Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

*

Gọi số phải tìm là A, ta có:A=18.

Đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội chung của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170

Gọi số phải tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,k∈N)Vậy A+10 là bội chung của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với x∈N∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170

Tìm 1 số tự nhiên nhỏ nhất có 3 c/s. Biết khi chia số đó cho 18;30;45 thì có số dư lần lượt là:8;20;35.

Gọi số cần tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ nhất có 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số cần tìm là 170

số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18;30;45 có số dư lần lượt là 8;20;35 là số mấy ?

các bạn nhớ ghi cách giải giúp mình nhé !!!!!!!

Gọi số phải tìm là A, ta có:A=18.n+8 => A+10=18.n+18⋮18A=30.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Khám Tổng Thể Ở Bạch Mai Hết Bao Nhiêu Tiền, Hướng Dẫn Đi Khám Sức Khỏe Tổng Quát

m+20 => A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 => A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội chung của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2=> A+10=180 => A=170

số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18;30;45 thì có số dư lần lượt là 8;20;35 . số đó là số mấy ?

( trình bày cách giải mình sẽ tick cho 3 tick )

Gọi số cần tìm là a

Theo đề bài suy ra a+10 chia hết cho cả 18;30;45

BCNN(18;30;45)=90

Vậy BCNN có 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2=180

=>a+10=180

a=170

Vậy số cần tìm là 170

Nếu thấy bài làm của mình đúng thì tick nha bạn,mình xin chân thành cảm ơn.

 Gọi số phải tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.

Xem thêm: Cách Đọc Tin Nhắn Của Người Khác Trên Facebook Người Khác, Hướng Dẫn Đọc Trộm Tin Nhắn Facebook Cực Nhanh

k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội chung của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170

Bài 5: (1đ)

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số chia cho 18;30;45 có số dư lần lượt là: 8;20;35

Giúp mình bai này với các bạn!! Mình cần gấp!!! 

 

( ext{Gọi số đó là a . }left(ainℕ^∗
ight))

( ext{Vì a chia 18 dư 8 nên ( x + 10 ) ⋮ 18})

( ext{Vì a chia 30 dư 20 nên }left(x+10
ight)⋮30)

( ext{Vì a chia 45 dư 35 nên ( x + 10 ) ⋮ 45})

(Rightarrow a+10in BCleft(18,30,45
ight))

( ext{Ta có : }hept{egin{cases}18=2.3^2\30=2.3.5\45=3^2.5end{cases}}Rightarrowleft<18,30,45 ight>=2.3^2.5=90)

(Rightarrow x+10in Bleft(90
ight)=left{0;90;180;270;360;…
ight})

(Rightarrow x=350)

Mọi người ới giúp mình với

tìm số tự nhiên x biết rằng 326:x dư 11còn 553:x dư 13

tìm hai số à và b biết tổng của chúng bằng 128 và ƯCLN của chúng bằng 16

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số biết rằng số đó khi chia cho 18;30;45 có số dư lần lượt là 8;20;35

Gọi số cần tìm là a.

Theo đề bài thì suy ra a+10 chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ nhất có 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số cần tìm là 170

tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số sao cho khi chia số đó cho 18;30;45 có số dư lần lượt là 8;20;30

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *