Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

- Chọn bài -Bài 1: Sự điện liBài 2: Phân loại những hóa học năng lượng điện liBài 3: Axit, bazơ và muốiBài 4: Sự năng lượng điện li của nước - pH - Chất chỉ thông tư axit-bazơBài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muốiBài 6: Phản ứng đàm phán ion trong hỗn hợp những hóa học điện liBài 7: Luyện tập Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những hóa học điện liBài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 7: Luyện tập Phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch những hóa học năng lượng điện li (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, hỗ trợ cho những em một khối hệ thống kiến thức và kỹ năng với ra đời thói quen học tập làm việc khoa học, có tác dụng nền tảng gốc rễ đến việc cải tiến và phát triển năng lực dấn thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 30 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết phương trình ion rút ít gọn của những bội nghịch ứng (ví như có) xảy ra trong dung dịch thân những cặp hóa học sau :

a) MgSO4 + NaNO3 ;

b) Pb(NO3)2 + H2S ;

c) Pb(OH)2 + NaOH ;

d) Na2SO3 + H2O ;

e) Cu(NO3)2 + H2O ;

g) Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2;

h) Na2SO3 + HCl;

i) Ca(HCO3)2 + HCl

Lời giải:

a) Không phản ứng

b) Pb2+ + H2S → PbS↓ + 2H+

c) Pb(OH)2 + 2OH– → PbO22- + 2H2O

d) SO32- + H2O ↔ HSO3– + OH–

e) Cu2+ + 2HOH ↔ Cu(OH)+ + H+

g) HCO3– + OH– ↔ CO32- + H2O

h) SO32- + 2H+ ↔ SO2↑ + H2O

i) HCO3– + H+ ↔ CO2↑ + H2O

Bài 2 (trang 30 sgk Hóa 11 nâng cao): Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi

A. các hóa học phản nghịch ứng phải là đều chất dễ chảy.

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

B. một số trong những ion trong dung dịch phối hợp được với nhau có tác dụng giảm nồng độ của bọn chúng.


C. làm phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

D. các chất phản bội ứng phải là phần đông hóa học năng lượng điện li to gan.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Rau quả khô được bảo vệ bằng khí SO2 hay đựng một lượng nhỏ dại thích hợp chất tất cả nơi bắt đầu SO32-. Để xác minh sự xuất hiện của những ion SO32- vào rau củ quả, một học viên ngâm một không nhiều đậu trong nước. Sau một thời gian lọc rước dung dịch rồi mang lại công dụng với hỗn hợp H2O2 (chất oxi hóa), tiếp đến đến tính năng tiếp cùng với dung dịch BaCl2. Viết các phương trình ion rút gọn của các phản nghịch ứng sẽ xẩy ra.

Lời giải:

SO32- + H2O2 → SO42- + H2O;

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓.

Bài 4 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Những Hóa chất sau thường được sử dụng trong công việc nội trợ: muối hạt ăn, ginóng, bột nsinh hoạt (NH4HCO3), pyếu chua (Kal(SO4)2.12H2O), muối hạt iot (NaCl + KI). Hãy sử dụng những phản bội ứng hóa học đẻ tách biệt bọn chúng. Viết pmùi hương trình ion rút gọn gàng của những bội phản ứng.

Xem thêm: Lời Bài Hát Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về, Gấu Ở Đâu Khi Gió Đông Về

Lời giải:

Hòa chảy những Hóa chất vào nước thu hỗn hợp.

– Muối ăn: Ag+ +Cl– → AgCl↓ trắng

– Giấm: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑ + H2O

– Bột nở: NH4+ + OH– →(to) NH3↑ + H2O

– Muối iot: Ag+ + I– → AgI↓ xoàn đậm

Bài 5 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Hòa tan trọn vẹn 0,1022g một muối bột sắt kẽm kim loại hóa trị hai MCO3 vào 20,00ml hỗn hợp HCl 0,080M. Để dung hòa lượng HCl dư buộc phải 5,64 ml dung dịch NaOH 0,10M. Xác định sắt kẽm kim loại M.

Lời giải:

gọi khối lượng nguyên tử của M là M.

Số mol HCl: 0,02.0,08 = 0,0016 mol;

Số mol NaOH: 0,00564.0,1 = 0,000564 mol

*

Từ (2) ⇒ nHCl dư= nNaOH = 0,000564 mol

⇒ nHCl dư(1) = (0,0016 – 0,000564) = 0,001036 mol

Từ (1) ⇒ nMCO3 = một nửa . nHCl = 0,000518 mol

⇒ 0,000518.(M + 60) = 0,1022

⇒ M = 137 g/mol

Vậy M là Ba.

Bài 6 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch hóa học nào dưới đây gồm pH = 7,0 ?

A. SnCl2

B. NaF

C. Cu(NO3)2

D. KBr.

Lời giải:

Chọn D. KBr ( muối của cation bazơ táo bạo cùng nơi bắt đầu axit mạnh)

Bài 7 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch hóa học làm sao tiếp sau đây tất cả pH

A. KI

B. KNO3

C. FeBr2

D. NaNO2.

Lời giải:

Chọn C. FeBr2 (muối hạt của cation bazơ yếu đuối cùng gốc axit mạnh)

Bài 8 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Dung dịch chất như thế nào sống câu 7 bao gồm pH > 7,0?

Lời giải:

Chọn D. NaNO2 (muối của cation bazơ to gan và cội axit yếu)

Bài 9 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Viết pmùi hương trình chất hóa học dưới dạng phân tử cùng ion rút ít gọn của phản bội ứng dàn xếp ion vào hỗn hợp để tạo nên thành từng kết tủa sau (hình 1.10):

*

a) Cr(OH)3

b) Al(OH)3

c) Ni(OH)2.

Lời giải:

a) Cr(NO3)3+ 3NaOH → Cr(OH)3↓ + 3NaNO3 (Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3↓)

b) AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl (Al3+ + 3OH– → Al(OH)3↓)

c) NiSO4 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ + Na2SO4 ( Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2↓)

Bài 10 (trang 31 sgk Hóa 11 nâng cao): Tính nồng độ mol của những ion H+ cùng OH– trong dung dịch NaNO2 1,0M, biết rằng hằng số phân li bazơ của NO2– là Kb = 2,5.10-11.

Lời giải: