SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT CÓ 3 CHỮ SỐ MÀ KHI CHIA CHO 18 30 45 CÓ SỐ DƯ LẦN LƯỢT LÀ 8 20 35 LÀ SỐ

toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Gọi số đề xuất tìm là A, ta có:A=18.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội thông thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số gồm 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Gọi số buộc phải tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,k∈N)Vậy A+10 là bội phổ biến của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với x∈N∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số gồm 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Tìm một số ít tự nhiên nhỏ tuổi nhất có 3 c/s. Biết khi phân tách số đó mang lại 18;30;45 thì tất cả số dư lần lượt là:8;20;35.


Gọi số đề xuất tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 chia hết cho tất cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ tuổi nhất gồm 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số yêu cầu tìm là 170


số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số nhưng khi chia cho 18;30;45 tất cả số dư thứu tự là 8;20;35 là số mấy ?

các bạn nhớ ghi biện pháp giải góp mình nhé !!!!!!!


Gọi số đề xuất tìm là A, ta có:A=18.n+8 => A+10=18.n+18⋮18A=30.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Khám Tổng Thể Ở Bạch Mai Hết Bao Nhiêu Tiền, Hướng Dẫn Đi Khám Sức Khỏe Tổng Quát

m+20 => A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 => A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội bình thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số bao gồm 3 chữ số bé dại nhất nên 1Vậy x=2=> A+10=180 => A=170


số tự nhiên bé dại nhất bao gồm 3 chữ số cơ mà khi chia cho 18;30;45 thì tất cả số dư thứu tự là 8;20;35 . Số chính là số mấy ?

( trình bày cách giải mình đã tick mang đến 3 tick )


Gọi số đề xuất tìm là a

Theo đề bài xích suy ra a+10 phân tách hết cho tất cả 18;30;45

BCNN(18;30;45)=90

Vậy BCNN có 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2=180

=>a+10=180

a=170

Vậy số đề xuất tìm là 170

Nếu thấy bài bác làm của mình đúng thì tick nha bạn,mình xin thật tâm cảm ơn.


 Gọi số đề nghị tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội tầm thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Bài 5: (1đ)

Tìm số tự nhiên nhỏ dại nhất có 3 chữ số phân chia cho 18;30;45 có số dư theo lần lượt là: 8;20;35

Giúp bản thân bai này với những bạn!! Mình cần gấp!!! 

 


( extGọi số sẽ là a . left(ainℕ^∗ ight))

( extVì a chia 18 dư 8 phải ( x + 10 ) ⋮ 18)

( extVì a phân tách 30 dư 20 nên left(x+10 ight)⋮30)

( extVì a phân chia 45 dư 35 bắt buộc ( x + 10 ) ⋮ 45)

(Rightarrow a+10in BCleft(18,30,45 ight))

( extTa tất cả : heptegincases18=2.3^2\30=2.3.5\45=3^2.5endcasesRightarrowleft<18,30,45 ight>=2.3^2.5=90)

(Rightarrow x+10in Bleft(90 ight)=left;90;180;270;360;... ight\)

(Rightarrow x=350)


Mọi tín đồ ới giúp mình với

tìm số thoải mái và tự nhiên x hiểu được 326:x dư 11còn 553:x dư 13

tìm nhì số à với b biết tổng của chúng bởi 128 với ƯCLN của chúng bằng 16

Tìm số từ bỏ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số biết rằng số kia khi phân chia cho 18;30;45 gồm số dư theo thứ tự là 8;20;35


Gọi số cần tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 phân chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung bé dại nhất gồm 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số đề xuất tìm là 170


tìm số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm 3 chữ số sao cho khi phân chia số đó đến 18;30;45 bao gồm số dư lần lượt là 8;20;30