Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số chia hết cho3

*

*

*

Bài Làm

Số nguyên lòng bé dại nhất

gồm 2 chữ số phân chia hết mang đến 3 là: -99

bởi vì 99 phân chia hết mang đến 3

Và thỏa mãn điều kiện.


Call số đó là a, ta có

Các số nguan tâm gồm 2 chữ số chia hết đến 3

=> Thuộc B(3) B(3) lasố nguyên âm

B(3)e (-12); 9(-15);...;(-90); (-93); (-96); (-99)

Mà(-99) làsố nhỏ dại tuyệt nhất => a = -99


1.từ bỏ hàng đầu - 100 tất cả bao nhiêu chữ số chia không còn mang lại 2 nhưng lại ko phân tách hết mang lại 5

2.số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại độc nhất vô nhị bao gồm 6 chữ số phân tách không còn mang lại 9 là

3.tập thích hợp các số bao gồm 2 chữ số là ước của 60 là

4.tra cứu số tự nhiên n nhằm 3n + 5 phân tách hết cho n

5.lập những số gồm 3 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 3 cơ mà ko chia hết mang lại 3 từ bỏ những số 0;4;5;6.

số lớn số 1 trong số số lập được là số nào

6.nơi (xo ;yo) là những số ngulặng dương thỏa mãn( x - 2 ) (2y - 3) = 26 . khi ấy x0 + y0 =

7.số nguyên ổn tố bé dại duy nhất bao gồm dạngaa3

8.tra cứu số tự nhiên và thoải mái n làm sao để cho p= (n -2 ) (n2 + n -1 ) là số nguyên ổn tố

9.số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi nhất tất cả 6 chữ số khác nhau phân chia không còn mang đến 3 và 5


Lớp 7 Toán
1
0

a) tra cứu số nhỏ dại tốt nhất gồm 3 chữ số chia không còn cho tất cả 2 cùng 3

b) tìm số nhỏ dại duy nhất gồm 4 chữ số phân tách hết mang lại 5 và 9

c) tìm kiếm số lớn nhất tất cả 3 chữ số chia hết mang lại 9 và 11

d) kiếm tìm số lớn nhất tất cả 3 chữ số chia hết cho tất cả 2,3,5,9


Lớp 7 Tân oán
3
0

kiếm tìm thuơng của phép phân chia số hữu tỉ âm nhỏ tốt nhất tất cả cha chữ số 1 đến số hữu tỉ âm lớn nhất gồm cha chữ số 1


Lớp 7 Toán
2
0

1) Cho A= 4n+1/2n+3. Tìm n ở trong số nguim để:

a) A là một trong số nguyên của A

b) Tìm quý giá lớn số 1 và nhỏ tuổi duy nhất của A

2) Tìm số nguyên dương n bé dại độc nhất vô nhị thế nào cho ta có phương pháp thêm n chữ số sau số đó nhằm số phân chia hết mang đến 39

3) Tìm giá trị lớn số 1 của thương thơm một số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số cùng tổng các chữ số của nó

4) Tìm giá trị nhỏ độc nhất của hiệu thân một số ít tự nhiên và thoải mái tất cả 2 chữ số và tổng ấc chữ số của nó


Xem thêm: Cách Gọi Điện Thoại Giấu Số Mobifone Đơn Giản, Cách Gọi Điện Thoại Giấu Số Mobifone Cực Đơn Giản

Lớp 7 Toán
0
0

Call m là số nguyên dương bé dại tuyệt nhất phân tách hết đến 17 và có tổng những chữ số bằng 17.


Lớp 7 Tân oán
2
0

4) Tìm số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 5 chữ số mà lại số đó phân chia không còn cho một ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ?

6) Tìm số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm 10 chữ số mà lại số đó chia không còn cho những số nguyên ổn tố gồm một chữ số ?

9) ax + by + cz = abc + 1 ^ 2 + 2 ^ 2 + 3^ 2= abc + 5 ^ 2 + 4 ^ 2

tính a ; b ;c ; x ; y ;z


Lớp 7 Tân oán
0
0

số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi nhất tất cả 2 chữ số nhỏ tuyệt nhất chia không còn cho 3 với chia 2 dư 1


Lớp 7 Toán thù
1
0

Khoá học tập bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học bên trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN