Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Past Perfect – vượt khứ chấm dứt (QKHT) cùng Past Perfect Continuous – quá khứ chấm dứt tiếp diễn (QKHTTD) là nhì thì (tenses) chúng ta cũng có thể “chạm trán” trong bài xích thi IELTS, đặc biệt là phần thi Nghe (Listening), Đọc (Reading). Ngoài ra trong một số trường hợp, bạn cũng có thể sẽ yêu cầu đến thì này mang lại phần vấn đáp trong bài thi Nói (Speaking) của mình. Cùng The IELTS Workshop (TIW) học phương pháp phân biệt nhé.

Bạn đang xem: Quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


1. Sự khác hoàn toàn về cấu trúc của vượt khứ kết thúc & quá khứ kết thúc tiếp diễn

Quá khứ kết thúc (QKHT):

Had + Past Participle

Quá khứ ngừng tiếp diễn (QKHTTD):

Had been + V-ing

2. Sự khác hoàn toàn về công dụng của quá khứ ngừng & quá khứ xong tiếp diễn

Quá khứ dứt (QKHT) miêu tả một hành động xảy ra với đã ngừng trước một hành động khác trong quá khứ. Trong lúc quá khứ xong xuôi tiếp diễn (QKHTTD) đề cập mang đến một hành vi xảy ra trước một hành động khác, tuy nhiên nó tiếp tục tiếp diễn, bao gồm cả khi hành động xảy ra sau đã ngừng hay chưa.

I met themaftertheyhad divorced. (Tôi đã gặp mặt họ sau thời điểm họ li dị)(QKHT)

Ihad been workingherefor two weekswhen he got promoted. (Tôi đã làm việc ở trên đây được 2 tuần lúc anh ấy được thăng chức)(QKHTTD)

QKHT nhấn mạnh vấn đề vào tác dụng của hành động. Trong lúc QKHTTD nhấn mạnh vấn đề tính tiếp diễn, quy trình của hành động.

Ihad beento Danangtwiceby the time I reached 25.

Xem thêm:

(Tôi đã đi vào Đà Nẵng 2 lần trước khi tôi chạm mốc tuổi 25)(QKHT)

May really needed a holiday since shehad beenworking hard for 6 months. (Mây thiệt sự yêu cầu 1 kỳ du lịch vì cô ấy đã cần mẫn làm việc suốt 6 tháng)(QKHTTD)

QKHT cho biết thêm mối link giữa 2 hành động/sự khiếu nại trong vượt khứ. Trong những khi QKHTTD cho thấy nguyên nhân của hành động trong vượt khứ.

I couldn’t take the train because Ihad forgottenmyboarding pass. (Tôi cần yếu lên tàu vì chưng tôi đã chẳng chú ý vé)(QKHT)

Ihad been travellingall night, so I was tired. (Tôi đã đi được suốt cả đêm vậy nên tôi đã vô cùng mệt)(QKHTTD)


*

Tạm kết

Trên đây là một số điều fan học giờ Anh cần xem xét để phân biệt thì vượt khứ ngừng và vượt khứ hoàn thành tiếp diễn. The IELTS Workshop chúc các bạn học tốt.