Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.76 KB, 24 trang )

Đang xem: Phân tích vị trí vai trò của tổ chức cơ sở đảng

1.2. Vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảnga Quan điểm của Mác – Lênin: Mác – Ph.Ăngghen là những người đầu tiên nêu lên những quan điểm,tư tưởng về tổ chức cơ sở Đảng. Hai ông sáng lập ra Liên đoàn những người cộng sản và các chi bộ của liên đoàn, Quốc tế I và các Đảng cộng sản củaquốc tế II. Trong quá trình hoạt động cách mạng, hai ơng đã chỉ ra rằng: “Các chi bộ bị buông lỏng về mặt tổ chức sẽ dẫn đến cắt đứt liên lạc với BCH trungương, làm cho Đảng mất chỗ dựa vững chắc và duy nhất”. Hai ông đã đặc biệt nhắc nhở các Đảng cơ sở khâu đặc biệt quan trọng là củng cố các chi bộ, “Biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của hiệp hội công nhân, là mắt xích quan trọng, là chỗ dựa vững chắc của Đảng”Kế thừa và phát triển những quan điểm đó, Lênin trong xây dựng và lãnh đạo Đảng Bơn sê vích Nga, Đảng chủ nghĩa dân chủ – xã hội Nga, mộtĐảng kiểu mới của giai cấp công nhân đã chỉ rõ Việc thành lập các tổ chức cách mạng trong các xí nghiệp, nhà máy là nhiệm vụ đầu tiên, cấp bách củaĐảng chủ nghĩa dân chủ – Xã hội Nga, mỗi nhà máy phải là một thành trì. Khi trở thành Đảng cầm quyền, các tổ chức cơ sở Đảng tăng lên cả vềsố lượng và phong phú về nội dung, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động. Lênin yêu cầu: những chi bộ ấy liên hệ chặt chẽ với nhau và với tưtưởng Đảng phải trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, phải làm công tác cổ động tun truyền, nhưng cơng tác tổ chức phải thích nghi với mọi lĩnh vực của đờisống xã hội, với tất cả mọi tầng lớp quần chúng lao động, những chi bộ ấy phải thơng qua cơng tác mn hình mn vẻ và rèn luyện mình, rèn luyệnĐảng, giai cấp, quần chúng một cách có hệ thống. Người yêu cầu Đảng cộng sản phải bằng nhiều biện pháp nâng cao vaitrò tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tình chủ động, sáng tạo của cơ sở thì những mục tiêu của chính sách kinh tế của nhà nước Xơ Viết mới thành hiện thực.b Tư tưởng Hồ Chí Minh:Người thực hiện: Trần Nam Thành5Chủ tịch Hồ Chí Minh có cùng quan điểm tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Người đã kế thừa và phát triểnsáng tạo quan điểm này phù hợp với điều kiện ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng các chi bộ Đảng bộ cơ sở là tổ chứccơ bản của Đảng, là nền tảng, nền móng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là dây chuyền để Đảng liên hệ với quần chúng nhân dân. Chất lượngcủa chi bộ, Đảng bộ cơ sở là một trong những yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chínhtrị ở cơ sở. Chủ tịch Hồ CHí Minh viết Để lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải mạnh, là do chi bộ tố”1; “Muốn làm nhà cho tốt thì phải xây dựng nền móng cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ2. c Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam:Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục, rèn luyện. Trong suốt q trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, ln luônquan tâm lãnh đạo, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳngđịnh Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng để khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sởmà hạt nhân là tổ chức cơ sở đảng, những mặt khác sự yếu kém của nhiều tổ chức cơ sở đảng đã hạn chế những thành tựu của cách mạng. Qua hơn 20năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng về kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định về chính trị và hiện nay đang phấn đấu thựchiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, trong điều kiện có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng gặp khơng ít khó khăn thách thức mới.Tổ chức cơ sở Đảng là cầu nối giữa đảng với nhân dân, đưa đường lối chính sách vào nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân hiểu và lãnh đạo nhândân thực hiện. Tổ chức cơ sở Đảng còn là nơi kiểm nghiệm khẳng định sự đúng đắnđường lối chính sách của Đảng, đóng góp cho đảng những sáng kiến, nhữngNgười thực hiện: Trần Nam Thành6kinh nghiệm để Đảng bổ sung hồn chỉnh đường lối chính sách, đề ra chủ trương chính sách mới.1.3. Chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng, cơ sở

*

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lăk247,63950

Xem thêm:

*

Xem thêm: Nguyên Nhân Bùng Nổ Cuộc Chiến Tranh Giành Độc Lập Của Các Thuộc Địa Anh Ở Bắc Mĩ

(187.5 KB) – Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty cà phê 715C, huyện M’đrăk, tỉnh Đắk Lăk-24 (trang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *