RUỘNG ĐẤT TƯ CỦA QUÝ TỘC, VƯƠNG HẦU THỜI TRẦN DO KHAI HOANG MÀ CÓ ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ?

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Thời Trần, ruộng khu đất của quý tộc, vương vãi hầu vì khai hoang mà gồm gọi là gì?

A. Thái Ấp.

Bạn đang xem: Ruộng đất tư của quý tộc, vương hầu thời trần do khai hoang mà có được gọi là gì?

B. Điền trang.

C. Tịch điền.

D. Trang viên.


*

Thời Trần, ruộng khu đất của quý tộc, vương vãi hầu bởi khai hoang mà có được gọi là

A. thái ấp.

B. điền trang.

C. tịch điền.

D. trang viên.


*

Thời Trần, ruộng khu đất của quý tộc, vương hầu vày vua ban điện thoại tư vấn là gì?

A. Thái Ấp.

B. Điền trang.

C. Tịch điền.

D.

Xem thêm: Lịch Sử 11 Bài 15: Phong Trào Cách Mạng Ở Trung Quốc Và Ấn Độ (1918

Trang viên.

giúp em vs ạ!!


Ruộng khu đất của quý tộc, vương hầu vì vua nai lưng ban cung cấp được điện thoại tư vấn là

 thái ấp.

điền trang.

tịch điền.

trang viên


Em hiểu chũm nào là điền trang, thê như thế nào là thái ấp . Hãy ghi vào ô trống tù tương xứng với ý đang nêu :

- thành phần đất đai đơn vị vua phong mang lại quý tộc , vương vãi hầu có tác dụng bổng lộc ---->.....................

- bộ phận ruộng khu đất thuộc quyền tải của quý tộc , vương hầu bởi khai hoang mà bao gồm ----->............


- phần tử đất đai đơn vị vua phong mang đến quý tộc , vương vãi hầu có tác dụng bổng lộc ---->.. thái ấp...................

- bộ phận ruộng khu đất thuộc quyền mua của quý tộc , vương vãi hầu bởi khai hoang mà bao gồm ----->...điền trang.........


Câu 47. Hình thức phân phong tước hiệu và ruộng đất mang đến quý tộc bên dưới thời trần được điện thoại tư vấn là gì?

A. Phong vương hầu, ban lộc điền B. Phương vương vãi hầu, ban thực ấp thực phong

C. Phong vương vãi hầu, ban thái ấp D. Phong vương hầu, ban điền trang.

Câu 48. Bộ công cụ thành văn được soạn dưới thời Trần có tên là

A. Hình thư B. Quốc triều hình luật

C. Lý lẽ Hồng Đức D. Hoàng Việt qui định lệ

Câu 49. Quân đội nhà trần được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. Cấm quân và bộ binh. B. Cỗ binh với thủy binh.

C. Cấm quân với quân ở các lộ. D. Quân trung ương và quân địa phương.

Câu 50. Biểu hiện nào dưới đây không chứng minh sự béo hoảng của nhà Lý cuối gắng kỉ XII?