SAO EM BỎ ANH ĐI ANH NÀO CÓ TỘI TÌNH GÌ

Sao em ném ra đi anh nào có tội tình gì?Sao em chi ra đi anh nào tất cả lỗi lầm chi?Sao em chi ra đi nhằm anh thương lưu giữ hoài ôm kỷ niệm.Buồn lên mấy nẻo tán tỉnh và hẹn hò em biết không?Sương khuya lạnh song vai trở về thui thủi một mình.Ưu bốn nặng con tim anh bi quan thao thức cả đêm.Sao em chi ra đi không để ý anh giữa loại đời xuôi ngược.Giờ đây đã mất nhau rồi tình mồ côi.Trong cô quạnh trong nỗi đau vùi,anh bỗng nhiên biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà leo cao vướng tua tình rồi,nên bửa giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi.Anh mang tội si mê buộc phải đường yêu lạc nẻo về.Anh có tội yêu thương em khi đời anh white bàn tay.Nay em ném ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn.Buồn lên mấy nẻo đường tình ảm đạm nào nguôi.

Bạn đang xem: Sao em bỏ anh đi anh nào có tội tình gì


Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bản Đồ Tuyến Điểm Du Lịch Việt Nam, Bảo Bối Của Dân Du Lịch

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.