Phòng đào tạo trường đại học sư phạm đà nẵng

Phòng Đào tạo đh có tính năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dừng kế hoạch chiến lược, tổ chức triển khai thực hiện, làm chủ công tác đào tạo, bao gồm xây dựng đề án tuyển sinh; kế hoạch, ngôn từ chương trình đào tạo; giáo trình; phương pháp dạy cùng học theo lý lẽ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tác và bộ Y tế.

Bạn đang xem: Phòng đào tạo trường đại học sư phạm đà nẵng

* Nhiệm vụ

+ Thực hiện xuất bản kế hoạch đào tạo và giảng dạy khoá học, năm học các ngành đào tạo ở trong phòng trường. Quản lý, quan sát và theo dõi và đánh giá quá trình tiến hành kế hoạch đào tạo.

+ Thực hiện công tác làm việc tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

+ Thực hiện lãnh đạo của nhà trường về bài toán mở mã ngành đào tạo, xây dựng phương châm đào tạo, thực hiện chương trình khung, cập nhật chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo.

+ Tham mưu câu hỏi biên soạn, đánh giá giáo trình, tư liệu giảng dạy cho các ngành đào tạo.

+ Xây dựng các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập. Theo dõi quy trình dạy học, thống trị kết quả tiếp thu kiến thức của sinh viên. Phối phù hợp với phòng công tác chính trị và cai quản sinh viên theo dõi câu hỏi học tập, rèn luyện và tổ chức thực hiện các chuyển động học tập của sinh viên.

+ Tổng đúng theo giờ giảng theo học kỳ, theo năm học cho toàn bộ giảng viên gia nhập giảng dạy các ngành học tập trong Trường.

+ chấm dứt các báo cáo định kỳ, bỗng dưng xuất về công tác đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu của cấp cho trên và ship hàng cho công tác cai quản của Trường.

+ tổ chức cho sinh viên bảo đảm an toàn Khóa luận tốt nghiệp và học học tập phần giỏi nghiệp.

+ làm chủ và lưu trữ hồ sơ, công văn giấy tờ có tương quan đến công tác làm việc đào tạo. Thống kê, báo cáo theo yêu cầu của những cơ quan tất cả thẩm quyền.

+ làm chủ việc cấp cho bằng giỏi nghiệp, các chứng chỉ xuất sắc nghiệp, sao lục bảng điểm, hiệu quả học tập, tốt nghiệp, sao lục văn bằng, hội chứng chỉ… cho người học.

+ Tham gia các hoạt động liên quan liêu đến nâng cao chất lượng giảng dạy được phân công.

+ Tham gia vào các Hội đồng xét khen thưởng, kỷ lao lý sinh viên, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập tập…

Tham gia Hội đồng support các các bước liên quan tiền khác ở trong phòng trường như Hội đồng khoa học – Đào tạo, Hội đồng tuyển chọn dụng công chức viên chức, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng xét thi đua khen thưởng…


 TTHọ tênChức vụ
1TS. BS, Nguyễn Đình Phương ThảoTrưởng phòng
2ThS. BS. Nguyễn Thị Hoài ThuPhó Trưởng phòng
3ThS. Trương Đình An SơnPhó Trưởng phòng

*

vị trí Trưởng phòng Đào chế tạo đại học

+ tư vấn cho bgh về công tác tuyển sinh các mô hình đào sinh sản của Trường.

+ Lập kế hoạch dạy học và giám sát và đo lường quá trình tổ chức dạy học các lớp học trong Trường.

+ sắp xếp kế hoạch, lịch có tác dụng việc, phân công các bước cho toàn bộ viên chức của phòng.

+ Phối phù hợp với các Khoa, cỗ môn trong trường xây dựng các đề án mở ngành đào tạo.

+ Xây dựng các đề án, quy định, quá trình áp dụng trong đơn vị Trường.

+ chỉ đạo Phòng triển khai các quá trình liên quan mang đến quản lý, cấp phép văn bằng, chứng từ theo quy định.

+ Tổng kết những khóa đào tạo của các mô hình đào tạo.

+ Điều hành các quá trình liên quan đến kiểm định unique đào tạo.

+ tham gia các hoạt động nghiên cứu công nghệ và hợp tác ký kết quốc tế.

+ Tham gia đào tạo và huấn luyện tại Khoa, bộ môn.

+ Tham gia những Hội đồng của phòng trường.

+ thâm nhập giao ban, trực chỉ đạo trường.

+ học tập, bồi dưỡng nâng cấp trình độ chăm môn, nghiệp vụ.

vị trí Phó Trưởng chống Đào chế tạo đại học

+ cung ứng trưởng chống trong việc phân công quá trình của phòng, giám sát, đốc thúc việc thực hiện các bước của phòng theo đúng tiến độ.

+ Triển khai quá trình dạy học cho tất cả các lớp tại trường.

+ Tham gia sẵn sàng hồ sơ mở ngành đào tạo.

+ Phụ giúp Trưởng chống trong việc update và hoàn chỉnh các lịch trình giáo dục những ngành học và bậc học tập tại trường.

+ Tham tối ưu tác kiểm định unique đào tạo.

+ Tham tối ưu tác tuyển chọn sinh.

Xem thêm: Em Đừng Yêu Người Khác Nhé Em Chờ Anh Được Không ' Trong Mv Mới Của Mỹ Tâm

+ Tham gia thực hiệc các công việc liên kết trường – Viện.

+ Tham gia công tác xây dựng những quy trình cùng biểu chủng loại cho hoạt động vui chơi của Phòng.

+ contact các cơ sở y dược để bố trí việc thực tập, thực tế của toàn cục SV vào Trường.

+ Phụ trách các báo cáo tổng kết công tác đào tạo và huấn luyện và các các bước liên quan liêu khác.

+ Tham gia công tác giảng dạy, ra đề thi, kiểm tra, trả lời khóa luận tốt nghiệp tại Khoa, cỗ môn, tham tối ưu tác nghiên cứu khoa học.

+ học tập tập, bồi dưỡng cải thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tham gia công tác khác theo sự phân công trong phòng và công ty trường: vận động phong trào đoàn thể, công tác cố vấn học tập…

Vị trí vấn đề làm đính với quá trình hỗ trợ, phục vụ: nhân viên Phòng Đào sản xuất đại học

+ Theo dõi câu hỏi tổng hợp hiệu quả học tập, xếp phân loại tác dụng học tập và hiệu quả thi xuất sắc nghiệp theo quy định của những quy chế đào tạo.

+ cai quản điểm học tập cùng rèn luyện của sinh viên dựa vào phần mềm quản lý đào tạo.

+ In bảng điểm học tập học kỳ, năm học; bảng điểm xuất sắc nghiệp mang lại sinh viên ra trường.

+ Phụ trách website của phòng.

+ hỗ trợ Trưởng phòng triển khai các report theo yêu thương cầu của những Bộ nhà quản.

+ triển khai các các bước liên quan đến quản lý và cấp phép văn bằng xuất sắc nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể hóa học theo sự phân công với quy định ở trong phòng trường.

+ Theo dõi công tác làm việc hành chính của phòng, lưu giữ các công văn, giấy tờ liên quan.

+ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các báo cáo của Phòng.

+ Tham gia thiết kế đề án, hình thức , tiến trình liên quan liêu đến chuyên môn, nghiệp vụ và quá trình được giao.

+ sắp xếp, phân bố giảng con đường và kiểm soát và điều chỉnh lịch giảng đường.

+ Phụ trách công sở phẩm, quản lý tài sản.

+ Lên kế hoạch thi kỳ thi chính, định kỳ thi kỳ thi phụ với sau học lại của mỗi học tập kỳ.

+ thâm nhập lên quy trình tiến độ dạy học tất cả các lớp bên trong trường.

+ triển khai việc in cùng phát bằng giỏi nghiệp, chứng từ Giáo dục thể chất các lớp đào tạo.

+ chuẩn bị xếp, tổng đúng theo và liên hệ gởi công văn đến những cơ sở thực hành về số lượng sv thực tập từng tháng và thời hạn TTBV/TTCĐ trong từng học kỳ.

+ Tổng phù hợp số lượng danh sách sinh viên, gởi công văn tương tác cơ sở TTTN. Giải đáp sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN.

+ Theo dõi so sánh giờ giảng chiến lược và tổng vừa lòng giờ thực hiện của giảng viên.

+ Theo dõi, tổng hợp list giảng viên thỉnh giảng với tổng thích hợp giờ thỉnh giảng theo từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng sinh viên, giữ hộ công văn tương tác cơ sở TTCĐ, TTTN. Trả lời sinh viên triển khai nội quy và luật pháp học phần TTTN.

+ Tập hợp chủ kiến phản ánh của CCVC, sinh viên. Phối hợp với các khoa, bộ môn và cơ quan trong toàn trường giải quyết và xử lý vấn đề liên quan để hoàn thành quá trình cấp trên giao phó.

+ Tham gia công tác tuyển sinh cùng nhập học.

+ triển khai các các bước khác lúc được phân công.

tin tức liên hệ

Phòng Đào tạo đại học tập – Trường Đại học tập Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Số 99 – Hùng vương vãi – Hải Châu – Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3 892 062

1. Danh hiệu thi đua:

2. Hiệ tượng khen thưởng: