Sự Phụ Thuộc Của Điện Trở Vào Chiều Dài Dây Dẫn Violet

quý khách vẫn coi phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem với cài đặt ngay bạn dạng rất đầy đủ của tư liệu tại trên đây (149.26 KB, 16 trang )


http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

các bài luyện tập 6.2: Hai diện trsống R1 và R2 được mắc theo nhị bí quyết vào nhì điểm M,N vào sơ đồ dùng hình vẽ, trong đó hiệu điện nắm U = 6V. Trong giải pháp mắc thứ nhất am pe kế chỉ 0,4A, trong biện pháp mắc đồ vật hai , am pe kế chỉ 1,8A.a , Đó là hai phương pháp mắc như thế nào ?Vẽ sơ vật từng biện pháp mắc.

Bạn đang xem: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn violet

b, Tính năng lượng điện trngơi nghỉ R1 và R2. A

U

+

-M N

a, Vì nhị biện pháp mắc phần nhiều được mắc vao cùng một hiệu điện cầm U = 6V C1: Điện trnghỉ ngơi tương đương của đoạn mạch

Bài giải

Rtđ1 =

1I

U  R

tđ1 =

4

,

0

6


(2)

C2: Điện trlàm việc tương đương của đoạn mạch là Rtđ2 =

2

IU

8,1

6

= = 103 

 Rtđ1 > Rtđ2  Cách 1: R1 nt R2 .

Cách 2 : R1 // R2

M N

A


U

+

-R1 R2

A

M N


(3)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

Bài 2 a: Trong đoạn mạch bao gồm nhì năng lượng điện trnghỉ ngơi mắc nối tiếp, độ mạnh

dịng năng lượng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trngơi nghỉ bao gồm mối quan hệ ra sao cùng với độ mạnh chiếc điện mạch chủ yếu ?

Hiệu năng lượng điện cố gắng giữa nhị đầu đoạn mạch liên hệ thế nào với hiệu điện vậy thân hai đầu mỗi điện trở ?

Điện trsinh hoạt của đoạn mạch mắc tiếp liền dục tình ra sao cùng với mỗi điện biến đổi phần ?

lúc R1 nt R2

 I1 = I2 = I ; U = U1 + U2 ;R = R1 + R2

Bài 2b. Vẽ sơ vật dụng mạch điện thực hiện vôn kế cùng am pe kế để đo năng lượng điện trsống

của một dây dẫn.

A

U

+

-M N


(4)

Dây dẫn là 1 bộ phận quan trọng của mạch điện. những dây dẫn rất có thể bao gồm size khác biệt, được thiết kế từ bỏ những vật liệu không giống nhau cùng rất có thể có điện trsinh hoạt khác biệt. Cần buộc phải xác minh xem điện trlàm việc của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố như thế nào với phụ thuộc những yếu tố kia thế nào ?Chúng ta biết, cùng với từng dây dẫn, thì R là khơng thay đổi Vậy điện trngơi nghỉ mỗi dây dẫn dựa vào ra sao vào bản thân dẫn dẫn kia ?  Bài mới

Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự phụ thuộc vào của điện trsinh hoạt dây dẫn vào trong 1 trong số những nhân tố khác biệt.

1. Các cuộn dây dẫn sinh sống hình 7.1 bao hàm Điểm lưu ý làm sao không giống nhau ? Các cuộn dây dẫn này có phần đông điểm khác nhau.

+ Chiều lâu năm dây dẫn+ Tiết diện dây dẫn


(5)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

2. Cần bắt buộc xác định coi năng lượng điện trsinh sống của dây dẫn bao gồm phụ thuộc vào chiều dàiDây, tiết diện dây với vật tư làm cho dây dẫn hay là không cùng phụ thuộc vào từng nguyên tố này như thế nào.

Để xác định sự nhờ vào của năng lượng điện trngơi nghỉ dây dẫn vào một trong những yếu tố x làm sao đó(ví dụ như chiều lâu năm dây dẫn) thì cần phải đo điện trlàm việc của các dây dẫn gồm nguyên tố x khác biệt cơ mà tất cả toàn bộ các yếu tố khác hệt nhau.

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr ở vào chiều lâu năm dây dẫn.- Dự kiến phương pháp tiến hành

TN.

Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1- Dự loài kiến biện pháp làm

Đo năng lượng điện trsống của các dây dẫn gồm chiều lâu năm l, 2l, 3l, tuy thế bao gồm tiết diện hệt nhau cùng được gia công trường đoản cú và một loại vật liệu. So sánh những quý giá năng lượng điện trlàm việc để đưa ra quan hệ thân điện trlàm việc và chiều dài dây dẫn


(6)

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr sinh hoạt vào chiều lâu năm dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:


SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1- Dự con kiến biện pháp làm

Đo năng lượng điện trlàm việc của các dây dẫn tất cả chiều nhiều năm l, 2l, 3l, tuy vậy gồm ngày tiết diện đồng nhất cùng được làm trường đoản cú cùng một các loại vật liệu. So sánh những quý giá năng lượng điện trsống nhằm tìm thấy quan hệ thân năng lượng điện trsinh hoạt với chiều nhiều năm dây dẫn

I – Xác định sự nhờ vào của điện trở dây dẫn vào một trong những nhân tố khác biệt.


(7)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr sinh hoạt vào chiều dài dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1- Dự kiến giải pháp làm

Đo năng lượng điện trngơi nghỉ của những dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l, nhưng lại có tiết diện như nhau và được làm từ bỏ cùng một các loại vật liệu. So sánh các quý giá năng lượng điện trnghỉ ngơi để tìm thấy quan hệ giữa năng lượng điện trlàm việc và chiều dài dây dẫn

I – Xác định sự nhờ vào của năng lượng điện trở dây dẫn vào trong 1 giữa những nguyên tố khác nhau.

C1: Dự đốn:

Dây dẫn nhiều năm 2l tất cả năng lượng điện trlàm việc 2R, dây dẫn lâu năm 3l tất cả điẹn trsống 3R.


(8)

Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

A

+

-(1)K

Va)


(9)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

A

+

-(1)K

V


(2)

b)

.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ Lớp 6, Soạn Bài Đêm Nay Bác Không Ngủ Của Minh Huệ

c)K

A

+

-(1)

V

(2) (3)


(10)

* Hãy điền tác dụng phân tích vào bảng

Kết trái đoKết trái đoLần

Lần

Thí nghiệm


Thí nghiệm

Hiệu điện thế

Hiệu điện thế

(V)

(V)

Cường độ chiếc điện

Cường độ cái năng lượng điện

(A)

(A)

Điện trnghỉ ngơi dây dẫn

Điện trở dây dẫn

(

( ) )Với dây dẫn lâu năm l

Với dây dẫn dài l UU11 = = II11 = = RR11 = =

Với dây dẫn dài2l

Với dây dẫn dài2l UU22 = = II22 = = RR22 = =

Với dây dẫn dài 3l


(11)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

Kết quả đoKết trái đoLần

Lần

Thí nghiệm

Thí nghiệm

Hiệu năng lượng điện thế

Hiệu điện thế

(V)

(V)

Cường độ cái năng lượng điện


Cường độ dòng điện

(A)

(A)

Điện trnghỉ ngơi dây dẫn

Điện trlàm việc dây dẫn

(

( ) )Với dây dẫn nhiều năm l

Với dây dẫn dài l UU11 = 6V = 6V II11 = 1,5A = 1,5A RR11 = 4 = 4 Với dây dẫn dài2l

Với dây dẫn dài2l UU22 = 6V = 6V II22 = 0,75A = 0,75A RR22 = 8 = 8 Với dây dẫn lâu năm 3l

Với dây dẫn nhiều năm 3l UU33 = 6V = 6V II33 = 0,5 A = 0,5 A RR33 = 12 = 12 

* Kết quả phân tách (Xem bảng)

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr làm việc vào chiều nhiều năm dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự phụ thuộc của điện trlàm việc dây dẫn vào một trong những giữa những
nhân tố không giống nhau.


(12)

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr ở vào chiều dài dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự phụ thuộc vào của điện trnghỉ ngơi dây dẫn vào một trong những yếu tố khác biệt.

2- Thí nghiệm kiểm tra1- Dự con kiến giải pháp làm

*Nhận xét: Những dây dẫn bao gồm cùng tiết diện, đươc có tác dụng từ 1 laọi vật tư. Nếu chiều dài tăng bao nhiêu lần thì điện trsống dây dẫn tăng bấy nhiêu lần

3- Kết luận


(13)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

C2: Mắc một đèn điện vào hiệu điện cầm cố khơng thay đổi bởi dây dẫn nlắp thì đèn sáng sủa bình thường, dẫu vậy nếu chũm băng dây dẫn khá nhiều năm có thuộc máu diện cùng được gia công tự và một loại vật tư thì đèn sáng sủa yếu rộng ?

Hãy giải thích tại vì sao ?

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr sinh sống vào chiều lâu năm dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự dựa vào của năng lượng điện trngơi nghỉ dây dẫn vào trong 1 trong những nguyên tố khác biệt.


(14)

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr nghỉ ngơi vào chiều nhiều năm dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự nhờ vào của năng lượng điện trsinh sống dây dẫn vào một trong những trong số những nguyên tố khác nhau.

III - Vận dụng

C2: Chiều nhiều năm dây càng Khủng  Điện trlàm việc của đoạn mạch càng phệ. Nếu giữa hiệu năng lượng điện vậy khơng thay đổi  Cường độ dịng điện chạy qua đoạn mạch càng bé dại  Đèn sáng càng yếu hèn.


(15)

http://violet.vn/thcs-dongnam-thahttp://violet.vn/thcs-dongnam-thanhhoa

II - Sự ph ụ thu ộc c ủa đi ện tr sinh hoạt vào chiều lâu năm dây dẫn.Tiết 7 - Bài 7:

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRTại VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪNI – Xác định sự phụ thuộc của năng lượng điện trnghỉ ngơi dây dẫn vào một giữa những yếu tố khác biệt.

III - Vận dụng

C2: Chiều nhiều năm dây càng bự  Điện trsinh hoạt của đoạn mạch càng mập. Nếu giữa hiệu điện thế ko đổi  Cường độ cái năng lượng điện chạy qua đoạn mạch càng nhỏ tuổi  Đèn sáng càng yếu ớt.

C3: Điện trsinh hoạt của cuộn dây là :R = = 20 

Chiều lâu năm của cuộn dây là : l = .4 = 40 (m)

IU


(16)

C4: Hai đoạn dây dẫn bao gồm cùng huyết diện với được làm từ và một loại vật tư có chiều nhiều năm l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện gắng vào nhị đầu của mỗi đoạn dây này thí dịng năng lượng điện chạy qua bọn chúng bao gồm cường độ tương ứng là I1 và I2. Biết I1 = 0,25I2. Hỏi l1 lâu năm vội từng nào lần l2

C4 : Vì hiệu điện cố gắng đặt vào hai đàu dây khơng thay đổi bắt buộc I phần trăm nghịch cùng với R. Do I1 = 0,25I2  R2 = 0,25R1, giỏi R1 = 4R2.

Mà  l1 = 4l2 .

212

1

I
IR

R

III - Vận dụng

Bài học tập yêu cầu ghi lưu giữ vụ việc gì ?

* Điện trsinh sống của dây dẫn gồm thuộc ngày tiết diện và được làm tự và một loại vật tư thì tỉ lệ thành phần thuận với chiều nhiều năm của mỗi dây.

* Hướng dẫn HS học sinh hoạt nhà:


Tài liệu liên quan


*
su phu thuoc cua dien tro vao chieu dẻo day dan 16 957 1
*
bài bác 7.Sự nhờ vào của năng lượng điện trngơi nghỉ vào chiều lâu năm dây dẫn. 17 2 10
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự dựa vào của điện trở vào chiều nhiều năm dây dẫn 20 1 0
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự phụ thuộc vào của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn đôi mươi 493 0
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự nhờ vào của điện trngơi nghỉ vào chiều nhiều năm dây dẫn 20 322 0
*
Tiet 7 -Su phu thuoc cua dien tro vao chieu dai cua day dan 5 976 3
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự nhờ vào của năng lượng điện trlàm việc vào chiều lâu năm dây dẫn 20 319 0
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự nhờ vào của năng lượng điện trsống vào chiều nhiều năm dây dẫn trăng tròn 284 0
*
Tiết 7 - Bài 7 Sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trngơi nghỉ vào chiều nhiều năm dây dẫn trăng tròn 258 0
*
Gián án Tiết 7 - Bài 7 Sự phụ thuộc của điện trnghỉ ngơi vào chiều dài dây dẫn đôi mươi 386 0
*


Tài liệu bạn search kiếm sẽ chuẩn bị cài về


(278 KB - 16 trang) - Tiet 07. Su phu thuoc cua dien tro vao chieu dẻo day dan
Tải phiên bản vừa đủ ngay lập tức
×