Tại Sao Nói Thời Kì Chuyên Chính Giacobanh Là Đỉnh Cao Của Cách Mạng Tư Sản Pháp

Lập niên biểu tình tiết cách mạng qua các giai đoạn. Tại sao nói: thời gian chuyên thiết yếu Gia-cô-banh là đỉnh điểm của bí quyết mạng tư sản Pháp?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

* Bảng niên biểu cốt truyện thể hiện diễn biến các mạng Pháp qua những giai đoạn:

Các tiến trình chính

Sự kiện

Nội dung sự kiện

Khởi nghĩa của quần chúng Pari phá ngục tù Baxti

Tháng 8-1789,

thông qua phiên bản Tuyên ngôn Nhân quyền với Dân quyền.

Bạn đang xem: Tại sao nói thời kì chuyên chính giacobanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp

Quốc hội tuyên ba “Tổ quốc lâm nguy” với ra sắc đẹp lệnh động viên quân tình nguyện.

Tháng 4-1792,

Hiến pháp được thông qua, xác lập chính sách quân công ty lập hiến.

Tháng 9-1791,

Chiến tranh thân Pháp cùng liên quân phong con kiến Áo - Phổ bùng nổ.

(Bước đầu của nền cùng hòa)

Khởi nghĩa của dân chúng Pari lật đổ nền quân chủ lập hiến, tổ chức chính quyền chuyển quý phái tay tứ sản công thương được gọi là phái Girôngđanh.

Quốc hội khai mạc, truất phế truất đơn vị vua, tùy chỉnh cấu hình nền Cộng hòa vật dụng nhất.

Vua Lu-I XVI bị xử chém.

(Chuyên chủ yếu dân chủ phương pháp mạng Giacôbanh, Đỉnh cao của cách mạng)

Tháng 6-1793,

Hiến pháp mới được thông qua, tuyên bố chính sách cộng hòa.

Thông qua sắc lệnh “Tổng cổ vũ toàn quốc”.

Cách mạng Pháp đạt mức đỉnh cao.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Chưa Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện 2021

Trong phiên họp của Quốc hội, lực lượng tứ sản phản cách mạng thực hiện đảo chủ yếu lật đổ phái Giacôbanh, ngừng giai đoạn phát triển đi lên của phong trào.

(Thoái trào cách mạng)

Tháng 11-1799,

Chấm hoàn thành chế độ Đốc chính. Nền độc tài quân sự chiến lược được thiết lập ở Pháp.

Năm 1804,

Na-pô-lê-ông đăng quang Hoàng đế, thành lập và hoạt động đế chế máy nhất.

Năm 1812,

Na-pô-lê-ông bị thảm bại trận nghỉ ngơi Nga.

Năm 1815,

Năm 1815, cơ chế quân công ty Pháp được phục hồi.


 * Nói: thời gian chuyên bao gồm của Gia-cô-banh là đỉnh điểm của bí quyết mạng tứ sản Pháp vì:

- tháng 6-1793, Hiến pháp new được thông qua, tuyên tía Pháp là nước cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và rất nhiều sự bất bình đẳng ách thống trị bị bãi bỏ.

- Phái Giacôbanh đang quan tâm xử lý vấn đề ruộng đất đòi hỏi cơ bản của nông dân.

- 8/1793, Quốc hội thống qua dung nhan lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức khỏe của nhân dân trong toàn quốc chống “thù vào giặc ngoài” phát hành luật giá buổi tối đa với lương thực đển tiêu giảm nạn đầu cơ tích trữ, đồng thời phát hành mức lương tối đa của công nhân.

- nhờ các chế độ của mình, phái Giacôbanh đã dập tắt được các cuộc nổi loạn, xua quân xâm lược thoát ra khỏi biên giới. Dứt các trách nhiệm dân tộc cùng dân chủ. Giải pháp mạng đạt đến đỉnh cao.