Phần mềm phổ cập giáo dục và chống mù chữ

Tạo ra những trường vào địa bàn đơn vị chức năng nhằm nhập dữ liệu cho các đối tượng người tiêu dùng. Chọn trực tiếp tên trường (nhập trực tiếp trên hệ thống).

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Các Đèn Tín Hiệu Trên Modem Wifi Của Viettel, Tìm Hiểu Về Các Đèn Tín Hiệu Trên Modem

Lấy mã trường đưa vào file nhập liệu (Nhập trên tệp tin excel).

- Cách lẫymã trường sinh sống đơn vị khác: Người quản ngại trị rất có thể mang mã trường của những trườngbên trên Việt Nam (đơn vị chức năng này đã tạo ra ngôi trường trên địa bàn họ). Với gần như đối tượnghọc tập không tính phường xóm tín đồ cai quản trị đang rước mã trường sinh sống vị trí khác bằng phương pháp đăngnhtràn vào phần mềm. Vào Danh mục chọn Danh sách trường: Hình minch họa.

-Cách thựchiện: Vào Danh mục lựa chọn Danh sách trường

-Để thêm new trường tín đồ cai quản trị Cliông chồng vào Thêm mới trường hệ thống hiển thị giaodiện thêm bắt đầu trường: