Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

Số các giá trị nguyên của (x) thỏa mãn cả hai bất phương trình: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5) cùng (dfrac3x5 - dfracx - 43 + dfracx + 26 > 6) là:


Bạn đang xem: Số các giá trị nguyên của thoả mãn là

* Giải nhì bất phương trình theo các bước sau:

+ Quy đồng chủng loại số

+ vứt mẫu cùng giải bất phương trình hàng đầu thu được.

* phối kết hợp hai tập nghiệm rồi kiếm tìm (x) nguyên thỏa mãn.


* Ta có: (dfracx + 25 - dfrac3x - 74 > - 5)( Leftrightarrow dfrac4left( x + 2 ight) - 5left( 3x - 7 ight)20 > dfrac - 10020)

(eginarrayl Leftrightarrow 4x + 8 - 15x + 35 > - 100\ Leftrightarrow - 11x > - 143\ Leftrightarrow x 6)( Leftrightarrow dfrac6.3x - 10left( x - 4 ight) + 5left( x + 2 ight)30 > dfrac18030)

( Leftrightarrow 18x - 10x + 40 + 5x + 10 > 180)

(eginarraylLeftrightarrow 13x > 130\Leftrightarrow x > 10,,,left( 2 ight)endarray)

Kết phù hợp (left( 1 ight)) với (left( 2 ight)) ta được: (10 a
Bất phương trình hàng đầu một ẩn Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Cách Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel Sim Sinh Vien, Cách Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel 1 Ngày 3*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát