Ngoài thành phần tình thái và cảm thán chúng ta còn được biết đến thêm về thành phần gọi đáp và phụ chú. umakarahonpo.com sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- THÀNH PHẦN GỌI – ĐÁP

Trong các từ ngữ in đậm ở những trích (từ truyện ngắn Làng của Kim Lân) sau đây và trả lời câu hỏi.

Đang xem: Soạn văn 9 bài các thành phần biệt lập tt

a) Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?

b) – Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ?

Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời:

Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ.

Câu hỏi:

1. Trong những từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?

2.Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác như trong các câu trên có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu hay không?

3.Trong các từ ngữ in đậm ở những câu trên, từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại?

Trả lời:

1. Từ Này dùng để gọi, cụm từ Thưa ông dùng để đáp

2. Những từ ngữ dùng để gọi người khác hay đáp lời người khác như trong các câu trên không có tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

3. Từ Nàyđược dùng để tạo lập cuộc thoại.

Xem thêm:

II- THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ

Đọc những câu sau đây và trả lời câu hỏi:

a)Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b)Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm.

Câu hỏi:

a.Nếu được lược bỏ các từ ngữ in đậm, nghĩa của sự việc của mỗi câu trên có thay đổi không? Vì sao?

b. Ở câu (a) các từ in đậm thêm vào để chú thích cho cụm từ nào?

c. Trong câu (b) cụm chủ vị in đậm chú thích điều gì?

Trả lời:

a.Nghĩa sự vật của các câu trên không thay đổi khi lược bỏ phần từ ngữ in đậm.Vìcác từ trên chỉ đóng vai tròbổ sung ý nghĩa cho thành phần chính, khi bớt đi không làm ảnh hưởng đến nội dung chính trong câu.

Xem thêm: Và Giờ Này Trên Con Đường Ấy Chính Anh Qua Mỗi Ngày, Phải Xa Người Ấy

b.Cụm từ “và cũng là đứa con duy nhất của anh” được thêm vào để chú thích cho ” đứa con gái đầu lòng của anh”

Cụm từ ” tôi nghĩ vậy” chú thích cho điểu nhân vật tôi suy nghĩ

c.Cụm chủ – vị “tôi nghĩ vậy” có tác dụng báo cho độc giả biết rằng nhận định “Lão không hiểu tôi” diễn ra trong suy nghĩ củariêng nhân vật ” tôi”. Đấy là suy nghĩ của nhân vật ” tôi” chứ chưa hẳn đã đúng

III- GHI NHỚ

Các thành phần gọi đáp và phụ chú cũng là thành phần biệt lậpThành phần gọi đáp được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếpThành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa dấu hai dấu gạch nganh, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang và một dấu phẩy. nhiều khi thành phần phụ chú được đặt giữa dấu hai chấm

Luyện tập

Bài tập 1: Trang 32 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tìm thành phần gọi đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào để gọi , từ nào dùng để đáp? Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì ( trên hay dưới, thân hay sơ)?

– Này bảo bác ấy có trôn đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy chốc họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh cho thì khổ. Ôms rề rề nhưu thế nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn

– Vâng cháu cung đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội,m cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng đến hôm qua tới giờ còn gì.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *