1 Khái quát chung về quan hệ pháp luật hành chính2 Nội dung của quan hệ pháp luật hành chính

Quy định được hiểu là những quy định nghiêm ngặt cần phải tuân thủ. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp những khái niệm như chuẩn mực đạo đức và luật pháp. Bài viết dưới đây sẽ có những phân tích cụ thể hơn về các mối quan hệ pháp luật hành chính.

Đang xem: Quy định thường gặp trong pháp luật hành chính là

*
*
*
*

Quan hệ pháp luật hành chính là gì?

Trong nhiều trường hợp, các thủ tục hành chính này do cán bộ, công chức của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện. Chấp hành viên, cán bộ lúc này là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính Trong một số trường hợp, cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước cũng là chủ thể tham gia thực hiện thủ tục hành chính. Chẳng hạn, là chủ thể tham gia hoạt động tố tụng kiểm tra, rà soát khi bị kiểm tra, rà soát; là chủ thể tham gia tố tụng khi hành vi, quyết định hành chính của mình bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại lên cấp trên.

Xem thêm:

Các cơ quan quyền lực nhà nước, toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân tuy không có chức năng quản lý hành chính nhà nước nhưng để hoạt động bình thường phải thực hiện nhiều hoạt động quản lý nội bộ. Các hoạt động này thực hiện theo thủ tục hành chính, trong đó các chủ thể trên cũng như các bộ và cán bộ của các cơ quan này là đối tượng của thủ tục hành chính.

Ngoài ra, các cơ quan này cũng có quyền quản lý nhà nước về mặt hành chính trong những trường hợp cụ thể như thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị áp dụng thủ tục xử phạt hành chính khi xử phạt người có hành vi cản trở phiên tòa, gây mất trật tự trị an. trong quá trình thử nghiệm. . Khi đó, thẩm phán chủ tọa phiên tòa bị áp dụng biện pháp tố tụng hành chính. Các đối tượng trên có thể bị tham gia các thủ tục hành chính như tham gia thủ tục giấy phép khi xin giấy phép xây dựng xin giấy phép lưu hành xe của cơ quan.

Xem thêm: Mỗi 10% Lượng Máu Mất Đi, Băng Dã Nhân Sẽ Làm Gì? ? Ngoại Hình Vệ Thạch Thiên Tự

Tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế hầu hết là chủ thể tham gia thủ tục hành chính. Ví dụ, tham gia vào thủ tục xin giấy phép thành lập, xin phép tiến hành một số hoạt động như hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc khi bị xử phạt vi phạm hành chính.

Không ngoại lệ, một số tổ chức phải thực hiện thủ tục hành chính trong một số trường hợp do pháp luật quy định như tổ chức chính trị – xã hội có thể thực hiện thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản liên quan

Cá nhân, trong đó có công dân Việt Nam , người nước ngoài và người không quốc tịch thường phải chịu các thủ tục hành chính như đăng ký tài sản, đăng ký xe ô tô, đăng ký giấy khai sinh. Nhưng các cá nhân cũng có thể bị tố tụng hành chính, chẳng hạn như thuyền trưởng tàu bay, tàu biển, người được trao quyền khởi kiện tạm giữ người vi phạm hành chính trên tàu bay hoặc tàu thuyền khi không có các phương tiện đó. . rời sân bay, cảng

Phân loại quan hệ pháp luật hành chính

Có thể phân loại theo những căn cứ chủ yếu sau:

Căn cứ vào tính chất của mối quan hệ giữa các chủ thể, quan hệ PLHC có thể được phân thành các nhóm sau:

Quan hệ pháp luật hành chính nội bộ là một loại quan hệ hành chính- quan hệ pháp luật sinh ra giữa các chủ thể có quan hệ phụ thuộc tổ chức. •

Do yêu cầu thống nhất và hiệu quả hoạt động của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức và người thừa hành, công chức của bộ máy Nhà nước chịu sự chi phối của các mối quan hệ phụ thuộc vào các tổ chức quan trọng. quan hệ giữa một bên là cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức có quyền quyết định với bên kia về việc thành lập, giải thể cơ quan, tổ chức hoặc bầu, miễn nhiệm, bổ nhiệm, bãi nhiệm cán bộ, công chức.

Ví dụ: Mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phát sinh khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ “kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Chính phủ nhân dân cấp tỉnh” do vi phạm. Hiến pháp, luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực mà mình chịu trách nhiệm quản lý »

Căn cứ vào lĩnh vực quan hệ phát sinh, quan hệ pháp luật hoạt động có thể được phân thành nhóm QHPLHC về quản lý kinh tế. , văn hóa, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. ; về xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vân vân

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *