Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- NST là 1 kết cấu gồm phân tử ADN và liên kết với những loại prôtêin không giống nhau (chủ yếu ớt prôtêin histôn)

- từng nhiễm nhan sắc thể chứa: tâm động, vùng đầu mút

- mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.

Bạn đang xem: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

- bao gồm 2 nhiều loại NST: NST thường với NST giới tính.

2. Cấu trúc siêu hiển vi của NST. 

Ở sinh đồ gia dụng nhân thực: NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc tất cả ADN và prôtêin:

*

- Đơn vị cấu tạo cơ bạn dạng của NST là nucleoxôm.

- (ADN + prôtêin) → Nuclêôxôm (8 phân tử prôtêin histôn được quấn quanh vày một đoạn phân tử ADN dài khoảng chừng 146 cặp nuclêôtit, quấn 1 ¾ vòng) → gai cơ bạn dạng (khoảng 11 nm) →Sợi nhiễm dung nhan (25 – 30 nm) → Ống hết sức xoắn (300 nm) → Crômatit (700 nm) → NST.

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ.

1. Khái niệm.

- Đột biến cấu trúc NST là những biến hóa trong cấu trúc của NST, thực chất là thu xếp lại trình tự những gen, làm biến đổi hình dạng và cấu tạo của NST.

2. Các dạng chợt biến cấu tạo NST.

a. Mất đoạn

 

*

- Là thốt nhiên biến làm mất đi đi một quãng nào kia của NST

- làm giảm số lượng gen trên NST, mất cân đối gen.

Xem thêm: Best Clip Tik Tok - Siêu Nhân Cuồng Phong

- hay gây chết hoặc bớt sức sống.

b. Lặp đoạn

 

*

- Là bỗng dưng biến tạo cho một đoạn của NST rất có thể lặp lại một hay nhiều lần.

- làm cho tăng số lượng gen trên NST, mất thăng bằng gen.

- làm cho tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện của tính trạng, không gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho các gen mới trong quá trình tiến hóa.

c. Đảo đoạn

 

*

- Là hốt nhiên biến trong số đó một đoạn NST đứt ra và đảo ngược 180o và nối lại.

- Làm đổi khác trình từ bỏ phân bố của những gen trên NST.

- gồm thể tác động đến sức sống, giảm năng lực sinh sản của thể bất chợt biến, sản xuất nguồn vật liệu cho tiến hóa.


d. Gửi đoạn

 

*

- Là đột biến dẫn tới sự trao thay đổi đoạn trong một NST hoặc giữa các NST không tương đồng.

- một số trong những gen bên trên NST thể này đưa sang NST không giống dẫn cho làm chuyển đổi nhóm gen liên kết.