NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ

reviews chung Tổ chức bộ máy Đảng ủy Hội đồng dân chúng Ủy ban nhân dân giấy tờ thủ tục hành thiết yếu Liên hệ
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*Chức năng, trọng trách của Đảng ủy xã:

1. Ban thường xuyên vụ Đảng ủy là ban ngành tham mưu đến Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng cỗ và trước cung cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng cỗ và các vấn đề liên quan.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ quyền hạn của bí thư đảng ủy xã

2. Có trách nhiệm tính toán việc thực hiện nhiệm vụ của những thành viên vào Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm soát Đảng ủy, các hoạt động của Ban đưa ra ủy, đưa ra bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lí lý, thực hiện đúng chức năng, trách nhiệm quyền hạn, được giải pháp trong Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy tất cả trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng những dự thảo planer trình Ban chấp hành lưu ý quyết định

4. Ban thường xuyên vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên vào Đảng bộ. Hỗ trợ cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc những cơ sở trong việc tiến hành Nghị quyết của cung cấp mình và cung cấp trên.

5. Có nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy hướng cán cỗ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán cỗ trình cung cấp ủy phê để mắt theo quy định.

6. Liên tục xuống cơ sở thâu tóm tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang ý nghĩa cấp bách, duyệt y các report tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức thiết yếu trị làng hội ở trong thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt đại diện cho Ban chấp hành có trọng trách ghi chép nghị quyết họp Ban thường xuyên vụ, họp Ban chấp hành. Có trọng trách đối nội, đối ngoại với cấp trên, cung cấp dưới.

*Chức năng, trách nhiệm Bí thư Đảng ủy:

1. Là người đứng đầu cung cấp ủy phụ trách tầm thường mọi công việc. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và công ty trì những hội nghị Đảng ủy, họp báo hội nghị BTV. Phân công giao nhiệm vụ cho những ủy viên vào BCH Đảng bộ.

2. Trực tiếp chỉ đạo và là ng­ười chịu đựng trách nhiệm tối đa trong công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức triển khai cán bộ, việc triển khai và tổ chức triển khai các nhà trương lãnh đạo của BTV, quyết nghị của Đảng ủy, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, công ty nước cấp cho trên, bên trên cơ sở nguyên tắc dân chủ.

3. Ký các văn bản, những nghị quyết, đưa ra quyết định của cấp cho ủy, của BTV phát hành và chỉ đạo hệ thống chủ yếu trị tổ chức thực hiện.

Xem thêm: Mạng Xã Hội Âm Nhạc Keeng Viettel, Mạng Xã Hội Âm Nhạc Keeng 7

*Chức năng, trọng trách Phó túng thư­ Trực Đảng ủy.

1. Trực tiếp chuyên trách công tác làm việc Đảng vụ, xử lý những các bước hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện cơ chế tổng hợp báo cáo theo qui định. Duy trì mối contact giữa cung cấp ủy với thiết yếu quyền, MTTQ, những tổ chức đoàn thể và các chi cỗ trực thuộc.

2. Trực tiếp phụ trách công tác làm việc kiểm tra, tính toán của Đảng ủy, công tác kiểm tra thực hiện kỷ dụng cụ trong Đảng bộ. Thẳng phụ trách khối dân vận.

3. Cùng túng thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác làm chủ cán bộ, cai quản đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược túng th­ư ủy quyền, cung cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký những văn bạn dạng theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo theo dõi các hoạt động vui chơi của MTTQ, tổ chức triển khai đoàn thể chủ yếu trị xã hội cấp xã với các buổi giao lưu của các bỏ ra bộ.

*Chức năng, trách nhiệm Phó bí thư Đảng ủy phụ trách bao gồm quyền:

1. Phụ trách trước cấp ủy, Ban hay vụ và túng thiếu thư về công tác làm việc của ủy ban nhân dân xã.

2. Có trách nhiệm quán triệt cụ thể hóa quyết nghị của Đảng ủy, của Ban thường xuyên vụ thành kế hoạch, chương trình công tác làm việc của tổ chức chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Phụ trách trước cung cấp ủy và ủy ban nhân dân cấp trên về buổi giao lưu của UBND xã.

3. Cùng với cấp ủy viên với Ban hay vụ xây dựng kiện toàn bộ máy UBND. Đề nghị với Ban hay vụ về việc bố trí cán bộ thuộc UBND.

4. Phụ trách chung trong ubnd xã, cân bằng phối hợp hoạt động giữa tính năng lãnh đạo với cai quản nhà nước theo phép tắc định. Trên các đại lý nguyên tắc triệu tập dân chủ, bầy lãnh đạo cá nhân phụ trách. Phối phù hợp với UBMTTQ, những đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải cách và phát triển văn hóa xã hội, củng nỗ lực quốc phòng bình yên vững chắc.