Phạm Sơn Dương - Thiếu Tướng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Đêm ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng sẽ ra mắt list những đại biểu thắng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trong danh sách 180 Ủy viên phê chuẩn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 23 bạn hữu trực thuộc đoàn Đảng cỗ Quân team. 6 đồng minh là chỉ huy Sở Công an.

Bạn đang xem: Phạm sơn dương - thiếu tướng quân đội nhân dân việt nam


DANH SÁCH CÁC TƯỚNG LĨNH QUÂN ĐỘI ĐƯỢC BẦU VÀO BAN CHẤP.. HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

1.Đại tướng mạo Lương Cường,Bí thỏng Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND toàn nước.

2.Thượng tướng Phan Văn uống Giang,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tsi mưu trưởng QĐND cả nước, Thđọng trưởng Bộ Quốc phòng

3.Thượng tướng tá Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó nhà nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND toàn quốc.

4. Thượng tướng mạo Nguyễn Tân Cương,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Sở Quốc phòng

5.Thượng tướng mạo Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó công ty nhiệm Tổng viên Chính trị QĐND toàn nước.

6.Thượng tướng mạo Hoàng Xuân Chiến,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

7.Thượng tướng mạo Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ đọng trưởng Bộ Quốc phòng

8.Thượng tướng mạo Võ Minh Lương,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thđọng trưởng Sở Quốc phòng

9.Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng Bộ Quốc chống.

10.Trung tướng tá Vũ Hải Sản,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ đọng trưởng Sở Quốc phòng

11.Trung tướng mạo, PGS, TS Trần Việt Khoa,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng

12.Trung tướng Nguyễn Doãn Anh,Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân quần thể 4

13.Trung tướng tá Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân quần thể 5

14.Trung tướng mạo Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu vực 1

15.Trung tướng tá Trịnh Văn uống Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2

16.Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng,Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tsay đắm mưu trưởng QĐND cả nước.

17.Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng viên Công nghiệp Quốc phòng

18.Chuẩn Đô đốc Trần Tkhô hanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

19.Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân quần thể 3

trăng tròn.Thiếu tướng Lê Đức Thái,Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Xem thêm: Ý Tưởng Vẽ Tranh Đề Tài Gia Đình Lớp 8 Đẹp Nhất Bạn Nên Tham Khảo

21.Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu vực 7

22.Thiếu tướng Nguyễn Văn uống Gấu,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân quần thể 9

23.Thiếu tướng Nguyễn Vnạp năng lượng Hiền,Phó Tư lệnh, Tmê man mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

*

DANH SÁCH 6 TƯỚNG LĨNH CÔNG AN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

1. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban Cán sự đảng nhà nước, Bí thỏng Đảng uỷ Công an Trung ương, Sở trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng mạo Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thđọng trưởng Sở Công an.

3. Trung tướng tá Lương Tam Quang,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ đọng trưởng Bộ Công an.

4. Trung tướng tá Nguyễn Duy Ngọc,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Sở Công an.

5. Thiếu tướng mạo Lê Quốc Hùng,Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thđọng trưởng Bộ Công an.

6. Thiếu tướng tá Lê Tấn Tới,Ủy viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.