Quyết Định Thành Lập Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

Số: 7288/QĐ-UBND

TP Hà Nội, ngày 30 mon 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP.. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ đọng Luật tổ chức triển khai cơ quan ban ngành địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng1một năm 2012;

Căn cđọng Luật Đầu tư công ngày 18tháng 6 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014;

Nghị định số 41/2012/NĐ-CPhường ngày 08mon 5 năm 2012 của nhà nước phương pháp về vị trí vấn đề làm vào đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CPngày 28 mon 6 năm 2012 của Chính phủ biện pháp về Thành lập, tổ chức lại, giảithể đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn uống cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CPngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước về thống trị đầu tư chi tiêu xây dựng;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 16/2016/NĐ-CPngày 16 tháng 3 năm năm 2016 của nhà nước về thống trị với áp dụng vốn cung cấp pháttriển phê chuẩn (ODA) cùng vốn vay khuyến mãi của các đơn vị tài trợ nước ngoài;

Căn uống cđọng Thông bốn 14/2012/TT-BNVngày 08 mon 12 năm 2012 của Sở Nội vụ lí giải thực hiệnNghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tứ 16/2016/TT-BXDngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng gợi ý triển khai Nghị định số59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quảnlý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BKHĐTngày 08 tháng 8 năm năm 2016 của Bộ Kế hoạch với Đầu tưlí giải thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. ngày 16 mon 3 năm năm nhâm thìn củaChính phủ về quản lý cùng sử dụng vốn hỗ trợ phát triển đồng ý (ODA) với vốnvay ưu tiên của các công ty tài trợ nước ngoài;

Xét ý kiến đề xuất của Giám đốc Slàm việc Nội vụtại Tờ trình số 3042/TTr-SNV ngày 14 tháng 1hai năm năm 2016 về vấn đề thành lập và hoạt động cácBan Quản lý dự án đầu tư xây đắp chuyên ngành thị trấn TPhường. hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

ra đời Ban Quản lý dự án đầu tư chi tiêu xuất bản côngtrình giao thông vận tải đô thị Hà Nội (tiếp sau đây Call tắt là Ban cai quản dự án) trêncơ sở hòa hợp nhất 07 đơn vị chức năng nhỏng sau:

1. Ban Quản lý dự án Hạ tầng Tả ngạn

2. Ban Quản lý dự án Giao thông đô thị- Sngơi nghỉ Giao thông vận tải;

3. Ban Quản lý dự án Đầu bốn phát triểnGiao thông đô thị - Sở Giao thông vận tải;

4. Ban Quản lý dự án Giao thông 1 - SởGiao thông vận tải;

5. Ban Quản lý dự án Giao thông 2 - SởGiao thông vận tải;

6. Ban Quản lý dự án công trình Giao thông 3 - SởGiao thông vận tải;

7. Ban cai quản dự án công trình Hạ tầng khu vực côngnghiệp - Ban Quản lý Khu công nghiệp cùng Chế xuất Hà Nội;

- Trụ sngơi nghỉ chính: Giao Ssống Xây dựng chủtrì păn năn phù hợp với những đơn vị chức năng có liên quan, tyêu thích mưu, đề xuất trụ slàm việc chính củaBan làm chủ dự án công trình, báo cáo UBND Thành phố ra quyết định.

- Ban Quản lý dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựngdự án công trình giao thông tỉnh thành TPhường. hà Nội gồm trách rưới nhiệm kế thừa quyền với nghĩa vụcủa 07 Ban quản lý dự án công trình chi tiêu thành lập vẻ ngoài tại Điều 1 Quyết định này.

- Các Ban cai quản dự án công trình được đúng theo nhấtnêu trên Điều 1, Quyết định này xong xuôi chuyển động Tính từ lúc ngày 01 tháng 01 năm2017; những Ban cai quản dự án chỉ được áp dụng con vệt đến khi kết thúc ngày 31 mon 1năm 2017 để tkhô hanh quyết toán thù những công trình, hạng mục đãtriển khai trước thời điểm ngày 31 tháng 1hai năm 2016.

Điều 2. Vị trí,chức năng

1. Vị trí:

a) Ban Quản lý dự án công trình đầu tư xây dựngcông trình xây dựng giao thông thị thành Hà Thành là tổ chức triển khai sự nghiệp công lập trực thuộcUBND đô thị thủ đô thống trị, bao gồm tư giải pháp pháp nhân vừa đủ, được thực hiện con dấuriêng rẽ, được mlàm việc tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cùng ngân hàng theo quy định; hoạtrượu cồn theo phép tắc từ đảm bảo kinh phí hoạt động tiếp tục từ những nguồnkinh phí đầu tư theo cơ chế của pháp luật;

b) Ban Quản lý dự án công trình đầu tư chi tiêu xây dựngdự án công trình giao thông thành phố TPhường. hà Nội khi vận động cần ĐK năng lực hoạthễ với cơ quan, tổ chức bao gồm thđộ ẩm quyền theo hình thức tạiĐiều 7, Thông tứ số 16/2016/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2016 của Sở Xây dựng hướngdẫn tiến hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của Chính phủvề vẻ ngoài tổ chức triển khai cai quản dự án công trình đầu tư xây cất.

2. Chức năng:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngdự án công trình giao thông thị thành Thành Phố Hà Nội thực hiện các chức năng theo biện pháp tạiKhoản 2, Điều 63 của Luật Xây dựng cùng Khoản 3, Điều 17, Nghị định số59/2015/NĐ-CP.. ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của Chính phủ, ví dụ nlỗi sau:

a) Làm nhà chi tiêu các dự án công trình đầu tưtạo công trình giao thông như: đường, cầu, hạ tầng ngầm thành phố..., sử dụngvốn túi tiền, vốn bên nước ngoài túi tiền khi được Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phốgiao;

b) Tiếp nhận và làm chủ thực hiện vốn đểchi tiêu tạo ra theo phương tiện của pháp luật;

c) Thực hiện tại quyền, nghĩa vụ của chủđầu tư, Ban làm chủ dự án công trình theo vẻ ngoài tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựngvới biện pháp của luật pháp hiện hành;

d) Thực hiện nay những tác dụng khác khiđược Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố giao;

đ) Bàn giao công trình chế tạo hoànthành mang lại chủ chi tiêu, nhà cai quản thực hiện công trình xây dựng khi hoàn thành thi công hoặctrực tiếp khai quật áp dụng công trình xong theo đề nghị của Chủ tịchỦy Ban Nhân Dân Thành phố;

e) Nhận ủy thác thống trị dự án công trình của cácnhà chi tiêu khác khi được yêu cầu cùng bao gồm đủ năng lực nhằm tiến hành bên trên các đại lý đảmbảo xong nhiệm vụ quản lý các dự án đã có được giao.

Điều 3. Nhiệm vụ,quyền hạn

1. Thực hiện nay trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ củanhà chi tiêu gồm:

a) Lập chiến lược dự án: Lập, trình phêưng chuẩn planer thực hiện dự án công trình thường niên, trong những số ấy đề xuất khẳng định rõ những mối cung cấp lựcáp dụng, quy trình tiến hành, thời hạn kết thúc, phương châm quality với tiêuchí Reviews kết quả thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bịđầu tư xây dựng: Thực hiện nay các thủ tục liên quan tới quy hướng thiết kế, sử dụngkhu đất đai, tài nguim, hạ tầng kỹ thuật cùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, chống chốngnổ và cháy liên quan mang đến xuất bản công trình; tổ chức triển khai lập dự án, trình đánh giá và thẩm định,phê để mắt tới dự án theo quy định; chào đón, giải ngân vốn đầu tư chi tiêu cùng thực hiện cáccác bước chuẩn bị dự án công trình khác;

c) Các trọng trách tiến hành dự án: thuêsupport thực hiện khảo sát, xây cất thiết kế và trình thẩm định và đánh giá, phê duyệt hoặctổ chức thẩm định, phê chăm chú xây cất, dự toán desgin (theo phân cấp); chủtrì păn năn phù hợp với cơ quan, tổ chức liên quan triển khai công tác làm việc bồi hoàn, giảipđợi mặt phẳng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhấn khu đất nhằm tiến hành dựán; tổ chức triển khai gạn lọc công ty thầu với cam kết phối hợp đồng xây dựng; thống kê giám sát vượt trìnhthực hiện; giải ngân, tkhô nóng tân oán theo thích hợp đồng xây cất với những công việc cầnthiết khác;

d) Các trách nhiệm hoàn thành xây cất,chuyển nhượng bàn giao công trình xây dựng để quản lý, sử dụng: tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao côngtrình trả thành; quản lý và vận hành chạy thử; quyết tân oán, tkhô cứng lý hòa hợp đồng thành lập,quyết toán vốn chi tiêu tạo dự án công trình cùng bh công trình;

