Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

a) Tìm p. Là số tự nhiên sao cho p+1;p+2;p+4 hầu như là số nguyên tố.Bạn sẽ xem: search số yếu tắc p làm thế nào cho p +10, phường +14 là số nguyên tố

c) tra cứu số nhân tố p làm thế nào để cho p+10 cùng p+14 cũng chính là số nguyên tố


Bạn đang xem: Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

*

Xem thêm: Giáo Trình Kế Toán Ngân Hàng Học Viện Ngân Hàng Thương Mại Học Viện Ngân Hàng

b) +) Nếu phường = 3k + 1 (kthuộc N)=> 2p2+ 1 = 2.(3k + 1)2+ 1 = 2.(9k2+ 6k + 1) + 1 = 18k2+ 12k + 2 + 1 = 18k2+ 12k + 3 chia hết cho 3 và lớn hơn 3 => 2p2+ một là hợp số (loại)

+) Nếu phường = 3k + 2 (k thuộc N) => 2p2+ 1 =2.(3k + 2)2+ 1 = 2.(9k2+ 12k + 4) + 1 = 18k2+ 24k + 8+ 1 = 18k2+ 24k + 9chia hết mang lại 3 và to hơn 3 => 2p2+ 1 là hợp số (loại)

Vậy p = 3k, mà p. Là số yếu tố => k = 1 => p. = 3


*

a) +) Nếu phường = 1 => phường + 1 = 2; p. + 2 = 3; phường + 4 = 5 là số nguyên tố

+) Nếu p. > 1 :

p chẵn => p. = 2k => p + 2= 2k + 2 phân chia hết mang lại 2 => p+ 2 là hòa hợp số => loại

p lẻ => phường = 2k + 1 => p. + 1 = 2k + 2 chia hết mang lại 2 => p+1 là vừa lòng số => loại

Vậy phường = 1

c) p. = 2 => p + 10 = 12 là đúng theo số => loại

p = 3 => p + 10 = 13; p+ 14 = 17 mọi là số thành phần => phường = 3 thỏa mãn

Nếu p. > 3 , p rất có thể có dạng

+ phường = 3k + 1 => phường + 14 = 3k + 15 chia hết đến 3 => loại p. = 3k + 1

+ p = 3k + 2 => phường + 10 = 3k + 12 là thích hợp số => loại p. = 3k + 2

Vậy phường = 3

Đúng 0 bình luận (0)

câu a là phường ko có mức giá trị chớ

Đúng 0
bình luận (0)

Tìm số nguyên tố p. Sao cho:

p+10 cùng p+14 đều là số nguyên tố

p+6,p+8 với p+14 gần như là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 gởi Hủy

vi p la so nguyen to

đặt p = tất cả dạng 3k, 3k+1, 3k+2

Thay vào

+>p+10=3k+10

p+14=3k+14(chọn)

+>p+10=3k+1+10=3k+11

p+14=3k+1+14=3k+15=>loại

+>p+10=3k+2+10=3k+12=>loại

Từ các bt bên trên suy ra snt đề nghị tìm là 3

Các câu sau làm cho tuong tu

Đúng 0
comment (0)

Tìm số thành phần p sao để cho p+10 và p+14 là số nguyên tố.

Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

Tìm số nguyên tố làm thế nào để cho p+10 và p+14 hầu như là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 gởi Hủy

Nếup=2(Rightarrow)p+10=12,là hợp số (loại)

Nếup=3(Rightarrow)p+10=13,p+14=17, hồ hết là số yếu tắc nênp=3 thỏa mãn

Nếu p>3,p hoàn toàn có thể có dạng :

+, p=3k +1(Rightarrow)p+14=3k+15chia hết đến 3, nhiều loại p=3k+1

+, p=3k+2(Rightarrow)p+10=3k+12, là hợp số , loai p=3k+2

Vậy p=3

Đúng 0
comment (0)

Tìm số nguyên tố làm sao để cho p+10 với p+14 cũng chính là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 nhờ cất hộ Hủy

tìm p là số nguyên tố làm sao để cho p+10 cùng p+14 là một số trong những nguyên tố

Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6 7 0 gởi Hủy

Ta có : p = 3 => phường + 10 = 13 nhưng 13 là số yếu tố => p. + 10 là số nguyên tố

phường = 3 => p + 14 = 17 nhưng 17 là số nhân tố => p. + 14 là số yếu tố

+) Với p. > 3 . Khi đó phường chia cho 3 ta có 2 năng lực

- Trường hòa hợp 1 : p = 3k + 1 => p + 14 = 3k + 1 + 14 = 3k + 15 = 3 ( k + 5 )

Mà : phường + 14 > 3 => 3 ( k + 5 ) > 3 => 3 ( k + 5 ) là vừa lòng số ( Vô lý )

- Trường hòa hợp 2 : p. = 3k + 2 => p + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3 ( k + 4 )

Mà : p. + 10 > 3 => 3 ( k + 4 ) > 3 => 3 ( k + 4 ) là vừa lòng số ( Vô lý )

Vậy p. = 3 thì p + 10 và p + 14 là số yếu tố .

Đúng 0
phản hồi (0)

p=3 nha phường Ngô Thu Hiền

Đúng 0
bình luận (0)

p=3

Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm số nguyêntố psao cho:

p+10 và p+14 hầu hết là số nguyên tố

p+6,p+8,p+12 và p+14 rất nhiều là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

tìm số nguyên tố p thế nào cho p+10 cùng p+14 rất nhiều là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

Nếu phường là snt to hơn 3 thì p=3k+1 hoặc 3k+2

Nếu p=3k+1 thì p+14=3k+1+14=3k+15=3(k+5) phân chia hết đến 5 ko thỏa mãn nhu cầu là snt

p=3k+2 thì p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) chia hết mang lại 3 ko thỏa mãn nhu cầu là snt

Vậy p=2 hoặc 3

Nếu p=2 thì p+10 cùng p+14 phân chia hết cho 2

Vậy p=3

100% đúng

Đúng 0
bình luận (0)

Đó là số 3 vị 10+3=13 3+14=17 cần 3 là số đúng 100%

Đúng 0
comment (0)

Tìm số thành phần p sao cho p+10 với p+14 số đông là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

tìm số yếu tắc p thế nào cho p+10 với p+14 cũng là số nhân tố ?