Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng trung

STT giờ Trung Về cuộc sống ❤️ Ý Nghĩa sâu sắc Nhất ✅ tìm hiểu thêm Những Caption, câu nói Tâm Trạng Về Cuộc SốngBằng tiếng Trung dưới Đây sẽ giúp đỡ Bạn gồm Động Lực hơn Trong Cuộc Sống.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng trung


STT tiếng Trung tốt Về Cuộc Sống

Với tuyển tập hầu hết STT giờ Trung hay Về cuộc sống đời thường đầu tiên này vẫn là làn gió tưới mát trung khu hồn của bạn. Để chúng ta cảm thấy từng ngày trôi qua trong cuộc sống đời thường đều ý nghĩa sâu sắc vô cùng.

有两点可以帮助您更好地生活:积极思考和停止负面约束. Yǒu liǎng diǎn kěyǐ bāngzhù nín gèng hǎo dì shēnghuó: Jījí sīkǎo hé tíngzhǐ fumin yuēshù. => tất cả 2 điều giúp đỡ bạn sống giỏi hơn sẽ là nghĩ lành mạnh và tích cực và ngưng ràng buộc tiêu cực聪明人装傻很容易,傻人装聪明却很容易被人看穿。Cōngmíng nhón nhén zhuāng shǎ hěn róngyì, shǎ rén zhuāng cōngmíng què hěn róngyì bèi nhón nhén kàn chuān.

Xem thêm: Tổng Hợp Bản Đồ Hành Chính Thành Phố Vũng Tàu, Bản Đồ Hành Chính Bà Rịa Vũng Tàu

=> tín đồ thông minh trả ngu hết sức dễ, tín đồ ngu giả thông minh rất giản đơn bị bạn khác vạc hiện.滴水穿石。Dīshuǐchuānshí. => Nước tan đá mòn生活中的艰难障碍也是你经历的荆棘. Shēnghuó zhōng de jiānnán zhàng’ài yěshì nǐ jīnglì de jīngjí => trở ngại rào cản trong cuộc sống cũng chính là chông gai mà chúng ta đi qua喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你. Xǐhuān nǐ, què bù yīdìng ài nǐ, ài nǐ jiù yīdìng hěn xǐhuān nǐ. =>Thích các bạn không một mực sẽ yêu, còn yêu nhất quyết đã vô cùng thích rồi.