TẠI MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ SỬ DỤNG CHIẾN THUẬT GÌ


Tại chiến trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng phương án gì để kháng Pháp?

A. Trong thời điểm tạm thời rút toàn cục lực lượng về đảm bảo an toàn kinh thành Huế. 

B. Tích cực tiến hành “vườn không bên trống”. 

C. Cử tín đồ sang yêu thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp. 

D. Triệu tập lực lượng tiến công Pháp.

Bạn đang xem: Tại mặt trận đà nẵng nguyễn tri phương đã sử dụng chiến thuật gì


*


Tại chiến trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương đã sử dụng giải pháp gì để phòng Pháp? A. Tạm thời rút toàn bộ lực lượng về đảm bảo an toàn kinh thành Huế. B. Tích rất thực hiện “vườn không bên trống”. C. Cử người thanh lịch thương thuyết, nghị hòa cùng với thực dân Pháp. D. Triệu tập lực lượng tiến công Pháp.

Tại mặt trận Đà Nẵng, Nguyễn Tri Phương vẫn sử dụng chiến thuật gì để phòng Pháp?

A. Tạm thời rút tổng thể lực lượng về đảm bảo an toàn kinh thành Huế.

B. Tích rất thực hiện “vườn không công ty trống”.

C. Cử người lịch sự thương thuyết, nghị hòa với thực dân Pháp.

D. Triệu tập lực lượng tấn công Pháp.


Tại chiến trường Đà Nẵng, quân dân ta đã sử dụng giải pháp gì ngăn chặn lại liên quân Pháp-Tây Ban Nha?

A. “chinh phục từng gói nhỏ”

B. “thủ hiểm”. 

C. “vườn không bên trống”. 

D. “đánh cấp tốc thắng nhanh”.


Tại chiến trường Đà Nẵng, quân dân ta đang sử dụng chiến thuật gì chống lại liên quân Pháp-Tây Ban Nha?

A. “chinh phục từng gói nhỏ”

B. “thủ hiểm”.

C. “vườn không bên trống”.  

D. “đánh nhanh thắng nhanh”.


Cuộc đao binh chống thực dân Pháp của nhân dân việt nam tại trận mạc Đà Nẵng (1858 - 1859) dường như không A. Buộc thực dân Pháp nên chuyển hướng tấn công vào Gia Định B. Chứng minh tinh thần đoàn kết, chủ động kháng chiến của dân chúng C. Làm đại bại hoàn toàn thủ đoạn “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp D. đề đạt sự phối kết hợp chiến đấu thân triều đình Huế với nhân dân

Cuộc đao binh chống thực dân Pháp của nhân dân việt nam tại chiến trường Đà Nẵng (1858 - 1859) vẫn không

A. buộc thực dân Pháp buộc phải chuyển hướng tấn công vào Gia Định

B. chứng tỏ tinh thần đoàn kết, dữ thế chủ động kháng chiến của nhân dân

C. làm lose hoàn toàn thủ đoạn “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp

D.

Xem thêm: Laptop Không Hiện Biểu Tượng Wifi, Cách Khắc Phục Lỗi

phản ảnh sự phối hợp chiến đấu thân triều đình Huế cùng với nhân dân


Cuộc binh cách chống thực dân Pháp của nhân dân nước ta tại chiến trường Đà Nẵng (1858 - 1859) dường như không A. Buộc thực dân Pháp đề xuất chuyển hướng tiến công vào Gia Định B. Minh chứng tinh thần đoàn kết, dữ thế chủ động kháng chiến của dân chúng C. Làm thua hoàn toàn âm mưu “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp D. đề đạt sự phối kết hợp chiến đấu thân triều đình Huế cùng với nhân dân

Cuộc binh lửa chống thực dân Pháp của nhân dân nước ta tại chiến trận Đà Nẵng (1858 - 1859) vẫn không

A. buộc thực dân Pháp đề nghị chuyển hướng tiến công vào Gia Định

B. chứng tỏ tinh thần đoàn kết, chủ động kháng chiến của nhân dân

C. làm thua hoàn toàn thủ đoạn “đánh cấp tốc thắng nhanh” của Pháp

D. đề đạt sự phối kết hợp chiến đấu giữa triều đình Huế cùng với nhân dân


A. Xây dựng những cơ sở sản xuất, chế biến tốt giao hàng cuộc kháng chiên lâu dài. 

B. Tiến hành tiêu thổ khiến cho tiện đao binh lâu dài. 

C. Tiến hành một cuộc tổng dịch rời các cơ sở quan trọng, đơn vị máy, xí nghiệp.... 

D. Tạo ra lực lượng về đều mặt: chính trị, quân sự, gớm tế, văn hóa.


A. tiến hành tiêu thổ để cho tiện binh đao lâu dài

B. tạo lực lượng về các mặt: bao gồm trị, quân sự, tởm tế, văn hóa

C. Xây dựng các cơ sở sản xuất, sản xuất tốt ship hàng cuộc binh cách lâu dài

D. thực hiện một cuộc tổng di chuyển các ban ngành quan trọng, công ty máy, xí nghiệp


A. Xây dựng các cơ sở sản xuất, sản xuất tốt ship hàng cuộc kháng rán lâu dài

B. Thực hiện tiêu thổ làm cho tiện loạn lạc lâu dài.

C. Triển khai một cuộc tổng di chuyển các cơ sở quan trọng, công ty máy, xí nghiệp....

D. Xây dừng lực lượng về phần đông mặt: chủ yếu trị, quân sự, khiếp tế, văn hóa


Cuộc kháng chiến chống Pháp ở trận mạc Đà Nẵng có tác dụng gì? A. Đánh bại thủ đoạn "đánh nhanh, chiến thắng nhanh" của thực dân Pháp. B. Giam chân Pháp trên Đà Nẵng. C. Cổ vũ nhân dân nam giới Bộ vùng dậy kháng chiến kháng Pháp. D. Để lại nhiều kinh nghiệm tay nghề quý.

Cuộc nội chiến chống Pháp ở chiến trận Đà Nẵng có tác dụng gì?