SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ

*

Bạn đang xem: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thừa thiên huế

*

*

*

*

Ban hành Bộ tiêu chuẩn về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông làng mới nâng cao tỉnh thừa Thiên Huế quy trình tiến độ 2021-2025
Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và chương trình phát triển du lịch nông xã trong xây cất nông làng mạc mới giai đoạn 2021-2025
Lễ phân phát động biến đổi số nntt và cách tân và phát triển nông thôn; Triển khai khối hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu Cấp, làm chủ mã số vùng trồng
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN ghê TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 02/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG TỚI CHÍNH PHỦ SỐ, THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Thả tôm, cua như là vào 08 Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên váy đầm phá Tam Giang cầu Hai tỉnh vượt Thiên Huế
Thả tôm, cua tương tự vào những Khu đảm bảo nguồn lợi thủy sản trên váy đầm phá Tam Giang ước Hai tỉnh vượt Thiên Huế
Dọn rác ven bờ biển hưởng ứng Ngày nhà nhật xanh và mừng đón Ngày Quốc khánh mồng 02/9 tại làng Vinh hiền đức huyện Phú Lộc tỉnh TT Huế

Xem thêm: Mẫu Quân Phục Mới Của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Tìm Kiểu Quân Phục Dã Chiến K

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 03 NĂM HỢP TÁC SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIỮA THỪA THIÊN HUẾ VÀ TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN vào VIỆC THU THẬP THÔNG TIN, DỰ BÁO TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Kế hoạch tuyên truyền, chuyển vận sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm hóa học lượng, bình an vì sức khỏe cộng đồng
Khuyến khích các công ty lâm nghiệp, ban làm chủ rừng, nhà rừng bốn nhân tham gia quản lý rừng bền bỉ có chứng từ rừng FSC tại tỉnh thừa Thiên Huế.
Khái niệm về bộ Pháp điểnBộ Pháp điển là tập hợp các QPPL đã còn hiệu lực thực thi do những cơ quan công ty nước ở tw ban hành; các QPPL được sắp xếp theo một kết cấu logic, khoa học, thống nhất; giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu những quy định của Pháp luật. Cỗ Pháp điển là thành phầm chính thức ở trong phòng nước, được khai thác, sử dụng miên phí.
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẠT GIẢI TẬP THỂ TẠI HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Công tía 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thực thứ thuộc thẩm quyền xử lý của Sở NN cùng PTNT
Quy trình nội bộ, tiến trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức một cửa liên thông trong nghành nghề Lâm nghiệp nằm trong phạm vi cai quản của Sở nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn
Công ba 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y nằm trong thẩm quyền giải quyết của Sở nntt và trở nên tân tiến nông thôn.
Công tía 01 TTHC được sửa đổi về thời gian giải quyết trong nghành nghề Lâm nghiệp ở trong phạm vi thống trị của Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn
Ban hành Bộ tiêu chuẩn về làng nông thôn bắt đầu và Bộ tiêu chuẩn xã nông xóm mới nâng cao tỉnh quá Thiên Huế quy trình 2021-2025
Hội nghị tiến hành Chương trình OCOP và lịch trình phát triển du lịch nông làng mạc trong sản xuất nông buôn bản mới quá trình 2021-2025