Phân Biệt Thì Quá Khứ Đơn Và Quá Khứ Hoàn Thành

Thì quá khđọng dứt (Past Perfect) – bí quyết dùng, cách làm và bài tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì quá khđọng xong xuôi tiếp nối hoàn toàn có thể được sử dụng vào câu ĐK nhiều loại 3nhằmmiêu tả điều kiện không có thực vào thừa khđọng.

Bạn đang xem: Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have sầu been successful.(Nếu Cửa Hàng chúng tôi còn làmcâu hỏi bên nhau một cách hiệu quả,Shop chúng tôi vẫn thành công rồi.)

– She would have sầu beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy đã có thể sẽlạc quan hơnnếucô ấy sẵn sàng xuất sắc rộng.)

Dấu hiệu dìm biết

Các câu thuộc thì thừa khđọng kết thúc tiếp nối thường cất các trường đoản cú phân biệt như:

Until thenBy the timePrior lớn that timeBefore, after.

Những bài tập thực hành

Bài 1. Chia rượu cồn tự vào địa điểm trống

1. I was very tired when I arrived trang chủ. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came inlớn the house. They had a football và they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had khổng lồ cancel my holiday. (I/look/forward khổng lồ it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened & didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home page, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started khổng lồ rain. Wehad been playingfor half an hour when it started khổng lồ rain.

2. I had arranged khổng lồ meet Tom in a restaurant. I arrived và waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for 20 minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five years.

4. I went to a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia động từ bỏ cùng ngừng câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a buổi tiệc nhỏ.

Xem thêm: Ran Doc Nhat The Gioi

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with hlặng because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everytoàn thân was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everytoàn thân was sitting round the table và talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jlặng was on his hands and knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward to it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for trăng tròn minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì thừa khứ đọng đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xảy ra tại thời gian khẳng định trong vượt khứ đọng, với đã hoàn thành điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy sẽ tốt nghiệp vào năm ngoái)

– Diễn tả một hành động diễn ra lặp đi tái diễn hoặc xẩy ra tiếp tục trong thừa khđọng cùng hiện nay không xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used lớn go fishing with my father. (Khi còn nhỏ tuổi, tôi thường xuyên đi câu cùng với bố)

– Dùng kết hợp với thì vượt khđọng tiếp diễn khi miêu tả một hành động chen ngang vào trong 1 hành vi không giống vẫn xẩy ra vào vượt khđọng.

Ex: When my mother went to lớn the super market, my father was reading newspaper. (Lúc bà bầu tôi đi ẩm thực, cha tôi thì gọi báo)

–Phó từ bỏ dìm dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói bình thường là thời gian trong quá khứ).

–Lúc nói tới cái gì đó đang đã làm được phát minh sáng tạo trong thừa khứ đọng, ta sử dụng thì thừa khứ đọng 1-1.

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes khám phá ra Mexica vào khoảng thời gian 1519.)

Vậy, điểm khác biệt cơ bạn dạng thân hai thì này là thì vượt khứ đối chọi miêu tả một hành vi sẽ hoàn thành trong quá khứ, còn hiện thời xong xuôi miêu tả một hành động xảy ra trên một thời điểm ko khẳng định trong thừa khđọng, kéo dài cho tới bây giờ (và có tác dụng đi mang lại tương lai).