Xây dựng chế độ dân tộc; chính sách đối với tôn giáo; chế độ đối với vùng nhất thời bị chiếm; chế độ đối với ngoại kiều; chính sách đối ngoại; Ra mức độ ủng hộ cách mạng Lào với Cao Miên; Tích cực góp phần vào cuộc chiến tranh vì hòa bình, dân nhà và tự do dân tộc của nhân dân cầm giới. Bạn dạng báo cáo dành một trong những phần quan trọng nói tới công tác gây ra Đảng.

Đại hội đang quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, trải qua Chính cương, Tuyên ngôn cùng Điều lệ new của Đảng.

Bản Chính cương của Đảng Lao động vn gồm cha chương: Chương I- trái đất và Việt Nam; chương II- xã hội vn và biện pháp mạng Việt Nam; chương III- cơ chế của Đảng Lao hễ Việt Nam.

Về giải pháp mạng Việt Nam, thiết yếu cương nêu rõ: hiện giờ cách mạng vn phải giải quyết mâu thuẫn giữa chính sách dân người chủ dân vn và những thế lực phản động, khiến cho cho chính sách ấy phân phát triển trẻ khỏe và thuận chiều tiến lên chủ nghĩa làng hội. Thế lực phản động chủ yếu đang rào cản sự cách tân và phát triển của làng mạc hội vn là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Những di tích phong kiến cũng khiến cho xã hội vn đình trệ. Cho nên cách mạng vn có nhì đối tượng. Đối tượng chính bây giờ là nhà nghĩa đế quốc xâm lược, thay thể bây giờ là đế quốc Pháp và đàn can thiệp Mỹ. Đối tượng phụ bây chừ là phong kiến, cố kỉnh thể từ bây giờ là phong kiến phản động. Trách nhiệm cơ bạn dạng hiện ni của biện pháp mạng nước ta là tấn công đuổi đàn đế quốc xâm lược, giành chủ quyền và thống duy nhất thật sự mang lại dân tộc, xóa khỏi những di tích phong kiến cùng nửa phong kiến, làm cho những người cày bao gồm ruộng, phân phát triển cơ chế dân người chủ sở hữu dân, gây đại lý cho công ty nghĩa thôn hội. Ba trọng trách đó gắn bó với nhau. Song nhiệm vụ thiết yếu trước đôi mắt là chấm dứt giải phóng dân tộc. Mang lại nên từ bây giờ phải triệu tập lực lượng vào bài toán kháng chiến nhằm quyết chiến hạ quân xâm lược. Động lực của phương pháp mạng Việt Nam lúc này là: công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và bốn sản dân tộc; ngoài ra là đầy đủ thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. đa số giai cấp, thế hệ và phần tử đó họp thành nhân dân. Nền tảng gốc rễ của quần chúng. # là công, nông với lao rượu cồn trí thức. Fan lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. ... Bí quyết mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân việt nam nhất định sẽ đưa nước ta tiến tới nhà nghĩa xóm hội...

“Đó là một con đường tranh đấu lâu dài, đại thể trải qua bố giai đoạn: giai đoạn thứ nhất, trách nhiệm chủ yếu hèn là kết thúc giải phóng dân tộc; tiến trình thứ hai, trọng trách chủ yếu ớt là xóa sổ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, tiến hành triệt để bạn cày gồm ruộng, cải cách và phát triển kỹ nghệ, hoàn chỉnh chế độ dân chủ nhân dân; tiến trình thứ ba, trách nhiệm chủ yếu là xây dựng các đại lý cho nhà nghĩa xóm hội, tiến lên triển khai chủ nghĩa làng hội.

Ba quá trình ấy không tách bóc rời nhau, nhưng mà mật thiết contact xen kẽ cùng với nhau. Tuy nhiên mỗi tiến độ có một trách nhiệm trung tâm, phải nắm rõ nhiệm vụ trung trung khu đó để triệu tập lực lượng vào đó mà thực hiện”.

Điều lệ bắt đầu của Đảng gồm có phần mục đích và tôn chỉ, 13 chương và 71 điều. Điều lệ xác minh rõ mục tiêu của Đảng là tìm mọi cách để “phát triển chính sách dân người chủ sở hữu dân, tiến lên chính sách xã hội nhà nghĩa làm việc Việt Nam, để triển khai tự do, niềm hạnh phúc cho giai cấp công nhân, dân chúng lao rượu cồn và tất cả các dân tộc bản địa đa số, thiểu số Việt Nam”.  Đảng Lao động nước ta là đảng của kẻ thống trị công nhân và nhân dân lao đụng Việt Nam. Đảng lấy công ty nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng gốc rễ tư tưởng và tạo ra Đảng theo cơ chế một đảng vô sản hình dáng mới. Điều lệ vẫn nêu ra số đông quy định chặt chẽ về câu hỏi kết hấp thụ đảng viên, về trọng trách học tập lý luận của đảng viên, về chính sách đề cao kỷ lý lẽ và dân nhà trong Đảng và vấn đề khuyến khích trợ giúp quần chúng phê bình nhà trương, cơ chế của Đảng, phê bình cán bộ, đảng viên.

Bản Điều lệ bắt đầu do Đại hội thông qua là 1 trong bước tiến bắt đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đây là trong số những cơ sở để tăng thêm sức to gan đoàn kết võ thuật và tính tiên phong thái mạng của Đảng Lao hễ Việt Nam.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành tw mới có 19 ủy viên phê chuẩn và 10 ủy viên dự khuyết. Quản trị Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Đảng, đồng minh Trường Chinh được thai làm Tổng túng bấn thư.

Đây là lần thứ nhất Ban Chấp hành tw Đảng được bầu hợp thức trong một đại hội có đầy đủ đại biểu toàn quốc. Ban Chấp hành trung ương là cơ sở lãnh đạo tối đa của Đảng thân hai kỳ đại hội, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội, bổ sung cập nhật thêm những chủ trương, chính sách mới cho thích phù hợp với những biến hóa mới của tình hình, để biến đổi Nghị quyết của Đại hội thành hiện nay đưa kháng chiến đến chiến hạ lợi.

Đại hội đại biểu toàn nước lần thiết bị II của Đảng là 1 trong sự kiện lịch sử trọng đại khắc ghi bước cứng cáp mới về tư tưởng, con đường lối bao gồm trị của Đảng. Đảng ra sức khai chuyển động với tên thường gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam, bao gồm cương lĩnh, đường lối, chính sách đúng đắn tương xứng với thực tế của nước nhà có ý nghĩa quyết định đưa đao binh tiến lên giành những thành công ngày càng lớn. Quan hệ nam nữ giữa Đảng cùng nhân dân thêm gắn bó, sự chỉ huy của Đảng đối với kháng chiến càng thêm thuận lợi. Sức khỏe của Đảng được tăng cường. Cũng chính vì vậy, Đại hội đại biểu việt nam lần thứ II của Đảng được hotline là Đại hội chống chiến.

Đại hội II: Đưa cuộc nội chiến chống Pháp đến thành công hoàn toàn

*

 

Địa điểm: thôn Vinh Quang, thị xã Chiêm Hoá, tỉnh giấc Tuyên Quang 

Số lượng đảng viên trong cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: chủ tịch Hồ Chí Minh 

Tổng bí thư được thai tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 29

Ủy viên Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 7

Ủy viên trách nhiệm chính: Đưa cuộc loạn lạc chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Đại hội sẽ tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo bí quyết mạng dân tộc dân người chủ sở hữu dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ với công cuộc đao binh kiến quốc.

Do sự trở nên tân tiến và yêu cầu của sự việc nghiệp phương pháp mạng và phòng chiến, Đại hội ra quyết định xây dựng nghỉ ngơi mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng mang tên là Đảng Lao đụng Việt Nam.

Đại hội trải qua Điều lệ của Đảng Lao đụng Việt Nam. Đảng Lao động việt nam là Đảng của kẻ thống trị công nhân và của nhân dân lao rượu cồn Việt Nam.

Đảng lấy chủ nghĩa Marx-Lenin làm căn nguyên tư tưởng và tạo ra Đảng theo bề ngoài một Đảng vô sản thứ hạng mới, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức triển khai và sinh hoạt căn bạn dạng của Đảng; phê bình, từ bỏ phê bình là quy luật cải tiến và phát triển của Đảng; ship hàng nhân dân là mục tiêu hoạt động của Đảng.  Đại hội lưu lại một mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cấp bách của thực tiễn, chuyển cuộc nội chiến chống Pháp đến thành công hoàn toàn. (Còn nữa)