đ) Các nhiệm vụ thống trị tài thiết yếu vàgiải ngân: đón nhận, giải ngân vốn theo giai đoạn tiến hành dự án công trình và hòa hợp đồng kýkết cùng với bên thầu xây dựng; tiến hành cơ chế thống trị tài chủ yếu, gia tài của Banthống trị dự án công trình theo phương tiện trên Điều 16, Thông tứ 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng6 năm năm nhâm thìn của Bộ Xây dựng lí giải tiến hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. ngày18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ với các phép tắc hiện tại hành của pháp luật;

e) Các nhiệm vụ hành thiết yếu, điều phốicùng trách nhiệm giải trình: Tổ chức vnạp năng lượng phòng với làm chủ nhân sự Ban thống trị dựán; thực hiện cơ chế tiền lương, chế độ đãi ngộ khen ttận hưởng, kỷ giải pháp đối vớicán bộ, viên chức nằm trong phạm vi quản ngại lý; tùy chỉnh cấu hình hệ thống đọc tin nội cỗ vàlưu trữ thông tin; báo tin với giải trình đúng chuẩn, đúng lúc về hoạtcồn của Ban Quản lý dự án theo yêu cầu của bạn ra quyết định đầu tư với của cácban ngành công ty nước bao gồm thđộ ẩm quyền;

g) Các nhiệm vụ tính toán, Reviews vàbáo cáo: tiến hành đo lường và tính toán reviews đầu tư chi tiêu theo nguyên tắc pháp luật; định kỳReviews, report tác dụng triển khai dự án với người quyết định đầu tư, cơ quanquản lý nhà nước gồm thđộ ẩm quyền.

2. Thực hiện các trách nhiệm thống trị dựán gồm:

a) Tổ chức tiến hành những nội dung quảnlý dự án công trình theo giải pháp tại Điều 66 với Điều 67 của Luật Xây dựng;

b) Phối hợp vận động cùng với tổ chức, cánhân tmê mẩn gia triển khai dự án công trình để bảo đảm an toàn yêu cầu về quá trình, chất lượng, chigiá thành, an ninh và bảo đảm môi trường;

c) Thực hiện tại những trách nhiệm thống trị dựán khác bởi vì tín đồ đưa ra quyết định đầu tư chi tiêu, chủ đầu tư chi tiêu giao hoặc ủy quyền triển khai.

3. Nhận ủy thác làm chủ dự án theo phù hợp đồng ký kết cùng với những nhà đầu tư chi tiêu không giống Lúc được trải nghiệm, phù hợp cùng với năng lượng hoạt động của bản thân.

4. Gisát hại thiết kế kiến thiết côngtrình Lúc đầy đủ ĐK năng lực vận động theo vẻ ngoài của lao lý.

Điều 4. Cơ cấu tổchức

Thực hiện tại theo lý lẽ tại Điều 15,Thông tứ 16/2016/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm năm nhâm thìn của Sở Xây dựng gợi ý thựchiện nay Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của Chính phủ, thế thể:

1. Lãnh đạo Ban thống trị dự án:

a) Ban Quản lý dự án đầu tư chi tiêu xây dựngcông trình xây dựng giao thông thành phố Hà Nội Thủ Đô bao gồm Giám đốc và không quá 03 (ba) PhóGiám đốc.

b) Giám đốc là tín đồ Tiên phong Ban quảnlý dự án, chịu đựng trách nát nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy bannhân dân Thành phố và trước điều khoản về tổng thể hoạt động vui chơi của Ban cai quản dựán; Chịu đựng trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban dân chúng Thành phố, Chủ tịchỦy ban nhân dân Thành phố;

c) Phó Giám đốc là tín đồ góp Giám đốc,Chịu trách nhiệm trước Giám đốc với trước quy định về trách nhiệm được phân công;Khi Giám đốc vắng tanh phương diện, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành hoạt độngcủa Ban làm chủ dự án;

d) Việc chỉ định Giám đốc, Phó Giám đốcvày Chủ tịch Ủy ban dân chúng Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn trình độ,nghiệp vụ vì chưng Sở Xây dựng ban hành với theo các luật pháp của pháp luật; bài toán miễnnhiệm, khen thưởng trọn, kỷ chính sách và những cơ chế cơ chế khác so với Giám đốc, PhóGiám đốc triển khai theo điều khoản của pháp luật;

đ) Kế toán thù trưởngcủa Ban quản lý dự án vị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ định bên trên đại lý tuyển chọn chọncá nhân tất cả đủ tiêu chuẩn kế toán thù trưởng theo biện pháp của pháp luật;

e) Giám đốc cai quản dự án là chứcdanh trình độ làm chủ dự án công trình vày Giám đốc Ban thống trị dự án bổ nhiệm, miễn nhiệmvà được sắp xếp thao tác làm việc trên những Phòng (ban) quản lý và điều hành dự án;

g) Cá nhân phụ trách tiến hành công việcchuyên môn của Ban cai quản dự án phải có đầy đủ điều kiện năng lượng theo pháp luật củapháp luật về xây dựng; Giám đốc làm chủ dự án phải có đủ năng lực theo quy địnhtrên Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của Chínhlấp. Đối với những dự án công trình thực hiện vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi ở trong nhà tài trợ nướcquanh đó, cá nhân phụ trách chức danh cơ bản của Ban làm chủ dự án còn bắt buộc cótrình độ ngoại ngữ phù hợp;

h) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khenttận hưởng, kỷ luật pháp bạn cầm đầu, cấp cho phó fan mở màn các tổ chức triển khai trực thuộcBan thống trị dự án công trình thực hiện theo chế độ của pháp luật cùng theo tiêu chuẩn chứcdanh, nguyên tắc phân cấp cho cai quản cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban nhândân Thành phố.

2. Các tổ chức tđam mê mưu tổng hợp vàtrình độ chuyên môn nghiệp vụ:

a) Trong quy trình đầu, Ban Quản lý dựán được tổ chức triển khai bao gồm có các phòng như sau:

- Văn phòng;

- Phòng Kế hoạch- Tổng hợp;

- Phòng Tài bao gồm - Kế toán;

- Phòng Quản lý kiến tạo, dự toán;

- Các Phòng Dự án (nhằm chuyển giaongulặng trạng quá trình, hồ sơ, tài liệu, nhỏ tín đồ, vật tư, trang trang bị của07 đơn vị chức năng đúng theo nhất).

b) Sau khi Ban thống trị dự án đi vàovận động bất biến, bên trên các đại lý bài bản, con số, điều kiện ví dụ của các dự ánđược giao cai quản, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình đề xuất giải pháp tổ chức cácphòng (ban) trực trực thuộc trên các đại lý phân công tiến hành theo từng tác dụng, nhiệmvụ hoặc phối kết hợp giữa những chức năng, trách nhiệm được giao đểtrình Chủ tịch UBND Thành phố ra quyết định con số, thương hiệu gọicác phòng (ban) của Ban quản lý dự án công trình theo lao lý trên Khoản 1, Điều 15, Thôngbốn 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm năm 2016 của Bộ Xây dựng.

3. Giám đốc Ban quản lý dự án công trình quy địnhrõ ràng tính năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các chống (ban) trực ở trong với mốiliên hệ công tác thân những phòng (ban) này trên cửa hàng bảo đảm an toàn các đòi hỏi sau:

a) Quy định về trách nhiệm, quy trìnhthực hiện đối với các phòng (ban) quản lý và điều hành dự án công trình vào vấn đề báo cáo, giảitrình, trình đánh giá, phê chăm bẵm, xử trí các tình huống tương quan mang lại các dự ánđược quản lí lý;

b) Làm rõ trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ của cácchống (ban) công dụng trong bài toán tham mưu đến Giám đốc Ban cai quản dự án với phốivừa lòng quá trình cùng với các chống (ban) điều hành và quản lý thống trị triển khai dự án;

c) Tự tổ chức giám sát và đo lường vận động củaBan làm chủ dự án công trình nhằm tránh ông xã chéo cánh thân thực hiện chức năng của chủ đầu tư chi tiêu vớitiến hành những nhiệm vụ cai quản dự án.

