Những câu ca dao tục ngữ về tính trung thực

Ca Dao Tục Ngữ Về Tính Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất Tốt Đẹp Của Con Người nước ta Được Phát Huy Gìn Giữ Qua phần lớn Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng

Sưu tầm 1001 Thành Ngữ Trung Thực Tự Trọng giỏi và tuyệt vời trong tâm địa các bạn đọc

Cười người chớ vội vàng cười cợt lâu,Cười người ngày hôm trước ngày tiếp theo tín đồ cười cợt.Ai ơi chớ vội vàng mỉm cười nhau,Ngẫm bản thân đến kỹ càng trước sau hãy mỉm cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách rưới khéo vá, rộng lành hậu đậu may.Thuyền dời bến như thế nào bến bao gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cđọng vào đạo lý luân thường xuyên,Làm fan yêu cầu giữ kỷ cương có tác dụng đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn tuyền,Việc mình không thích chớ khiến cho ai.Nói lời yêu cầu duy trì rước lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại cất cánh.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột mà lại nghe.Trong đầm gì rất đẹp bằng sen,Lá xanh bông white lại chen nhị vàng.Nhị quà bông White lá xanh,Gần bùn mà chẳng tanh hôi hương thơm bùn.Dạo nghịch quán cũng tương tự công ty.Nhà tnhãi nhép gồm ngãi rộng tòa bên cao.

Chia Sẻ