Số các chữ số của 2^18.5^15

Tổng các chữ số hàng đơn vị của số này là: (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9). 9 = 405.

Bạn đang xem: Số các chữ số của 2^18.5^15

Tổng các chữ số hàng chục của số này là: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9).10 = 450.

Vậy tổng các chữ số của số A là: 405 + 450 = 855.

Vì 8 + 5 + 5 =18 phân chia hết mang lại 9 buộc phải 855 phân chia hết đến 9.

Vậy số A phân tách hết mang lại 9.

Xem thêm: Phim Tuổi Thanh Xuân Phần 2 Có Bao Nhiêu Tập, Tuổi Thanh Xuân 2


Không tính quý giá biểu thức, hãy giải thích tại sao từng biểu thức sau chia hết mang đến 9:

a) p. = 81 + 108 + 918;

b) M = 12.585 + 13.63 333 + 14. 378 225 + 18.5 142 312;

c) N = 11 + 22 + 33 + … + 99 + 2 021.60 021.


a) bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số phân tách cho 3 dư 1?

b) bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có ba chữ số phân chia cho 9 dư 2?

c) có bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ sốabsao choab+ba chia hết mang đến 9?


Cho các số 27; 45; 881; 916; 2 100; 2 439; 13 118; 35 550; 5 223 411. Trong số số đó:

a) Số nào phân chia hết mang lại 3?

b) Số nào to hơn 2 000 không phân tách hết cho 3?

c) Số nào chia hết cho 9?

d) Số nào nhỏ dại hơn 3 000 không chia hết đến 9?


Không tính cực hiếm biểu thức, hãy lý giải tại sao từng biểu thức sau phân tách hết mang lại 3:

a) A = 1 233 + 42 312 + 72 036

b) B = 111 + 222 + 333 + … + 999.


Một công ty có 9 contenơ mặt hàng với khối lượng hàng từng contenơ là: 193 tạ, 239 tạ, 277 tạ, 297 tạ, 316 tạ, 321 tạ, 329 tạ, 346 tạ, 355 tạ. Trong sáu tháng đầu năm mới công ty này đã xuất khẩu 8 contenơ hàng, trong những số ấy lượng hàng xuất khẩu của Quý II cấp 8 lần Quý I. Contenơ hàng còn sót lại có khối lượng bằng bao nhiêu?


Tìm chữ số x để sốx1269thỏa mãn mỗi đk sau:

a) phân tách hết mang đến 3;

b) phân tách hết đến 9;

c) phân tách hết cho 3, nhưng lại không phân chia hết đến 9.


Bạn Minh bao gồm chơi trò phi tiêu với cha cái tiêu. Lần thứ nhất, chúng ta Minh phi 2 tiêu vào vùng Q cùng 1 tiêu vào vùng R thì được 12 điểm. Lần thứ hai, bạn Minh phi 2 tiêu vào vùng p và 1 tiêu vào thuộc R thì được 18 điểm. Lần vật dụng ba, bạn Minh phi trúng từng vùng một tiêu. Hỏi số điểm lần thứ ba của doanh nghiệp Minh gồm chia hết cho tất cả 3 cùng 5 không? trên sao?

*


Cho a là số tự nhiên và thoải mái có 2 004 chữ số và phân tách hết đến 9. Hotline b là tổng những chữ số của a; c là tổng các chữ số của b và d là tổng các chữ số của c. Tính d.


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam