TẬP HỢP CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 3 NHỎ HƠN 421

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

Số từ nhiin nhỏ nhất phân tách hết cho 3 là 0

Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất nhỏ tuổi hơn 421 phân chia hết đến 3 là 420

Từ 0đến 420 có số số phân tách hetes mang đến 3 là: ( 420 - 0 ) : 3 + 1 = 141 (số)


*

Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất phân chia hết đến 3 nhỏ dại hơn 421 là : 420

Số từ nhiên nhỏ dại nhất chia hết mang đến 3 là : 3

Ta có dãy số : 0 +3+6 +9 +.....+420

Số số hạng của hàng là :

(420 - 0):3+1=141(số)

Vậy tập hợp các số tự nhiên chia hết mang đến 3 0 ; 3 ; 6 ; 9 ; ....... ;420 có 141 phần tử.

Bạn đang xem: Tập hợp các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 421


Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

cho tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 3 mà bé dại hơn 50

cho tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chia hết cho 6 mà nhỏ hơn 50

cho tập hợp các số tự nhiên chia hết mang lại 9 mà bé dại hơn 50

dùng kí hiệu(subset)để chỉ mối quan hệ giữa các tập hợp


Gọi tập hợp thứ nhất là A ;

tập hợp sản phẩm công nghệ hai là B ;

tập vừa lòng thứ ba là C .

(Csubset B;Bsupset C);(Bsubset A;Asupset B);(Csubset A;Asupset C)


Bài 1 : Viết những tập phù hợp sau bằng phương pháp liệt kê các phần tử của nó :

a) A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số phân chia hết cho 7.

b) B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 30 và phân chia hết đến 5.

c) C là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, nhưng mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

d) D là tập hợp các số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 50 phân tách hết mang lại 2 với không chia hết mang đến 5.

e) E là tập hợp những số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10 và bé dại hơn hoặc bởi 30 phân tách hết mang đến 3.


1. Ta có :

a)A = 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 ; 70 ; 77 ; 84 ; 91 ; 98

b) B = 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; trăng tròn ; 25

c) C = 31 ; 62 ; 93

d) D = 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48

e) E = 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27


Đơn giản mà bạnA=14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;91B=0;5;10;15;20;25BẠN TỰ LÀM TIẾP NHA MỎI TAY LẮM░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░█░░░█░░░░░░░░░█░░░░████████▄▄█░░░░░██████▄▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░███████▀░░░░▀▀██████▀

Bài 1 : Viết các tập thích hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó :

a) A là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số phân chia hết cho 7.

Xem thêm: Laptop Bị Mất Biểu Tượng Wifi Trên Taskbar Của Windows 10, Sửa Lỗi Mất Biểu Tượng Wifi Trên Taskbar Win 7

b) B là tập hợp những số tự nhiên nhỏ hơn 30 và chia hết cho 5.

c) C là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số, nhưng chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đối chọi vị.

d) D là tập hợp các số từ nhiên nhỏ hơn 50 phân chia hết mang lại 2 với không phân chia hết cho 5.

e) E là tập hợp những số trường đoản cú nhiên lớn hơn hoặc bởi 10 và nhỏ hơn hoặc bởi 30 chia hết đến 3.


A = 14,21,...,98

B = 5,10,..,25

C = 31,62,93

Ta gồm tập thích hợp Yvà tập đúng theo X

Tập đúng theo Ygồm các số chẵn chia hết cho 2 nhỏ nhiều hơn 50

Tập thích hợp X gồm các số tròn chục chia hết mang đến 5 bé nhiều hơn 50

Tập hòa hợp Y có 24 phần tử,Tập thích hợp X tất cả 4 phần tử

Lấy tập thích hợp D,ta gồm :

(Din2N;D

(D⋮2)và D không chia hết mang đến 5

D bao gồm 24-4 = 20 bộ phận :

D = 2,4,6,...,48

E = 12,15,...,30


a)A=14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;91;98

b)B=0;5;10;15;20;25

c)C=31;62;93

d)D=2;4;6;8;12;14;16;18;22;24;26;28;32;34;36;38;42;44;46;48

e)E=12;15;18;21;24;27;30


cho A là tập thích hợp số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 3 và nhỏ hơn 50 mang đến B làtập hợp những số tự nhiên và thoải mái chia hết đến 6 vá nhỏ hơn 50 viết tập hơp A, tập đúng theo B bằng phương pháp liệt kê cácphần tử


TìmA∩Bbiết:

a)

A=1;4;7;10;13;16;19;22;25B=4;6;8;10;12;14;16;18;20

b) A là tập hợp những số chia hết mang đến 4 bé dại hơn 50

B là tập hợp các số chia hết mang đến 8 bé dại hơn 60

c) A là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên chia hết 5 có hai chữ số.

B là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên chia hết mang đến 10 có hai chứ số.

d) A tập hòa hợp số lẻ nhỏ tuổi hơn 20

B tập thích hợp số chẵn nhỏ dại hơn 20


Tìm A∩Bbiết:

a, A = 1;4;7;10;13;16;19;22;25; B = 4;6;8;10;12;14;16;18;20

b, A là tập hợp những số chia hết đến 4 nhỏ dại hơn 50

B là tập hợp các số phân chia hết cho 8 nhỏ tuổi hơn 60

c, A là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên chia hết 5 có hai chữ số.

B là tập hợp những số tự nhiên và thoải mái chia hết mang đến 10 tất cả hai chứ số.

d, A tập phù hợp số lẻ nhỏ dại hơn 20

B tập phù hợp số chẵn nhỏ dại hơn 20


a, A∩B = 4;10;16

b, A = 0;4;8;12;16;20;24;28;32;36;40;44;48

B = 0;8;16;24;32;40;48;56

A∩B = 0;8;16;24;32;40;48

c, A = 10;15;20;25;30;35;40;45;50;55;60;65;70;75;80;85;90;95

B = 10;20;30;40;50;60;70;80;90

A∩B = B

d, A = 1;3;5;7;9;11;13;15;17;19

B = 0;2;4;6;8;10;12;14;16;18

A∩B =∅


Cho tập thích hợp A gồm những số từ nhiên bé dại hơn 100 và chia hết mang đến 2 , B gồm những số từ nhiên nhỏ tuổi hơn 200 và phân tách hết đến 8 . Tập vừa lòng A nhiều hơn thế tập vừa lòng B ..... Phần tử


tập hòa hợp A có số phần tử là

(100-2):2+1=50(phần tử)

tập phù hợp B gồm số phần tử là

(200-8):8+1=25(phần tử)

tập phù hợp A hơn nhiều hơn thế nữa số phần tử của tập phù hợp B là

50-25=25 (phần tử)

Đ/S: 25phần tử


Cho tập đúng theo A gồm những số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 100 và chia hết đến 2, B gồm các số từ bỏ nhiên bé dại hơn 200 và chia hết đến 8. Tập hòa hợp A nhiều hơn tập hòa hợp B bao nhiêu phần tử


a)Tập hợp A=0;2;4;6;...;96;98

Vì tập vừa lòng B gồm các số tự nhiên >200 và phân chia hết đến 8=>tập phù hợp Bgồm những số thoải mái và tự nhiên thuộc B(8) với >200

B(8) nhưng mà >200 =0;8;16;24;...;168;176;184;192

=>tập thích hợp B=0;8;16;24;...;168;176;184;192

b)Số bộ phận tập phù hợp A tất cả là:(98-0):2+1=47 phần tử

Số thành phần tập hợp B gồm là:(192-0):8+1=25 phần tử

Số bộ phận tập đúng theo A những hơntập thích hợp B là:47-25=22 phần tử

Vậysố bộ phận tập thích hợp A nhiều hơntập hợp B là 22 phần tử

HỌC TỐT


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên