SỰ TIẾN HÓA CỦA CÁC HÌNH THỨC TIÊU HÓA DIỄN RA THEO HƯỚNG NÀO

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sự tiến hóa của những hiệ tượng tiêu hóa ra mắt theo hướng nào?

*

Sự tiến hóa của các hình thức hấp thụ ra mắt như thế nào?

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.

Bạn đang xem: Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết phù hợp với ngoại bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với nước ngoài bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.


Sự tiến hoá của các hiệ tượng tiêu hoá ra mắt theo hướng nào?

A.Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hoá nước ngoài bào

B.Tiêu hoá nước ngoài bào → Tiêu hoá nội bào kết phù hợp với nước ngoài bào → Tiêu hoá nội bào

C.Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá ngoại bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với nước ngoài bào

D.Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nước ngoài bào


Sự tiến hoá của các bề ngoài tiêu hoá ra mắt theo hướng nào?

A. Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào→ Tiêu hoá nội bào kết phù hợp với ngoại bào

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Kí Sim Học Sinh Viên Viettel, Mobifone, Vina

Tiêu hoá nước ngoài bào → Tiêu hoá nội bào kết phù hợp với ngoại bào → tiêu hoá nội bào

C. Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hoá ngoại bào

D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với nước ngoài bào → Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào


Sự tiến hoá của những hiệ tượng tiêu hoá ra mắt theo hướng nào

A. Tiêu hoá nội bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hoá ngoại bào

B. Tiêu hoá nước ngoài bào → Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hoá nội bào

C. Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào→ Tiêu hoá nội bào kết hợp với nước ngoài bào

D. Tiêu hoá nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hoá nội bào → tiêu hoá ngoại bào


Sự tiêu hóa thức ăn ở dạng tổ ong ra mắt như thế nào?

A. thức nạp năng lượng được ợ lên miệng nhằm nhai kĩ lại

B. tiết pepsin với HCl để hấp thụ protein gồm sinh hoạt vi sinh trang bị với cỏ

C. dung nạp khô bớt nước vào thức ăn

D. thức ăn được trộn với nước bong bóng và được vi sinc trang bị cộng sinc phá tan vỡ thành tế bào cùng ngày tiết ra enzyên ổn hấp thụ xenlulôzơ


Sự hấp thụ thức nạp năng lượng ở dạ tổ ong diễn ra như vậy nào?

A.thức ăn uống được ợ lên mồm để nnhì kĩ lại

B.tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein bao gồm sinh sống vi sinc trang bị cùng cỏ

C.hấp thụ ráo bớt nước trong thức ăn

D.thức nạp năng lượng được trộn cùng với nước bọt bong bóng cùng được vi sinch đồ dùng cộng sinc phá đổ vỡ thành tế bào và huyết ra enzlặng hấp thụ xenlulôzơ