Sửa lỗi windows không hiện thị ảnh thu nhỏ thumbnail

Nội dung

Khắc phục: phiên bản xem trước hình thu nhỏ dại (Thumbnail) không hiển thị trong file ExplorerBật hình thu bé dại (thumbnail) qua folder Options

Các tệp hình ảnh của các bạn có hiển thị với cảnh núi non và hồ nước chung chung thay vì hiển thị hình thu bé dại hoặc hình thu nhỏ trong file Explorerư? Và các tệp clip có thể hiển thị với hình tượng trình phạt đa phương tiện mặc định.