Phương Pháp Chiết Khấu Dòng Tiền Trong Định Giá Doanh Nghiệp

quý hiếm vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng được tính bằng cách chiết khấu dòng tài chính vốn chủ download (dòng tiền còn lại sau thời điểm đã trừ toàn thể chi phí, thuế, lãi vay và thanh toán giao dịch lãi gốc) theo ngân sách sử dụng vốn (hay tỷ suất lợi nhuận mong đợi của những cổ đông trong doanh nghiệp).

Bạn đang xem: Phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá doanh nghiệp

*

Trong đó:

dòng tài chính vốn công ty sở hữut = dòng tiền vốn chủ sở hữu dự kiến vào thời điểm t

ke = chi tiêu sử dụng vốn chủ cài đặt / vốn cổ phần

PV = cực hiếm hiện tại

1.2. Tính dòng tiền vốn chủ sở hữu (FCFE):

FCFE là dòng tiền còn lại sau thời điểm chi trả những khoản vay với lãi vay, trang trải các khoản đưa ra vốn và đầu tư các gia sản mới cho việc tăng trưởng vào tương lai. FCFE được xem như sau:

FCFE = lợi nhuận ròng + Khấu hao – những khoản bỏ ra vốn – Tăng (giảm) vốn lưu động – các khoản trả nợ gốc + những khoản nợ mới

1.3. Các quy mô chiết khấu dòng vốn vốn chủ sở hữu:

a. Mô hình FCFE tăng trưởng ổn định:

- Khái niệm: Mô hình lớn mạnh không thay đổi FCFE là quy mô ước tính quý hiếm vốn chủ sở hữu của các công ty có phần trăm tăng trưởng ổn định.

- Công thức tính: Theo quy mô tăng trưởng ko đổi, cực hiếm vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng là một hàm số của FCFE dự loài kiến trong tiến độ tới với tỷ lệ tăng trưởng định hình và tỷ suất lợi nhuận muốn đợi. 

 

*

Trong đó:

Vo = giá trị vốn công ty sở hữu công ty thời điểm hiện nay tại

FCFE1 = dòng vốn vốn chủ tải dự kiến trong năm tới

r ( ke ) = chi phí sử dụng vốn công ty sở hữu của chúng ta

g = xác suất tăng trưởng FCFE mãi mãi

- Điều khiếu nại áp dụng: Giống mô hình tăng trưởng Gordon, mô hình này cân xứng nhất so với các công ty có xác suất tăng trưởng bằng hay tốt hơn xác suất tăng trưởng tài chính danh nghĩa.

 

b. Mô hình FCFE những giai đoạn:

- Khái niệm: Mô hình FCFE nhiều tiến độ là mô hình ước tính quý hiếm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được dự kiến tăng trưởng nhanh trong quy trình đầu và đạt tới mức tăng trưởng bất biến ở giai đoạn kế tiếp (2 giai đoạn); hoặc bớt dần xuống mức tăng trưởng ổn định (3 giai đoạn).

- Công thức tính: 

*

  trong đó:

Vo = cực hiếm vốn chủ sở hữu của chúng ta thời điểm hiện nay tại

FCFEt = dòng tài chính vốn chủ cài đặt dự loài kiến năm t

r ( ke) = giá cả sử dụng vốn chủ sở hữu của khách hàng

Vn = giá trị vốn chủ sở hữu của chúng ta cuối năm n

gn = xác suất tăng trưởng (mãi mãi) sau năm n

- Điều kiện áp dụng: Mô hình này còn có cùng những giả thiết về sự việc tăng trưởng như quy mô chiết khấu cổ tức nhiều quá trình nên cũng được áp dụng so với các doanh nghiệp có lãi trong vài năm tới với dự kiến tất cả mức tăng trưởng đặc biệt trong suốt thời hạn đó và tiếp nối công ty dự kiến sẽ trở lại mức tăng trưởng ổn định.

- Ưu điểm: Kết quả thu được từ mô hình này tốt hơn những so với mô hình chiết khấu cổ tức khi ước tính giá trị vốn nhà sở hữu của các công ty trả cổ tức thấp rộng FCFE.

- Hạn chế: Tỷ lệ tăng trưởng bất biến ở giai đoạn tiếp theo sau không được vượt quá xác suất tăng trưởng kinh tế tài chính danh nghĩa.

2. Ước tính giá trị toàn thể doanh nghiệp

2.1. Khái quát:

giá chỉ trị doanh nghiệp lớn được tính bằng cách chiết khấu dòng tài chính dự kiến của khách hàng (dòng chi phí còn lại sau khoản thời gian trừ thuế và chi phí hoạt động tuy vậy trước khi giao dịch nợ vay) theo chi phí sử dụng vốn bình quân (chi tầm giá sử dụng những nguồn tài trợ của người tiêu dùng được tính trung bình gia quyền theo tỷ trọng giá bán trị thị trường của từng yếu ớt tố).

*
 

Trong đó:

Dòng tiền giấy công tyt = dòng vốn kỳ vọng của doanh nghiệp tại thời gian t

WACC = giá thành sử dụng vốn trung bình gia quyền

2.2. Dòng chi phí thuần của công ty:

Dòng tiền thuần của người tiêu dùng là tổng dòng tài chính của toàn bộ những người có quyền so với tài sản của công ty, bao hàm các cổ đông, những trái chủ, và những cổ đông cp ưu đãi. Tất cả hai biện pháp tính dòng tiền thuần của chúng ta (FCFF):

- giải pháp 1: Cộng các dòng tiền của rất nhiều người có quyền so với tài sản của công ty:

FCFF = FCFE + ngân sách chi tiêu lãi vay mượn (1-Thuế suất) + các khoản trả nợ gốc

- các chứng khoán nợ bắt đầu + Cổ tức cp ưu đãi

- phương pháp 2: thực hiện thu nhập trước thuế với lãi vay (EBIT) làm cửa hàng tính toán:

FCFF = EBIT(1-Thuế suất) + giá thành khấu hao

- chi vốn - Tăng bớt vốn lưu lại động.

Hai cách trên sẽ đến ra những giá trị mong lượng dòng vốn như nhau.

2.3. Điều khiếu nại áp dụng

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp các tài sản của doanh nghiệp là gia sản hữu dụng, vì phương thức này đề đạt giá trị của công ty trên cửa hàng chiết khấu các dòng lợi ích trong tương lai, nghĩa là giá bán trị của chúng ta chỉ là giá chỉ trị của các tài sản hữu dụng; những tài sản không bổ ích (hoặc kể cả những tài sản bên dưới mức hữu dụng) phải được coi như xét, review riêng theo các cách thức thẩm định giá.

Xem thêm: Dịch Công Chứng Thực Bản Sao Đúng Với Bản Chính Tiếng Anh Là Gì ?

2.4. Hạn chế

Phương pháp này bị giới hạn trong các trường hòa hợp sau:

- doanh nghiệp đang trong quy trình tái cơ cấu:

- Đó là việc bán tài sản, cài thêm tài sản hoặc biến hóa cơ cấu vốn cổ đông và chính sách cổ tức, biến hóa cơ cấu tải (chẳng hạn từ doanh nghiệp download công sang trọng sở hữu tư nhân) hoặc chủ yếu sách thống trị chi phí. Mỗi biến hóa trên dẫn tới sự việc ước tính các dòng chi phí dự loài kiến sẽ khó khăn hơn và ảnh hưởng đến yếu tố khủng hoảng rủi ro của doanh nghiệp. Do đó, áp dụng số liệu trong thừa khứ hoàn toàn có thể sẽ phản chiếu không đúng giá trị của những doanh nghiệp này.

