Nội Quy

Website umakarahonpo là sân nghịch giải trí cho người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi đem đến những gọi biết, các tin tức mới nhất về technology điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật new nhất. Để kiêng những hiểu lầm đáng tiếc chúng ta sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan lại đến chính trị.
Không bàn vấn đề liên quan cho tôn giáo.
Không đả kích cá thể hay tổ chức triển khai nào.
Không làm chỗ trao đổi giao thương các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài xích phải có nguồn dẫn nếu không hẳn là biến đổi của bạn..