Nhiệm vụ của hội cựu chiến binh ở cơ sở

*

*


*

*

*

Văn phiên bản BTV, BCHVăn bản Ban Tuyên giáoVăn phiên bản Ban Tổ chứcVăn bạn dạng Ủy ban Kiểm traVăn phiên bản Văn phòngVăn bản Hội Cựu Chiến binhVăn bạn dạng Đoàn KhốiVăn bạn dạng Công đoàn VC tỉnhVăn phiên bản BCĐ Khuyến học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH

KHỐI CÁC CƠ quan tiền TỈNH

---------

I. CHỨC NĂNG

- Đại diện ý chí, nguyện vọng và nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng, hòa hợp pháp của cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp cho uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, cấu kết vận rượu cồn cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của tổ chức triển khai Hội.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của hội cựu chiến binh ở cơ sở

II. NHIỆM VỤ

1. Tập hợp, đoàn kết, giáo dục đào tạo cựu binh sỹ trong cơ quan, đơn vị giữ vững với phát huy bản chất, truyền thống lâu đời “Bộ đội núm Hồ”, nâng cao ý thức nhiệm vụ chính trị, góp thêm phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có quality các chương trình, kế hoạch công tác làm việc của cơ quan, đối chọi vị.

2. Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành khá đầy đủ chức trách, nhiệm vụ người cán bộ, CCVC vào cơ quan, solo vị, chấp hành cơ chế công tác, kỷ cách thức lao động, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nêu gương kết thúc tốt trọng trách được giao, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

3. Tham gia thiết kế Đảng, cơ quan trong trắng vững mạnh, bảo đảm an toàn cơ quan liêu an toàn.

4. Gia nhập bồi dưỡng, truyền thụ truyền thống lịch sử cách mạng cho cầm hệ trẻ, đóng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn tuổi teen trong cơ quan, đối kháng vị.

Xem thêm: Bật Điều Hòa Bằng Điện Thoại Smartphone Như Thế Nào? Các Ứng Dụng Điều Khiển Điều Hòa Bằng Điện Thoại

5. Chăm lo đời sống lòng tin và vật chất cho hội viên, tổ chức hỗ trợ nhau khi gặp gỡ khó khăn, thiến nạn, bảo vệ những quyền lợi chính đại quang minh và hòa hợp pháp của hội viên lúc bị xâm phạm.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành Hội Cựu binh sỹ Khối nhiệm kỳ 2012 - 2017 có 13 đồng chí.

- Ban thường xuyên vụ Hội Cựu binh lực Khối bao gồm 05 đồng chí.

- hiện nay nay, thường trực Hội Cựu chiến binh Khối bao gồm 01 cán bộ kiêm nhiệm là bè bạn Mai Xuân Dũng: Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, chủ tịch Hội.

- Hội CCB Khối bao gồm tổng số 561 hội viên làm việc tại 42 các đại lý Hội trong các cơ quan tiền hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp cho tỉnh.