PHÒNG TÀI VỤ LÀ GÌ

*
*
*

Chức năng, trách nhiệm Phòng Tài vụ

chống Tài vụ ngôi trường Đại học văn hóa truyền thống Tp. Hồ chí minh có chức năng, trọng trách sau:

I. Chức năng: phòng Tài vụ là đơn vị thuộc trường Đại học văn hóa Tp. Hồ chí minh có chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng vào việc cai quản nhà nước về lý thu, chi tài chính tại solo vị;

- thực hiện các công việc thuộc về lĩnh tài chủ yếu và nghành nghề dịch vụ khác tương quan đến tài chính do Nhà nước với cơ quan công dụng ban hành.

Bạn đang xem: Phòng tài vụ là gì

II. Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ cai quản lý:Quản lý phòng về nhỏ người, công việc và con số tài sản được nhà trường giao

sử dụng.

Nhiệm vụ tiến hành công việc:

2.1.Kế hoạch tài chính:

+Hàng năm lập dự trù thu, chi giá thành nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và những nguồn thu không giống theo biện pháp của luật pháp trình Hiệu trưởng để mắt tới để trình bộ Chủ quản ngại phê duyệt, làm các đại lý thu đưa ra tại đối chọi vị.

+ trên cơ sở công cụ của pháp luật, xây dựng các quy định về định nấc thu, bỏ ra phù hợp. Đề xuất cùng với Hiệu trưởng trong việc điều chỉnh dự toán theo nhu cầu thu, đưa ra tại 1-1 vị.

Xem thêm: Cửu Linh Nguyên Thánh - Sư Tử Chín Đầu, Danh Sách Các Nhân Vật Trong Tây Du Ký

+ căn cứ chức năng, trách nhiệm của Trường, huy động và khai quật nguồn thu hợp pháp theo biện pháp của phap luật.

+ Xây dựng hệ thống các định nút thu phù hợp với thực tế.

Thực hiện công việc kế toán theo cơ chế hiện hành:Tổ chức bộ máy kế toán;Thực hiện những nghiệp vụ kinh tế phát sinh;Hạch toán các nguồn thu, chi rõ rang, đúng mực theo phê săn sóc của Bộ;Tham mưu cho Hiệu trưởng về những nội dung và tiến trình chi có tác dụng động lực cho sự

phát triển của Trường;

Kiểm soát vận động thu, bỏ ra theo vẻ ngoài của pháp luật;Lập các report nội bộ theo chỉ đạo của Hiệu trưởng và phòng ban chức năng;Lập báo cáo tài chủ yếu định kỳ theo quy định;Kiểm soát nhất thời ứng với tiến độ giao dịch tạm ứng theo quy định;Hướng dẫn thực hiện cơ chế chứng từ kế toán tài chính theo quy định của cục Tài chính;Kiểm tra, đo lường và thống kê tận thu những nguồn thu đúng theo pháp của Trường;Kiểm soát, support nội dung những hợp đồng và hồ sơ liên quan về thu, chi tài chính;Tư vấn cho các nhân, đơn vị liên quan triển khai thu, chi theo đúng quy chế chi

tiêu nội bộ do ngôi trường ban hành, lời khuyên điều chỉnh quy chế khi yêu cầu thiết;

Bảo quản, lưu trữ chứng từ làm hồ sơ kến toán tương quan theo quy định.Quản lý tài sản:Mở sổ theo dõi, cai quản tốt TSCĐ được đồ vật để ship hàng công tác chuyên môn

một cách hiệu quả, ngày tiết kiệm, không để TSCĐ bị thất thoát, hỏng hỏng không tồn tại lý do chính đáng.