SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Giải bài bác 1 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 41 SGK Hóa 10):Các nguyên tố trực thuộc cùng một nhóm A có đặc điểm hóa học tương tự như nhau, bởi vỏ nguyên tử các nguyên tố team A có:

A. Số electron như nhau.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

B. Số lớp electron như nhau.

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. Thuộc số electron s xuất xắc p.

Lời giải:

Chọn câu C: tất cả số electron lớp bên ngoài cùng như nhau.

Giải bài 2 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 41 SGK Hóa 10):Sự biến thiên tư chất của các nguyên tố nằm trong chu kì sau lại được lặp lại tựa như như chu kì trước là do:

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của những nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. Sự lặp lại đặc thù phi kim của các nguyên tố sinh sống chu kì sau so với chu kì trước.

C. Sự lặp lại thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sống chu kì sau đối với chu kì trước (ở ba chu kì ban đầu).

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố sinh hoạt chu kì sau đối với chu kì trước.

Chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

C đúng.

Sự biến thiên bẩm chất của các nguyên tố trực thuộc chu kì sau lại được tái diễn giống chu kì trước vì tất cả sự biến đổi electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố chu kì sau y như chu kì trước khi điện tích hạt nhân tăng dần.

Giải bài 3 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 41 SGK Hóa 10):Những nguyên tố đội A nào là các nguyên tố s, yếu tắc p? Số electron thuộc lớp ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố s cùng p không giống nhau thế nào?

Lời giải:

– các electron hóa trị của các nguyên tố thuộc đội IA, IIA là electron s. Những nguyên tố này được gọi là nhân tố s.

– những electron hóa trị của những nguyên tố thuộc đội IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA là những electron s cùng p. Những nguyên tố đó được gọi là nhân tố p.

– Số electron thuộc lớp bên ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố s là 1 trong những và 2. Số electron thuộc phần bên ngoài cùng vào nguyên tử của các nguyên tố phường là 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Giải bài 4 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 41 SGK Hóa 10):Những nguyên tố như thế nào đứng đầu các chu kì? cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố có điểm lưu ý chung gì?

Lời giải:

Những nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm mở đầu chu kì. Từ chu kì là 1, hiđro không phải là sắt kẽm kim loại kiềm. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử các nguyên tố sắt kẽm kim loại kiềm có một electron phần ngoài cùng.

Giải bài xích 5 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 41 SGK Hóa 10):Những nguyên tố làm sao đứng cuối những chu kì? cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố kia có điểm lưu ý chung gì?

Lời giải:

Những yếu tố khí thi thoảng đứng cuối chu kì. Thông số kỹ thuật electron của nguyên tử các nguyên tố khí hiếm tất cả 8 electron ở phần ngoài cùng (riêng He bao gồm 2e).

Giải bài xích 6 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 41 SGK Hóa 10):Một nguyên tố sống chu kì 3, đội VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nhân tố đó tất cả bao nhiêu electron sống lớp electron ngoại trừ cùng?

b) những electron ngoại trừ cùng nằm ở lớp electron thiết bị mấy?

c) Viết cấu hình electron của nguyên tử thành phần trên.

Lời giải:

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp bên ngoài cùng.

b) cấu hình electron phần ngoài cùng nằm tại lớp lắp thêm ba.

c) thông số kỹ thuật electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

Giải bài 7 trang 41 SGK Hóa 10

Bài 7 (trang 41 SGK Hóa 10):Một thành phần có thông số kỹ thuật electron nguyên tử như sau:

1s22s22p4.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Tin Nhắn Nội Mạng Viettel Năm 2020, Cách Đăng Ký 300 Tin Nhắn Viettel Giá Chỉ 3

1s22s22p3.

1s22s22p63s23p1.

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy khẳng định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác xác định trí của chúng (chu kì, nhóm) vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Lời giải:

a)- 1s22s22p4: Số electron hóa trị là 6.

– 1s22s22p3: Số electron hóa trị là 5.

– 1s22s22p63s23p1: Số electron hóa trị là 3.

– 1s22s22p63s23p5: Số electron hóa trị là 7.

b)- 1s22s22p4: Nguyên tố trực thuộc chu kì 2 đội VIA.

– 1s22s22p3: Nguyên tố ở trong chu kì 2 nhóm VA.

– 1s22s22p63s23p1: Nguyên tố thuộc chu kì 3 đội IIIA.

– 1s22s22p63s23p5 : Nguyên tố trực thuộc chu kì 3 team VIIA.

Lý thuyết Sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

I. Sự chuyển đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

– thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong cùng một tổ A đựơc lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì ⇒ ta nói chúng thay đổi một bí quyết tuần hoàn.

– Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự thay đổi tuần hoàn về tính chất chất của những nguyên tố.

II. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố team A

1. Những nguyên tố đội A: yếu tắc s và p

– Số thứ tự team = số electron hóa trị = số electron lớp bên ngoài cùng.

– Sự biến đổi tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự đổi khác tuần trả tính chất của các nguyên tố.

a/ team IA (Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm)

– Gồm những nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

– cấu hình e lớp bên ngoài cùng chung: ns1⇒ dễ nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc chắc chắn của khí hiếm.

– đặc điểm hoá học:

+ tác dụng với oxi sản xuất oxít bazơ

+ chức năng với Phi kim sinh sản muối

+ công dụng với nuớc tạo ra hiđroxít + H2

c/ nhóm VIIA (Nhóm Halogen)

– Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At

– cấu hình e phần bên ngoài cùng chung: ns2np5⇒ Dễ nhận 1 electron nhằm đạt cấu trúc chắc chắn của khí hiếm.

– tính chất hoá học:

+ công dụng với oxi chế tạo ra oxít axít

+ tính năng với sắt kẽm kim loại tạo muối

+ công dụng với H2tạo hợp hóa học khí.

c/ đội VIIIA (Nhóm khí hiếm)

– Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

– thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng chung: ns2np6(trừ He)

– phần nhiều các khí thi thoảng không tham gia phản ứng hoá học, tồn tại sống dạng khí, phân tử chỉ 1 nguyên tử.

III. Cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố nhóm B

Các nguyên tố team B: thành phần d với f (còn gọi là các kim một số loại chuyển tiếp)

– cấu hình electron nguyên tử gồm dạng : (n–1)dans2

– Số electron hóa trị = số electron lớp n + số electron phân lớp (n–1)d nhưng không bão hòa.