SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI VÀ KHÔNG QUA BIẾN THÁI

*

*

Giống nhau:Cả biến đổi thái trọn vẹn và không hoàn toàn đều phải có giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.Khác nhau:+ đổi mới thái trả toàn:- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.- Có quy trình tiến độ nhộng.+ biến thái không trả toàn:- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.- không tồn tại giai đoạn nhộng tầm.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái

Phát triển qua biến hóa thái trả toàn: là kiểu cách tân và phát triển mà con nhộng (sâu bướm ở côn trùng) có làm ra và kết cấu rất không giống với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng sinh hoạt côn trùng) biến đổi thành nhỏ trưởng thành.Phát triển qua trở thành thái không hoàn toàn: là kiểu trở nên tân tiến mà ấu trùng có hình dạng, kết cấu và sinh lí gần giống con trưởng thành và cứng cáp (ví dụ: châu chấu không tồn tại cánh hoặc cánh chưa trở nên tân tiến đầy đủ). Trải trải qua không ít lần lột xác, ấu trùng biến hóa thành con trưởng thành.

*

Thế như thế nào là phát triển thành thái của côn trùng giúp nhé ahhi


Đúng 1
Bình luận (0)

- cho biết thêm sự khác biệt giữa trở nên tân tiến qua thay đổi thái với không qua biến chuyển thái.

- cho biết thêm sự không giống nhau giữa cải tiến và phát triển qua biến hóa thái hoàn toàn và không trả toàn.


Lớp 11Sinh học
1
0
GửiHủy

- Sự khác biệt giữa cải cách và phát triển qua trở nên thái và không qua đổi mới thái:

+ phát triển của động vật hoang dã qua biến chuyển thái là kiểu cách tân và phát triển có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của cồn vật sau khi sinh ra hoặc nở trường đoản cú trứng ra.

+ cải tiến và phát triển của động vật không qua biến chuyển thái là kiểu cải tiến và phát triển mà con non gồm các điểm lưu ý hình thái, kết cấu và sinh lí tương tự như với con trưởng thành.

- Sự khác nhau giữa cách tân và phát triển qua trở nên thái hoàn toàn và không trả toàn.

+ cách tân và phát triển của động vật qua đổi mới thái hoàn toàn là kiểu cải cách và phát triển mà con nhộng có hình dạng, cấu trúc và sinh lí khôn xiết khác với nhỏ trưởng thành, trải qua quy trình tiến độ trung gian (ở côn trùng nhỏ là nhộng) ấu trùng chuyển đổi thành con trường thành.

Xem thêm: Hợp Âm Thơ Tình Cuối Mùa Thu, Thơ Tình Cuối Mùa Thu (Xuân Quỳnh

+ phát triển của động vật hoang dã qua vươn lên là thái không hoàn toàn là kiểu trở nên tân tiến mà ấu trùng trở nên tân tiến chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến hóa thành bé trưởng thành.


Đúng 0

Bình luận (0)

Sự kiểu như nhau của đổi mới thái trọn vẹn và vươn lên là thái không trả toàn?


Lớp 7Công nghệ
1
0
GửiHủy

Tham khảo!

+ giống như nhau :

- Cả 2 quá trình hậu phôi các gồm những giai đoạn : ấu trùng → nhỏ non → bé trưởng thành

- quy trình tiến độ tiền phôi: thụ tinh → thích hợp tử → phôi → ấu trùng


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân biệt (giống với khác nhau) cách tân và phát triển qua trở nên thái hoàn toàn và không trả toàn.


Lớp 11Sinh học
1
0
GửiHủy

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua đổi mới thái và không qua biến hóa thái

Sinh trưởng và cải cách và phát triển không qua phát triển thành thái

Sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến thái

Con non tất cả các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

Con non gồm sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu trúc và sinh lí mới chuyển đổi thành bé trưởng thành.

Con non cải tiến và phát triển thành con trưởng thành và cứng cáp không trải qua tiến độ lột xác.

Con non phát triển thành con trưởng thành và cứng cáp cần trải qua quy trình tiến độ lột xác

Phân biệt sinh trưởng và cách tân và phát triển qua biến hóa thái hoàn toàn và qua vươn lên là thái không trả toàn

Sinh trưởng và trở nên tân tiến qua biến thái hoàn toàn

Sinh trưởng và cải cách và phát triển qua đổi thay thái không trả toàn

Ấu trùng (sâu ngơi nghỉ côn trùng, nòng nọc sinh hoạt ếch nhái) có bản thiết kế và cấu trúc rất khác với nhỏ trưởng thành.

Ấu trùng gồm hình dạng, cấu tạo và sinh lí tương tự với nhỏ trưởng thành.

Ấu trùng trải qua không ít lần lột xác cùng qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng làm việc côn trùng) thay đổi thành con trưởng thành.