So Sánh Quang Hợp Và Hô Hấp Ở Thực Vật

+ Đều là quy trình chuyển hoá vật chất với năng lượng vào tế bào.

Bạn đang xem: So sánh quang hợp và hô hấp ở thực vật

+ Đều là những chuỗi phản ứng ôxi hoá – khử phức tạp.

+ Đều gồm sự gia nhập của chất vận chuyển êlectron.

– khác biệt :

Nội dung so sánh

Quang hợp

Hô hấp

Loại tế bào thực hiệnTế bào thực vật, tảo cùng một số loại vi khuẩn.Tất cả các loại tế bào.
Bào quan thực hiệnLục lạp.Ti thể.
Điểu kiện ánh sángChỉ tiến hành khi gồm ánh sáng.Không cần ánh sáng.
Sắc tốCần sắc tố quang quẻ hợp.

Không cần sắc tố quang quẻ hợp.

Sự chuyển hoá năng lượngBiến năng lượng ánh nắng thành năng lượng hoá học trong số hợp chất hữu cơ.

Xem thêm: Sinh Học 12 Bài 37: Các Đặc Trưng Cơ Bản Của Quần Thể Sinh Vật

Giải phóng năng lượng tiềm tàng trong những hợp chất hữu cơ thành năng lượng dễ sử dụng là ATP.
Sự chuyển hoá vật chấtLà quy trình tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ.Là quá trình phân giải những chất hữu cơ thành những chất vô cơ.

*
Quang hợp là gì?

Kiến thức mở rộng

A. HÔ HẤP

1. Hô hấp ở cây xanh là gì?

Hô hấp ở cây xanh chính là quá trình lão hóa sinh học, dưới tác dụng của enzym. Nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucose của tế bào sống, vào đó những phần tử hữu cơ bị oxy hóa đến CO2 cùng H2O, đồng thời một phần năng lượng sẽ giải phóng ra được tích lũy ở dạng dễ sử dụng ATP – một trong những hợp chất căn bản của sự sống, nắm giữ phương châm chủ chốt ở hầu hết các quy trình chuyển hóa năng lượng trong mỗi hoạt động sống.

Phương trình quang đãng hợp của cây xanh tổng quát: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (nhiệt + ATP)

Vào ban đêm, cây hô hấp sẽ lấy O2 trong không khí với thải ra rất nhiều khí CO2. Vì chưng vậy, đặt cây cối trong phòng có đóng cửa kín thì không khí trong phòng sẽ bị thiếu khí O2 dễ dẫn đến trường hợp người ngủ tất cả thể bị ngạt tạo nguy hiểm hoặc bị mệt.

2. Đặc điểm của quy trình hô hấp ở cây xanh

Quá trình hô hấp ở hoa cỏ rất đặc điểm như thế nào và có vai trò rất quan lại trọng, đặc điểm cơ bản cần lưu ý của quá trình này như sau:

+ Nhiệt độ được duy trì thuận lợi cho những hoạt động sống trong cơ thể trải qua việc năng lượng được thải ra ở dưới dạng nhiệt cần thiết

+ Năng lượng được tích lũy ở vào ATP được dùng để: vận chuyển những vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, đồng thời sửa chữa những hư hại của tế bào …

+ Trong quá trình hô hấp ở cây xanh và nhiều sản phẩm trung gian được hình thành, các sản phẩm trung gian này đó là nguyên liệu của nhiều quá trình tổng hợp nhiều chất khác trong cơ thể.

3. Ảnh hưởng của môi trường đối với quy trình hô hấp của cây xanh

Hô hấp ở cây xanh luôn luôn phải chịu ảnh hưởng của môi trường cùng điều chỉnh những yếu tố môi trường là biện pháp bảo quản tốt nhất mang lại nông phẩm. Trong quá trình hô hấp, cây cỏ lấy Oxy để thực hiện phân giải các chất hữu cơ và sản hiện ra năng lượng cần cho những hoạt động sống, đồng thời ra thải khí CO2 và hơi nước (H2O). Ở cây xanh, hô hấp bao gồm bao gồm hô hấp hiếu khí cùng hô hấp kị khí.

+ Hô hấp là những phản ứng hóa học phải bao gồm sự xúc tác của thành phần enzim, bởi vì thế luôn luôn phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ.

+ Nước vào cây liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến cường độ hô hấp, tại sao là do nước đó là dung môi và là môi trường nơi những phản ứng xảy ra. Nước cũng tham gia vào quy trình oxi hóa các nguyên liệu hô hấp.

+ mục đích của oxi đối với hô hấp của cây rất quan liêu trọng. Oxi thâm nhập trực tiếp vào việc oxi hóa những chất hữu cơ với là chất nhận điện tử cuối trong cùng trong chuỗi truyền điện tử . Nếu như bị thiếu Oxy, cây chuyển thanh lịch hô hấp kị khí rất bất lợi mang đến toàn bộ tế bảo cũng như cơ thể cây.

+ CO2 trong môi trường với hàm lượng cao khiến cho quy trình hô hấp cây bị ức chế.

Như vậy, bọn họ có thể kết luận sự hô hấp của cây xanh luôn luôn bị phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường. Nó gồm mối liên hệ chặt chẽ và giúp hệ thực vật phân phát triển và sinh sôi.