Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội? a, Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất" /> Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội? a, Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất" />

Quy Luật Xã Hội Nào Giữ Vai Trò Quyết Định Đối Với Sự Vận Động, Phát Triển Của Xã Hội?

" class="title-header">Quy biện pháp xã hội nào duy trì vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của làng hội? a. Quy giải pháp về sự tương xứng của quan liêu hệ tiếp tế với trình độ cải cách và phát triển của lực lượng sản xuất.

Bạn đang xem: Quy luật xã hội nào giữ vai trò quyết định đối với sự vận động, phát triển của xã hội?

*

HuongLy


Quy phương tiện xã hội nào giữ vai trò quyết định so với sự vận động, phát triển của thôn hội?a. Quy lao lý về sự phù hợp của quan liêu hệ tiếp tế với trình độ cách tân và phát triển của lực lượng sản xuất.b. Quy vẻ ngoài tồn tại thôn hội ra quyết định ý thức xóm hộic. Quy khí cụ cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầngd. Quy phép tắc đấu tranh giai cấp

Xem thêm: Vua Lê Thánh T Ông Vua Anh Minh Nhất Trong Thời Lê Sơ Là Ai ?

*

* Đáp án: a. Quy phương pháp về sự cân xứng của quan lại hệ phân phối với trình độ cách tân và phát triển của lực lượng sản xuất.