So sánh vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

Sự khác biệt chính giữa vận tải đường bộ chủ đụng và vận chuyển bị động là Vận chuyển tích cực và lành mạnh chuyển các phân tử trường đoản cú nơi tất cả nồng độ thấp đến nơi gồm nồng chiều cao so với gradien độ đậm đặc qua màng cung cấp thấm trong những lúc vận gửi thụ động dịch rời các phân tử dọc theo gradien độ đậm đặc từ nơi có nồng độ dài đến nơi có nồng độ thấp. Hơn nữa, Vận chuyển dữ thế chủ động cần năng lượng cho các hoạt động của phân tử trái ngược cùng với vận chuyển tiêu cực không đề nghị năng lượng.Bạn sẽ xem: đối chiếu vận chuyển chủ động và đi lại thụ động

Vận chuyển tích cực và lành mạnh và vận chuyển bị động là hai quá trình mô tả hoạt động của những phân tử từ vùng này lịch sự vùng không giống do hiệu quả của một gradient nồng độ. Gradient mật độ là sự biến hóa dần dần dần nồng độ của các hạt trong dung dịch giữa nhì vùng và tác dụng của gradient khi tất cả sự phân bổ không đồng đều của những ion qua màng tế bào. Bởi vậy, khi chuyển động của các hạt ngược lại với gradien nồng độ, thì chính là vận đưa tích cực, với nếu nó hướng tới gradien nồng độ, thì đó là vận chuyển thụ động.

Bạn đang xem: So sánh vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động

1. Tổng quan với sự khác biệt chính 2. Vận tải chủ động là gì 3. Vận chuyển bị động là gì 4. Điểm kiểu như nhau giữa vận tải đường bộ chủ hễ và Vận chuyển tiêu cực 5. So sánh tuy nhiên song - Vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Vận tải chủ động là gì?

Vận chuyển tích cực và lành mạnh là sự dịch chuyển của những ion hoặc phân tử từ vùng gồm nồng độ thấp cho vùng tất cả nồng độ dài qua màng bán thấm. Nó xảy ra so với gradient nồng độ. Vì thế nó cần năng lượng dưới dạng ATP. Đây là một trong những quá trình đặc biệt đối cùng với tế bào vì những phân tử đặc trưng như glucose, ion, v.v., tích tụ bên phía trong tế bào do quy trình này.


*

Đó là một quy trình một chiều bị ảnh hưởng bởi những chất ức chế bàn bạc chất cùng nhiệt độ. Những protein với tham gia vào quy trình này. Vận chuyển lành mạnh và tích cực xảy ra theo hai cách: vận chuyển tích cực sơ cấp cho và vận chuyển tích cực và lành mạnh thứ cấp.

Vận tải bị động là gì?

Vận chuyển tiêu cực đề cập cho quá trình dịch rời các phân tử tự vùng bao gồm nồng độ gánh vác vùng bao gồm nồng độ thấp dọc theo gradien nồng độ. Vị nó xảy ra so với gradient nồng độ, nó không đề xuất năng lượng.


*

Hơn nữa, ánh sáng và những chất ức chế đàm phán chất không tác động đến quá trình này. Nó là hai chiều. Mặc dù vận chuyển bị động không cho phép tích tụ các phân tử bên phía trong tế bào. Trái lại với vận chuyển công ty động, vận chuyển thụ động chậm với ít lựa chọn lọc.

Xem thêm: Top 7 Nghe Nhạc Mỹ Tâm Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của Mỹ Tâm

Điểm giống như nhau giữa vận tải đường bộ chủ cồn và Vận chuyển tiêu cực là gì?

Vận chuyển lành mạnh và tích cực và vận chuyển thụ động tham gia vào các vận động của phân tử.Các quá trình này sử dụng các kênh ion.Cả nhị đều quan trọng đặc biệt để bảo trì cân bằng nội môi của tế bào.

Sự khác hoàn toàn giữa Vận chuyển dữ thế chủ động và Vận chuyển thụ động là gì?

Vận chuyển tích cực và lành mạnh là sự dịch rời của những phân tử từ bỏ vùng tất cả nồng độ thấp mang đến vùng bao gồm nồng chiều cao qua màng bán thấm ngược với gradien nồng độ. Ngược lại, vận chuyển thụ động là sự dịch chuyển của các phân tử từ bỏ vùng bao gồm nồng độ cao đến vùng tất cả nồng độ thấp dọc theo gradien nồng độ. Đây là sự khác biệt giữa vận chuyển dữ thế chủ động và vận tải thụ động. Rộng nữa, vận chuyển tích cực cần năng lượng dưới dạng ATP trong khi vận chuyển bị động không phải năng lượng.

Một điểm khác hoàn toàn khác thân vận chuyển dữ thế chủ động và vận chuyển thụ động là vận chuyển lành mạnh và tích cực là một quy trình có tính chọn lọc cao. Nó cũng chính là một quá trình nhanh chóng, một chiều chất nhận được tích tụ các chất vào tế bào. Sự tải này bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cũng giống như các chất ức chế thương lượng chất. Khía cạnh khác, vận chuyển tiêu cực là một quy trình ít tinh lọc hơn. Rộng nữa, nó là một quy trình chậm, hai chiều không cho phép tích tụ các chất vào tế bào. Nó cũng không bị tác động bởi ánh nắng mặt trời hoặc các chất ức chế dàn xếp chất. Quanh đó ra, Carrier protein gia nhập vào quá trình vận đưa tích cực, nhưng không gia nhập vào quá trình vận đưa thụ động.


*

Tóm tắt - vận tải chủ động so với vận tải thụ động

Vận chuyển chủ động và vận chuyển bị động là hai con đường vận động của phân tử. Di chuyển tích cực di chuyển các phân tử trái lại với gradien nồng độ trong khi vận đưa thụ động di chuyển các phân tử dọc theo gradien nồng độ. Hơn nữa, vận chuyển chủ động sử dụng năng lượng, không y hệt như vận gửi thụ động, không đề nghị năng lượng. Hơn nữa, đi lại tích cực được cho phép các phân tử tích tụ bên trong tế bào trong những lúc vận chuyển tiêu cực thì không. Đây là sự khác hoàn toàn giữa vận chuyển chủ động và đi lại thụ động.