Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

1. Điều hòa hoạt động của các tuyến đường nội tiết

- các tuyến nội ngày tiết trong cơ thể đều chịu sự tác động của hoocmon do tuyến im tiết ra.

Bạn đang xem: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

*

- những tuyến nội tiết không chỉ có chịu sự ảnh hưởng của đường yên nhưng ngược lại, buổi giao lưu của tuyến lặng cũng được tăng cường hoặc nhốt dưới sự bỏ ra phối của hoocmon do các tuyến này huyết ra. Ví dụ:

* Điều hòa hoạt động của tuyến giáp.

*

- Thùy trước đường yên tiết TSH kích ưa thích tuyến gần cạnh tiết hoocmon tiroxin.

- Khi các chất tiroxin thừa cao tác động ảnh hưởng lên:

+ Vùng bên dưới đồi dưới chức năng của loại hoocmon quá này, vùng bên dưới đồi ức chế thùy trước tuyến yên ổn tiết TSH.

+ Hoặc ảnh hưởng trực tiếp lên thùy trước tuyên yên( ightarrow)ức chế đường yên ngày tiết hoocmon TSH( ightarrow)tuyến gần kề không huyết được hoocmon tiroxin( ightarrow)giảm hàm vị hoocmon tiroxin( ightarrow) hoocmon tiroxin về bên trạng thái cân nặng bằng.

* Điều hòa của vỏ tuyến đường thượng thận.

*

- Thùy trước đường yên ngày tiết hoocmon ACTH kích say mê vỏ trên tuyến trên thận huyết hoocmon cooctizon ổn định lượng K+ cùng Na+ vào máu.

- Khi hàm vị hoocmon cooctizon vào máu rất cao sẽ theo máu tác động lên.

Xem thêm: Quyểt Chiến Thực Thần Vietsub, Cook Up A Storm - Quyết Chiến Thực Thần

+ Vùng bên dưới đồitiết chất giam giữ thùy trước đường yên ngày tiết hoocmon ACTH.

+ Hoặc tác động trực tiếp thùy trước tuyến yên làmgiảm tiết hoocmon ACTH.

không tồn tại hoocmon ACTH đến vỏ tuyến trên thận( ightarrow)không máu hoocmon cooctizon( ightarrow)lượng hoocmon này giảm( ightarrow)hàm lượng được cân nặng bằng.

Tuyến yên tiết các hoocmon điều khiển buổi giao lưu của các tuyến nội tiết. Ngược lại, các tuyến nội huyết cũng máu hoocmon đưa ra phối hoạt động vui chơi của tuyến yên ổn (kích thích hoặc kìm hãm). Đó là lý lẽ điều hòa của các tuyến nội ngày tiết nhờ các thông tin ngược.


70097
70092

2. Sự phối hợp hoạt động của các con đường nội tiết

- xung quanh sự phối kết hợp của nhị tế bào vàcủa hòn đảo tụy trong tuyến tụy đế giúp làm ổn định lượng đường trong máu còn tồn tại sự kết hợp buổi giao lưu của các đường nội tiết khác.

Ví dụ khi số lượng đường trong huyết giảm còn tồn tại sự kết hợp của đường vỏ trên thận.

*

Sơ đồ diễn tả sự phối hợp hoạt động vui chơi của các tuyến đường nội tiết khi lượng đường huyết giảm.

Lượng đường trong máu giảm Tế bào alpha của đảo tụy Glucagon Gan Glycogen -> glucose Cơ Glycogen -> glucose con đường yên ACTH Vỏ tuyến đường trên thận Cootizon Cơ Axit lactic với axitamin -> glucose mỡ thừa Glyxerin -> glucose