- Để hoàn toàn có thể ước tính được giá trị doanh nghiệp lớn trong trường thích hợp này thì dòng tiền dự kiến đề xuất phản ảnh được tác động của các thay đổi trên trong thời gian sắp tới với tỷ suất chiết khấu đề xuất được điều chỉnh để phản chiếu được hoạt động kinh doanh mới và mức rủi ro tài thiết yếu của doanh nghiệp.

- Đối với các doanh nghiệp nhỏ:

Phương pháp này yên cầu phải đo lường và tính toán được mức rủi ro khủng hoảng của doanh nghiệp, để từ đó tính tỷ suất tách khấu; cơ mà do các doanh nghiệp bé dại không tất cả chứng khoán giao dịch trên thị phần nên cấp thiết tính được các thông số kỹ thuật rủi ro của các doanh nghiệp này.

Vì vậy, giải pháp trong trường vừa lòng này là buộc phải xem xét mức xui xẻo ro của các doanh nghiệp có thể so sánh bao gồm chứng khoán giao dịch trên thị trường, hoặc xem thêm các số liệu kế toán có sẵn ở những doanh nghiệp này.

 

2.5. Các quy mô ước tính giá bán trị doanh nghiệp bằng FCFF:

Giá trị công ty được tính bằng phương pháp chiết khấu FCFF theo WACC. Y như các mô hình chiết khấu cổ tức hay quy mô FCFE trong bài toán ước tính giá chỉ vốn nhà sỡ hữu, thì việc sử dụng quy mô FCFF để cầu tính giá trị công ty cũng nhờ vào vào đa số giả định về sự tăng trưởng vào tương lai.

a) doanh nghiệp tăng trưởng ổn định:

- Khái niệm

Mô hình FCFF tăng trưởng bình ổn là mô hình ước tính giá bán trị công ty với tỷ lệ tăng trưởng ổn định định.- công thức tính:

Một công ty có FCFF vẫn tăng trưởng với phần trăm tăng trưởng ổn định định có thể được ước tính giá chỉ trị bằng phương pháp sử dụng quy mô sau: 

*

 Trong đó:

V0: quý hiếm công ty.

FCFF1 = FCFF dự kiến năm tới

WACC = ngân sách sử dụng vốn bình quân gia quyền

g = tỷ lệ tăng trưởng FCFF (mãi mãi)

- Điều kiện áp dụng:

Tỷ lệ phát triển được sử dụng trong quy mô phải hợp lí so với xác suất tăng trưởng tài chính danh nghĩa.

- Hạn chế:

hệt như tất cả mô hình tăng trưởng ổn định định, mô hình này khá nhạy cảm với đa số giả thiết về tỷ lệ tăng trưởng dự kiến.

b) Dạng quy mô FCFF tổng quát:- bí quyết tính:

+ Trong đa phần các ngôi trường hợp, giá trị của công ty rất có thể được tính bằng hiện giá FCFF dự kiến: 

*

Trong đó:

FCFFt = dòng vốn thuần của chúng ta năm t

Giá trị công ty được tính bằng phương pháp chiết khấu FCFF theo WACC.

+ Nếu công ty đạt trạng thái định hình sau n năm và bước đầu tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng bất biến gn sau đó, giá trị công ty hoàn toàn có thể tính như sau: 

 

*
 

- Phạm vi áp dụng:

 Sử dụng quy mô FCFF để định giá những công ty có đòn kích bẩy tài chủ yếu cao hay đang đổi khác đòn bẩy tài chính là tốt nhất. Việc tính FCFF khó khăn hơn nhiều trong số trường đúng theo này vày sự trở thành động của các khoản nợ đề nghị thanh toán, và giá trị vốn chủ download là một phần nhỏ trong toàn bộ giá trị của công ty, nhạy cảm cảm hơn với các giả thiết về việc tăng trưởng cùng rủi ro. Bởi vậy, quy mô này sẽ đã cho ra một giá trị ước lượng chính xác nhất khi triển khai thâu tóm bằng vay nợ, trong các số ấy đòn bẩy tài chính của công ty ban sơ khá cao mà lại dự kiến có nhiều biến hóa trong vài ba năm tới.