Nhiều Khi Tôi Muốn Bỏ Đi Thật Xa Chế Linh

đôi lúc tôi mong mỏi bỏ đi thiệt xa. đồng bọn ngoảnh ngơ như người xa lạ. Fan mình bao năm chăn gối. Hiện nay còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời đọc thấu. Tiền khô cháy túi bao gồm ai phát âm ta?Nhiều khi loại bỏ như kẻ ko nhà. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao mong mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi kia rong chơi. Chưa yêu đương, chưa lần thương lưu giữ một người. Hiện nay tình mang lại với tôi, như mây hờ hững mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết yêu quý rồi yêu. Là khi biết đau, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phiếm xa xôi. Gồm chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa chế linh


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đại Lý Nước Khoáng Vĩnh Hảo Tại Quận Tân Bình, Đại Lý Nước Khoáng Vĩnh Hảo Quận Tân Bình

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.