Điều 5. Biên chếcùng số lượng tín đồ làm cho việc

1. Biên chế cùng số lượng bạn làm cho việccủa Ban cai quản dự án được xác định trên các đại lý Đề án vịtrí việc có tác dụng với cơ cấu tổ chức viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê phê duyệt nằmtrong tổng biên chế hành chủ yếu, sự nghiệp của Thành phố được cấp bao gồm thđộ ẩm quyềngiao hàng năm.

2. Trước đôi mắt, nhằm bảo đảm an toàn bình ổn tổchức, UBND Thành phố trợ thì giao giao số biên chế bằng tổng thể biên chế vẫn giaođến 07 đơn vị chức năng phép tắc trên Điều 1 Quyết định này.

3. Căn uống cứ đọng vào chức năng, nhiệm vụ, cơcấu tổ chức triển khai với hạng mục địa điểm Việc có tác dụng, cơ cấu chức danh công việc và nghề nghiệp viên chứcđược cung cấp bao gồm thẩm quyền phê chú tâm, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây cất kế hoạchbiên chế theo phép tắc của lao lý và tất cả lộ trình thực hiện tinch giản biên chếtheo chủ trương của Nhà nước với Kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố.

Xem thêm: Xem Truyền Hình Hà Giang Tv, Lắp Đặt Truyền Hình Cáp Vtvcab Tại Hà Giang

Điều 6. Kinc phíhoạt động

Thực hiện theo cách thức trên Điều 10,Thông tứ 16/2016/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm năm nhâm thìn của Bộ Xây dựng giải đáp thựchiện tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước.

Điều 7. Hoạt độngủy thác cai quản dự án

Thực hiện theo vẻ ngoài tại Điều 12,Thông bốn 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng chỉ dẫn thựchiện tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 8. Điều khoảngửi tiếp

1. Trong giai đoạn đầu, nhằm giải quyếtcơ chế cơ chế, tạo điều kiện ổn định đi vào chuyển động, số lượng Phó Giám đốcBan rất có thể quá vượt số lượng cơ chế cùng sẽ được bớt dần dần nhằm bảo đảm thực hiệnđúng chế độ.

2. Các cán bộ, viên chức được bửa nhiệmgiữ phục vụ lãnh đạo của các Ban cai quản dự án công trình được hòa hợp nhất pháp luật trên Điều1 Quyết định này sau khi thu xếp nếu như thôi duy trì chuyên dụng cho chỉ đạo hoặc được bửa nhiệmvào chức vụ bắt đầu gồm phú cấp cho công tác chỉ đạo thấp hơn so với prúc cấp chức vụchỉ huy cũ thì được bảo lưu phụ cấp cho dịch vụ chỉ đạo theo lao lý trên Quyết địnhsố 140/2009/QĐ-TTg ngày 3một ngày 12 năm 2009 của Thủ tướng tá Chính phủ về bảo lưuphú cấp cho chức vụ lãnh đạo so với những chức vụ chỉ huy trong quá trình bố trí, khiếu nại toàn tổ chức máy bộ.

Điều 9. Tổ chứcthực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, păn năn phù hợp với Giám đốc Sngơi nghỉ,ngành, đơn vị tất cả liên quan tổ chức triển khai tiến hành triển khai Quyết định này;

b) Hướng dẫn những đơn vị tiến hành thủtục về bé lốt, rà soát, bàn giao con số bạn làm việc (biên chế viên chức),hồ sơ, tư liệu gồm liên quan đến công chức, viên chức cùng người lao rượu cồn từ bỏ 07đơn vị thích hợp tốt nhất về thao tác tại Ban Quản lý dự án công trình đầu tưxây đắp công trình xây dựng giao thông tỉnh thành Hà Nội; gợi ý câu hỏi tiến hành chínhsách so với viên chức, người lao đụng vào câu hỏi bố trí, chuyển nhượng bàn giao.

2. Giám đốc Ssinh hoạt, ngành và thủ trưởng đơn vị tất cả liên quan:

Chỉ đạo các chống trình độ chuyên môn của Sngơi nghỉ,ngành với các Ban thống trị dự án chính sách trên Điều 1 Quyết định này sẵn sàng đầyđầy đủ hồ sơ tổ chức triển khai bộ máy, cửa hàng trang bị chất, nhân sự, tài liệu bao gồm tương quan để tổchức chuyển nhượng bàn giao về Ban Quản lý dự án công trình đầu tư chi tiêu thi công công trình xây dựng giao thông vận tải thànhphố thủ đô theo cách thức, bên cạnh đó gồm trách nát nhiệm tiến hành các giấy tờ thủ tục thanhquyết toán thù đối với phần quá trình của các dự án đang ngừng hoặc đang rất được thựchiện tại trong năm 2016 mặt khác Chịu trách nhiệm theo điều khoản trong vượt trìnhlàm chủ dự án mang đến ngày Quyết định này có hiệu lực về hợpduy nhất.

3. Giao Ssống Tài chính:

a) Chủ trì phối hợp cùng Sở Kế hoạchvà Đầu tứ, Kho Bội nghĩa Nhà nước thành thị TP Hà Nội lý giải các Snghỉ ngơi, ngành, đơn vị đượcgiao trọng trách công ty chi tiêu cùng các Ban thống trị dự án công trình trực nằm trong triển khai trìnhtừ, giấy tờ thủ tục thanh hao quyết tân oán các dự án thực hiện trong thời hạn 2016 trước thời điểm ngày 31tháng 0một năm 2017; rà soát tổng đúng theo tài bao gồm, tài sản,công nợ (nếu có) để chuyển giao mang đến Ban Quản lý dự án công trình đầu tư chi tiêu phát hành công trìnhgiao thông vận tải thành phố thủ đô.

b) Tham mê mưu Ủy Ban Nhân Dân Thành phố quyết địnhnhững phương pháp giải pháp xử lý về tài bao gồm, gia sản lúc có vụ việc vướng mắc phạt sinhvào quá trình chuyển nhượng bàn giao, kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật nguồn tài chính của 07 đối chọi vịphù hợp tuyệt nhất về Ban Quản lý dự án công trình đầu tư phát hành công trình giao thông vận tải thành phốHà Nội quản lý áp dụng theo như đúng nguyên tắc của Luật Chi phí.

4. Sngơi nghỉ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, pân hận phù hợp với Sở Tài chínhvà các cơ quan bao gồm tương quan lí giải các đơn vị chức năng rà soát, tsi mê mưu trình UBNDThành phố ra quyết định giao nhà chi tiêu dự án, câu hỏi ủy quyền liên tục ký những thích hợp đồngBT (Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao), gửi nhà đầu tư chi tiêu những dự án vẫn và đã thựchiện (bao hàm cả những dự án đã ngừng chuyển nhượng bàn giao đưa vào và sử dụng không quyếttoán cùng những tài khoản không vớ toán thù trên phòng ban tkhô giòn toán);

b) Chủ trì, phối phù hợp với Giám đốc BanQuản lý dự án công trình chi tiêu xây cất dự án công trình giao thông vận tải thị trấn thủ đô xây dựng kếhoạch áp dụng nguồn chi phí đầu tư với những nguồn ngân sách không giống Một trong những năm tiếp theo sau.

5. Giám đốc Sngơi nghỉ Tài nguyên với Môi trường:

Chủ trì, pân hận phù hợp với Giám đốc Ban Quảnlý dự án đầu tư tạo công trình giao thông vận tải thành phố thủ đô hoàn chỉnh cácgiấy tờ thủ tục, làm hồ sơ tương quan tới quyền áp dụng đất đai (ví như có).

6. Giám đốc Snghỉ ngơi Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Giám đốc Ssống,ngành, thủ trưởng đơn vị chức năng có liên quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án chi tiêu xây dựngdự án công trình giao thông vận tải tỉnh thành Thành Phố Hà Nội thực hiện, hoàn hảo những thủ tục, hồ nước sơtư liệu tương quan tới việc chuyển giao trụ sngơi nghỉ, các dự án công trình kiến tạo.

7. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tưthành lập công trình giao thông vận tải thị thành TPhường. hà Nội gồm trách nhiệm:

a) Tổ chức tiếp nhận cục bộ tổ chứcmáy bộ, đại lý thứ chất, tài chính (kể cả các khoản công nợ), gia tài, trang thiếtbị, làm hồ sơ tư liệu, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên cấp dưới, lao động thích hợp đồng cùng những sự việc gồm liên quan khác hiện tại do 07đơn vị chức năng vừa lòng duy nhất nhằm quản lý theo đúng biện pháp, đảm bảoko nhằm xẩy ra thất bay làm hồ sơ, tư liệu, gia tài. Nhanh cngóng bất biến tổ chức triển khai,xác minh rõ trách nát nhiệm của những phần tử tổ chức với cá nhân, tiêu giảm thấp nhấtcâu hỏi gây ra xáo trộn công việc, ko làm đứt quãng quy trình tiến độ thực hiện các dự ánvẫn chuẩn bị đầu tư, thực thi xây dựng, đã trong quá trình tkhô giòn quyếttân oán nhằm bàn giao thực hiện.

b) Nhận bàn giao về tài thiết yếu, tài sản,triển khai lãnh đạo Việc thanh khô quyết toán thù những dự án theo phía dẫn của Sngơi nghỉ Tàichủ yếu, Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ với Kho Tệ Bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;

c) Thông báo kịp thời tới những công ty tàitrợ (ví như đơn vị chức năng bao gồm sử dụng vốn ODA) nhằm chủ động trong quá trình giải ngân cho vay, đảmbảo quá trình dự án;

d) Ban hành quyết định Ra đời, quyđịnh tác dụng, trách nhiệm, tổ chức cơ cấu tổ chức của những phòng, đơn vị trực ở trong đơn vị.Chủ rượu cồn phối hận hợp với Ssống Nội vụ cùng những Ssống, ngành có tương quan chế tạo Quy chếthao tác, Quy chế tài thiết yếu theo đúng luật pháp trên Thông bốn 16/2016/TT-BXD ngày30 mon 6 năm năm nhâm thìn của Bộ Xây dựng lý giải triển khai Nghị định số59/2015/NĐ-CPhường ngày 18 mon 6 năm năm ngoái của nhà nước với những pháp luật hiện hànhcủa phòng nước; xây cất Đề án vị trí bài toán tuân theo pháp luật tại Nghị định số41/2012/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy địnhvề địa điểm việc có tác dụng vào đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, Thông tứ 14/2012/TT-BNVngày 08 mon 12 năm 2012 của Sở Nội vụ giải đáp thực hiện Nghị định số41/2012/NĐ-CP. của Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố coi xétra quyết định.

Điều 10. Điềukhoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thực hành kểtừ thời điểm ngày 01 mon 0một năm 2017.

Các vẻ ngoài trước đó trái cùng với quy địnhtại Quyết định này phần lớn bãi bỏ.

Chánh Văn uống chống Ủy ban nhân dân Thànhphố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài thiết yếu, Kế hoạch cùng Đầubốn, Xây dựng, Giao thông vận tải đường bộ, Tài nguyên cùng Môi trường;Thủ trưởng các Ssống, ban, ngành Thành phố; Giám đốc Ban Quản lý Khu công nghiệpcùng Chế xuất Hà Nội; Giám đốc Ban Quản lý dự án chi tiêu thi công dự án công trình giaothông thành thị thủ đô hà nội, Giám đốc các Ban làm chủ dự án công trình mang tên tại Điều 1 Quyếtđịnh này và những cơ sở, đơn vị, cá nhân tất cả tương quan Chịu trách rưới nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 10; - Sở Xây dựng; - Sở Nội vụ; - Thường trực Thành ủy; - Thường trực HĐND TP; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; - Các Ban HĐND Thành phố; - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - VPhường Ủy Ban Nhân Dân TP: các PCVPhường, Phòng: TKBT, NC, ĐT, KT, TH; - Ủy Ban Nhân Dân các quận, thị xã, thị xã; - Cổng Giao tiếp năng lượng điện tử Thành phố; - Trung trọng tâm Tin học-Công báo; - Lưu: VT.