PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO CUỐI KỲ

Hàng tồn kho là gì? Các phương pháp xác định quý hiếm hàng tồn kho là gì? Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ với bạn các phương thức xác định giá trị hàng tồn kho ở bài viết này.

Bạn đang xem: Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ


1. Sản phẩm tồn kho

Tại Khoản 2 Điều 23 Thông bốn 200/2014/TT-BTC hình thức về sản phẩm tồn kho như sau:

Hàng tồn kho của công ty là những gia tài được tải vào để phân phối hoặc để chào bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường

Hàng tồn kho bao gồm:

Hàng cài đặt đang đi đường

Nguyên liệu, đồ gia dụng liệu; Công cụ, dụng cụ

Sản phẩm dở dang

Thành phẩm, mặt hàng hóa; hàng nhờ cất hộ bán

Hàng hóa đươc lưu giữ tại kho bảo thuế của doanh nghiệp

Lưu ý:

Đối với sản phẩm dở dang, nếu thời gian sản xuất, luân chuyển vượt thừa một chu kỳ marketing thông thường thì ko được trình bày là sản phẩm tồn kho bên trên Bảng phẳng phiu kế toán mà trình bày là gia sản dài hạn.

Đối với đồ dùng tư, thiết bị, phụ tùng sửa chữa có thời hạn dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, marketing thông thường thì không được trình bày là sản phẩm tồn kho trên Bảng bằng phẳng kế toán mà trình bày là gia tài dài hạn.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Mầm Non, Đơn Xin Chuyển Trường Học Cho Trẻ Mầm Non

2. Các phương thức tính quý giá hàng tồn kho

Tại Khoản 9 Điều 23 Thông bốn 200/2014/TT-BTC quy định bao gồm 3 phương thức tính quý hiếm hàng tồn kho bao gồm:

Phương pháp bình quân gia quyền

Phương pháp nhập trước, xuất trước

Phương pháp đích danh

a. Cách thức tính theo giá bán đích danh

Tại Điểm a Khoản 9 Thông tứ 200/2014/TT-BTC phương pháp về phương thức tính theo giá bán đich danh như sau:

cách thức tính theo giá bán đích danh được vận dụng dựa trên giá trị thực tiễn của từng thiết bị hàng hoá cài vào, từng thứ thành phầm sản xuất ra nên có thể áp dụng cho những doanh nghiệp gồm ít sản phẩm hoặc sản phẩm ổn định và nhận diện được.

b. Phương thức nhập trước, xuất trước (FIFO)

Tại Điểm c Khoản 9 Điều 23 Thông bốn 200/2014/TT-BTC chính sách thì:

Phương pháp này được áp dụng dựa trên giả định là quý giá hàng tồn kho được tải hoặc được cấp dưỡng trước thì được xuất trước, và quý hiếm hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được thiết lập hoặc thêm vào gần thời khắc cuối kỳ

Giá trị sản phẩm xuất kho được xem theo giá chỉ của lô hàng nhập kho nghỉ ngơi thời điểm vào đầu kỳ hoặc ngay gần đầu kỳ, quý hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ được tính theo giá bán của mặt hàng nhập kho ngơi nghỉ thời điểm cuối kỳ hoặc gần vào cuối kỳ còn tồn kho

c. Phương thức bình quân gia quyền

Tại Điểm b Khoản 9 Điều 23 Thông tư 200/2014/TT-BTC nguyên tắc về phương pháp bình quân gia quyền như sau:

Theo phương pháp bình quân gia quyền cực hiếm của từng một số loại hàng tồn kho được tính theo cực hiếm trung bình của từng loại hàng tồn kho thời điểm đầu kỳ và giá trị từng một số loại hàng tồn kho được mua hoặc tiếp tế trong kỳ.

Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện ví dụ của mỗi doanh nghiệp

3. Lấy ví dụ minh họa

Tại doanh nghiệp A có :

Vật liệu tồn thời điểm đầu tháng 10/2014; 200kg; 3000đ/ kg Ngày 3/10 nhập kho 500kg; 3.280đ/ kilogam Ngày 6/10 xuất kho 400kg Ngày 10/10 nhập kho 300kg; 3.100đ/kg Ngày 15/10 xuất kho 400đ/kg

Xác định trị giá vật liệu xuất vào tháng?

a. Cách thức thực tế đích danh

400kg xuất kho ngày 6 gồm 300kg trực thuộc nhập vào ngày 3 với 100kg ở trong số tồn đầu tháng 400kg xuất ngày 15 bao gồm 300kg nằm trong lần nhập ngày 10 với 100kg thuộc số tồn đầu tháng

Trị giá vật liệu xuất kho vào tháng: Ngày 6 : ( 100 x 3.000) + (300 x 3.280) = 1.284.000 đ Ngày 15: ( 100 x 3.000) + ( 300 x 3.100) = 1.230.000 đ

b. Cách thức nhập trước xuất trước (FIFO)

Trị giá vật liệu xuất kho trong tháng: Ngày 6 : (200 x 3.000) + (200 x 3.280) = 1.256.000 đ Ngày 15 ( 300 x 3.280 ) + ( 100 x 3.100 ) = 1.294.000 đ

c. Phương pháp đơn giá bán bình quân

Tinh một lần vào cuối tháng:

*

Trị giá chỉ xuất kho vào thời điểm tháng : Ngày 6 : 400 x 3.170 = 1.268.000 đ Ngày 15 : 400 x 3.170 = 1.268.000

Tính từng lần xuất ( giả dụ trước đó tất cả nhập vào )

*

Vậy trị giá xuất ngày 6 : 400 x 3.200 = 1.280.000đ

*

Vậy trị giá bán xuất ngày 15 : 400 x 3.150 = 1.260.000 đ

Mời chúng ta xem tiếp:Các phương pháp kế toán sản phẩm tồn kho,Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho,Phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho