Phân Biệt Nuôi Cấy Liên Tục Và Không Liên Tục

Để giúp những bạn dễ nhớ và so sánh, umakarahonpo.com xin tổng hợp lại những điểm giống nhau và khác biệt giữa 2 phương pháp nuôi cấy liên tục cùng không liên tục như sau:

Giống nhau:

Cả nhị phương pháp nuôi cấy liên tục cùng không liên tục đều bắt đầu với trộn tiềm phát. Tiếp đến là pha lũy thừa và pha cân nặng bằng.

Bạn đang xem: Phân biệt nuôi cấy liên tục và không liên tục

Khác nhau:

Nuôi cấy liên tục

Nuôi cấy ko liên tục

Thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng mới

Không bổ sung chất dinh dưỡng mới

Thường xuyên rút bỏ chất thải cùng sinh khối

Không rút bỏ chất thải và sinh khối

Quần thể vi sinh vật sinh trưởng ở trộn lũy thừa vào thời gian dài, mật độ vi sinh vật tương đối ổn định, không có pha tiềm phát

Quần thể vi sinh vật sinh trưởng theo 4 pha: tiềm phát, lũy thừa, cân nặng bằng, suy vong

Vi sinh vật không bị phân hủy ở thời gian suy vong

Vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong

Bảng so sánh giữa nuôi cấy liên tục cùng không liên tục

*
Sự sinh trưởng của vi sinh vật xử lý nước

Kiến thức mở rộng

I. Khái niệm về sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật có nghĩa là tăng số lượng tế bào của quần thể. Thời gian thế hệ là thời gian một tế bào phân loại hay quần thể nhân đôi về mặt số lượng. Thời gian thế hệ cam kết hiệu là g. Ví dụ như vi khuẩn E.coli gồm thời gian thế hệ là 19 phút tế bào phân đôi 1 lần. Thời gian thế hệ sẽ chũm đổi nhiều ở những quần thể không giống nhau và ở những điều kiện khác nhau.

Tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật là số lần tế bào phân chia hay còn gọi số lượng tế bào quần thể tăng lên trong một đơn vị thời gian của chủng đó theo điều kiện nuôi cấy cụ thể. Ký hiệu là n.

II. Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

Vi khuẩn sinh trưởng dựa theo 2 phương pháp là nuôi cấy liên tục với nuôi cấy không liên tục. Hãy thuộc umakarahonpo.com kiếm tìm hiểu 2 phương pháp này nhé!

1. Nuôi cấy không liên tục

- Là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới cùng không được lấy đi các sản phẩm trao đổi chất.

- các pha sinh trưởng của vi khuẩn vào môi trường nuôi cấy ko liên tục: 4 pha.

a) trộn tiềm vạc (pha Lag)

- Vi khuẩn ưa thích nghi với môi trường.

- Số lượng tế bào trong quần thể không tăng.

- Enzim cảm ứng được hình thành.

b) pha lũy thừa (pha Log)

- Vi khuẩn bắt đầu phân chia, số lượng tế bào tăng theo lũy thừa.

Xem thêm: Chức Năng Nhiệm Vụ Của Chủ Tịch Ubnd Xã, Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ubnd Xã

- Hằng số M không đủ theo thời gian cùng là cực đại đối với một số chủng và điều kiện nuôi cấy.

c) Pha cân bằng

- Số lượng vi sinh vật đạt mức cực đại, không đổi theo thời gian là do:

+ Một số tế bào bị phân hủy.

+ Một số khác bao gồm chất dinh dưỡng lại phân chia.

d) trộn suy vong

- Số tế bào trong quần thể giảm dần do:

+ Số tế bào bị phân hủy nhiều.

+ Chất dinh dưỡng bị cạn kiệt.

+ Chất độc hại tích lũy nhiều.

2. Nuôi cấy liên tục

- Bổ sung liên tục những chất dinh dưỡng, đồng thời lấy ra một lượng tương đương dịch nuôi cấy.

- Điều kiện môi trường bảo trì ổn định.

- Ứng dụng: sản xuất sinh khối để thu prôtêin đơn bào, các hợp chất tất cả hoạt tính sinh học như axit amin, enzim, kháng sinh, hoocmôn…