Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người.

Bạn đang xem: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

a) với khoảng tăng từng năm là cứ 1000 người thì tăng lên 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của thôn đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) nếu hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của thôn đó tăng lên bao nhiêu người?


*

*

a) Sau một năm số dân của buôn bản đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ nấc tăng, sau một năm số dân của xã kia chỉ tăng lên là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


*

Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh của xã đó là:

(21:1000=frac211000)(tổng số dân)

a) 1 năm sau số dân của xẫ đó tăng lên là:

(4000 imesfrac211000=84)(người)

Nếu hạ nấc tăng thì tỉ lệ thành phần tăng số lượng dân sinh của xã đó là:

(15:1000=frac3200) (tổng số dân)

b) trường hợp hạ nút tăng thì số dân của buôn bản đó tăng lên là:

(4000 imesfrac3200=60)(người)

Đ/s ....


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

Số dân tại 1 xã hiện thời có 4000 người.

a) với khoảng tăng mỗi năm là cứ 1000 người thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của thôn đó tăng lên bao nhiêu người.

b) nếu hạ nút tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người?


Số dân ở 1 xã hiện thời có 4000 người.

a) với khoảng tăng mỗi năm là cứ 1000 fan thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) nếu hạ nấc tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người?


a)

Tóm tắt :

1000 người : 21 người

4000 người : ... Người ?

Bài giải

Sau một năm,xã đó tăng lên số người là :

21 × ( 4000 : 1000 ) = 84 ( người )

Đáp số : 84 người.

b)

Tóm tắt :

1000 người : 15 người

4000 người : ... Người ?

Bài giải

Sau một năm,xã đó tăng thêm số người là :

15 × ( 4000 : 1000 ) = 60 ( người )

Đáp số : 60 người.


Số dân tại một xã hiện thời có 4000 tín đồ .

a) với tầm tăng từng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người , hãy tính xem 1 năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu fan .

b) giả dụ hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 fan , thì sau 1 năm số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người .


a ) Sau một năm sau số dân của xãđó tănglà; (4000 : 1000) x 21 = 84 (người)

b) Sau một năm sau số dân của xãđó tănglà; (4000 : 1000) x 15 = 60 (người)

Đáp số: .................

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Tăng Tốc Internet Tốt Nhất, Các Phần Mềm Tăng Tốc Internet Tốt Nhất


Số dân tại một xã bây chừ có 4000 người

a/ với khoảng tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tăng lên 21 người, hãy tính xem một năm kế tiếp số dân của xã tạo thêm bao nhiêu người?

b/ nếu như hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người?


Số dân tại 1 xã bây chừ có 4000 người.

a> với tầm tăng mỗi năm là cứ 1000 người thì tăng 21 fan , hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người.

b> giả dụ hạ nút tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉtăng thêm 15 bạn , thì sau một năm số dân của làng đó tạo thêm bao nhiêu người ?


Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh của xã kia là:

21:1000=21100021:1000=211000(tổng số dân)

a) một năm sau số dân của xẫ đó tạo thêm là:

4000×211000=844000×211000=84(người)

Nếu hạ mức tăng thì tỉ lệ thành phần tăng số lượng dân sinh của xã đó là:

15:1000=320015:1000=3200 (tổng số dân)

b) nếu hạ mức tăng thì số dân của thôn đó tăng thêm là:

4000×3200=604000×3200=60(người)

HT :)))


Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

A) với mức tăng từng năm là cứ 1000 tín đồ thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người.

B) giả dụ hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân xóm đó tạo thêm bao nhiêu người?


a) 4000 tín đồ gấp 1000 fan số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau 1 năm số dân xóm đó tăng lên là:

21 x 4 = 84 (người)

b) 4000 người gấp 1000 bạn số lần là:

4000 : 1000 = 4 (lần)

Sau 1 năm số dân xã đó tăng lên là:

15 x 4 = 60 (người)

ĐS: a) 84 người; b) 60 người.


Số dân tại một xã hiện nay có 4000 người.

a,Với tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 fan , hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người.

b,Nếu hạ nấc tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 bạn , thì sau một môt năm số dân của làng mạc đó tăng thêm bao nhiêu người?


số dân của một xã hiện thời là 4000 người

a) với tầm tăng hằng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tạo thêm bao nhiêu người.

b)Nếu hạ mứchằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng lên bao nhiêu người?


A)Sau 1 năm số dân của của xã kia tăng:

4000 : 1000 x 27 = 108 (dân)

Số dân của xã kia sau 1 năm là:

4000 + 108 = 4108 (dân)

B)Sau 1 năm số dân của xã kia là:

( 4000 : 1000 x 15 ) + 4000 = 4060 (dân)

Đáp số:a)...........

b)..........


Số dân tại 1 xã bây giờ có 4000 người.

a: với mức tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tạo thêm 21 người. Hãy tính xem 1 năm sau số dân cũa buôn bản đó tăng lên bao nhiêu ngưoi.

B. Giả dụ hạ nấc tăng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tạo thêm 15 người , thì sau 1 năm số dân của xã đó tạo thêm bao nhiêu người?


a) nút tăng là(21:1000=frac211000)(số dân / 1 năm)

Vậymột năm tiếp theo số dân cũa buôn bản đó tăng lên là(4000 imesfrac211000=84)(người)

b) nút tăng là(15:1000=frac3200)(số dân / 1 năm)

VậyNếu hạ nấc tăng năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tăng thêm 15 tín đồ , thì sau một năm số dân của xã đó tăng lên là(4000 imesfrac3200=60)(người)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên