QUAN ĐIỂM CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

GIỚI THIỆUTIN TỨCCHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNHQUY HOẠCH DỰ ÁNCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀNTHỐNG KÊ - BÁO CÁOHỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL
*
*

I. Quan lại ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1. Cơ sở hình thành

Vấn đề tôn giáo qua những giai đoạn phương pháp mạng luôn luôn là vấn đề chiến lược gồm tầm đặc biệt đặc biệt. Vày vậy, Đảng và Nhà nước ta có khá nhiều chủ trương chính sách đối cùng với tôn giáo thế thể:

1.1 tứ tưởng, quan điểm chỉ huy của Lê - nin so với Cách mạng mon Mười Nga về vấn đề tôn giáo

Lê - nin sẽ căn dặn đầy đủ cán bộ công chức ở trong quyền nên “cực kỳ an ninh trong công tác đấu tranh phòng lại các thành kiến tôn giáo. Vào cuộc đương đầu này, ai có tác dụng tổn yêu quý đến cảm tình tôn giáo thì bạn đó tạo ra một sự thiệt hại lớn lao vì các hoạt động như vậy chỉ làm phân tách rẽ trong quần chúng tôn giáo mà sức mạnh của họ là các đại lý đoàn kết”.

Bạn đang xem: Quan điểm chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta hiện nay

1.2Vận dụng bốn tưởng, quan điểm chỉ huy của Lê - nin về vụ việc tôn giáo vào cách mạng Việt Nam

- “Chính phủ bảo đảm quyền thoải mái tín ngưỡng và không tín ngưỡng của Nhân dân”.

- các nhà tu hành cùng tín đồ các tôn giáo những được tận hưởng mọi quyền hạn và nên làm mọi nhiệm vụ của người công dân.

- những tôn giáo và hầu hết công dân theo đạo hoặc không áp theo đạo đều bình đẳng trước pháp luật.

- những tôn giáo phải vâng lệnh Hiến pháp, quy định và công ty trương, chính sách, thể lệ của nhà nước trong phần lớn lĩnh vực hoạt động vui chơi của mình.

- đông đảo kẻ lợi dụng tôn giáo nhằm phá hoại nền chủ quyền của Tổ quốc, kháng lại cơ chế XHCN, tiêu hủy khối liên kết toàn dân, ngăn cản tín trang bị làm nhiệm vụ công dân, chống lại cơ chế pháp luật ở trong phòng nước sẽ bị luật pháp nghiêm trị”.

2. Về phương hướng

Hoạt rượu cồn tôn giáo và công tác làm việc tôn giáo trong giai đoạn mới phải nhằm tăng cường đoàn kết đồng bào những tôn giáo trong khối đại liên kết toàn dân tộc, phát huy sức khỏe của toàn dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH khu đất nước, xuất bản và bảo vệ vững cứng cáp Tổ quốc, vì phương châm dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Về ý kiến chủ trương

+ Một là:Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu yếu tinh thần của một bộ phận Nhân dân đang và sẽ vĩnh cửu cùng dân tộc bản địa trong quá trình xây dựng CNXH nghỉ ngơi nước ta. Đồng bào các tôn giáo là thành phần của khối đại hòa hợp toàn dân tộc.

Thực hiện tuyệt nhất quán chế độ tôn trọng và đảm bảo an toàn quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không tuân theo một tôn giáo nào, quyền sống tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Những tôn giáo vận động trong cỡ pháp luật, đồng đẳng trước luật pháp (quan điểm này khẳng định đồng bào có đạo đi theo CNXH, đằng sau sự lãnh đạo của ĐCSVN vẫn yên trọng tâm giữ đạo, xây đắp CNXH không đồng nghĩa với câu hỏi xóa đạo)

+ nhì là: Đảng và Nhà nước triển khai nhất quán chế độ đại liên hiệp dân tộc, không rành mạch đối xử vì tại sao Tín ngưỡng, tôn giáo (các tôn giáo đều đồng đẳng trước quy định và vận động trong độ lớn pháp luật, liên hiệp đồng bào những tôn giáo không giống nhau và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy các giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, vinh danh những người có công cùng với Tổ quốc cùng nhân dân. Nghiêm cấm sự rõ ràng đối xử cùng với công dân vì nguyên nhân Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời nghiêm cấm tận dụng Tín ngưỡng, tôn giáo để chuyển động mê tín dị đoan, chuyển động trái luật pháp và chính sách của nhà nước, kích động gây phân chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm bình yên quốc gia

+ cha là:Nội dung căn bản của công tác tôn giáo là công tác vận rượu cồn quần chúng, khởi nguồn từ 03 đại lý sau:

- mối quan hệ gắn bó gắn kết của Đảng, bên nước với quần chúng nói bình thường và đồng bào bao gồm đạo nói riêng là quan hệ đặc biệt, như cây với cội, như nước cùng với nguồn, quần chúng. # là nguồn sức khỏe là địa điểm dựa bền vững của Đảng, đơn vị nước.

Xem thêm: Vận Dụng Nguyên Tắc Khách Quan Trong Học Tập Và Công Tác, Tailieuxanh

-Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, thôn hội công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương đồng để gắn bó đồng bào những tôn giáo với sự nghiệp chung. đồng ý những điểm khác biệt của nhau để hướng đến cùng nhau kiến tạo CNXH sống nước ta.

- công tác làm việc vận động quần chúng những tôn giáo nêu cao lòng tin yêu nước, ý thức bảo đảm an toàn độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tự do quốc gia (tạo sự đồng thuận xã hội tạo nên sức mạnh mẽ của toàn dân vào sự nghiệp chung).

+ tư là:Công tác tôn giáo là trọng trách của cả hệ thống chính trị

Nước ta bao gồm hàng triệu tín đồ, chức sắc nhà tu hành của các tôn giáo phân chia ở rất nhiều vùng miền, địa phương của cả nước vì vậy công tác làm việc tôn giáo liên quan đến các ngành, các cấp, đến nhiều nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội. Bởi đó, làm tốt công tác tôn giáo là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống thiết yếu trị vì Đảng lãnh đạo, đơn vị nước quản lí lý, MTTQ và những đoàn thể vận động….

+ Năm là:Vấn đề theo đạo và truyền đạo

- hầu như tín đồ đều phải sở hữu quyền thoải mái hành đạo tại gia đình và cửa hàng thờ tự đúng theo pháp theo phương pháp của pháp luật.

- những tổ chức tôn giáo hòa hợp pháp được vận động tôn giáo theo cơ chế của điều khoản và được bên nước bảo hộ.

- việc truyền đạo tương tự như mọi vận động tôn giáo khác các phải tuân thủ Hiến pháp với pháp luật; ko được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, ko được ép buộc fan dân theo đạo.

II. CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Sau lúc có các quan điểm, con đường lối, nghị quyết về công tác tôn giáo của Đảng, nhà nước đã thể chế hóa trong số quy định của pháp luật. Trước hết phải kể tới Điều 70 chương V Hiến pháp năm 1992 về quyền và nhiệm vụ cơ bản của công dân đã xác định “công dân bao gồm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không áp theo một tôn giáo nào. Những tôn giáo đều đồng đẳng trước pháp luật. Hồ hết nơi cúng tự của các Tín ngưỡng, tôn giáo được điều khoản bảo hộ. Không có bất kì ai được xâm phạm thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo hoặc tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái quy định và cơ chế của nhà nước”.

Tóm lại:Ta có thể khẳng định quy định về Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định, thông tư của chính phủ, Thủ tướng cơ quan chính phủ về Tín ngưỡng, tôn giáo đã biểu đạt nhất quán, xuyên thấu về chủ trương cơ chế của Đảng, Nhà việt nam về quyền thoải mái Tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là trong những quyền cơ phiên bản của con bạn đã được bảo hộ bằng pháp luật./.