NỘI DUNG CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Chủ trương làm tứ sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng nhằm đi tới làng mạc hội cộng sản (CMDTDCND và CMXHCN)

– trọng trách của CMDTDCND

Đánh đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và bọn phong kiến, tạo cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra chính phủ nước nhà công, nông, binh; tổ chức triển khai ra quân đội công-nông.

Bạn đang xem: Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng


– Về lực lượng cách mạng :

+ Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc và các cá thể yêu nước thuộc thế hệ địa công ty vừa cùng nhỏ.


+ kẻ thống trị công nhân là kẻ thống trị lãnh đạo cách mạng .

– Về phương thức cách mạng: đấm đá bạo lực cách mạng gồm có lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang

– Về đoàn kết quốc tế: Đoàn kết nghiêm ngặt với những dân tộc bị áp bức và thống trị vô sản trên cố gắng giới, nhất là kẻ thống trị vô sản Pháp.

Xem thêm: Độ Che Phủ Của Rừng Trong Một Đơn Vị Hành Chính Hoặc Vùng Lãnh Thổ Là Tỷ Lệ Phần Trăm Của

– Vai trò lãnh đạo của Đảng: yếu tố quyết định nhất mang lại CMVN: bao gồm đường lối đúng; CNMLN là gốc rễ tư tưởng; thâu phục thống trị công nhân vào Đảng…


2. Ý nghĩa:

Giải quyết sự bế tắc về đường lối bí quyết mạng; là cưng cửng lĩnh biện pháp mạng trước tiên của ĐCSVN: chính xác và sáng tạo, tương xứng với điều kiện ví dụ của CMVN, xu thế cải tiến và phát triển của thời đại mới. Nó đã giải quyết và xử lý mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc bản địa với quốc tế, thời đại, CNYN cùng với CNMLN, truyền thống lịch sử yêu nước với tay nghề kinh nghiệm cách mạng gắng giới….. Cưng cửng lĩnh là trong những cơ sở giải thích và thực tiễn để Đảng ta liên tục hoạch định con đường lối lãnh đạo và đưa bí quyết mạng việt nam đi từ chiến thắng này đến thắng lợi khác.


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

giữ tên của tôi, email, và website trong trình để ý này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.

Δ


*

Suy đoán vô tội ko chỉ thỏa mãn nhu cầu yêu cầu chứng tỏ mà còn bảo đảm an toàn được quyền của bạn bị tình nghi, bị can, bị cáo.


*

*

*

THƯ KÝ PHÁP LÝ | Vững pháp lý - sáng Tương Lai

umakarahonpo.com là 1 trong những ấn phẩm về pháp luật được tạo và cách tân và phát triển bởi nhóm ngũ chuyên viên pháp lý trẻ, năng hễ và đầy nhiệt độ huyết nhằm mục đích hỗ trợ các tin tức pháp lý, kỹ năng pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng.


*