Bài Tập Cấu Trúc Dữ Liệu: Làm Sao Nhập Được N Sinh Viên?


Bạn đang xem: Bài tập cấu trúc dữ liệu: làm sao nhập được n sinh viên?

Phản Hồi Bởi:

(1) Đặng Trần Nhật Minch (2) Nguyễn Xuân Mai (3) Nguim Phấn Đông (4) Nguyễn Đinh Tiến Đạt (5) hainguyen (6) Dương công minh (7) Trần Văn Lâm (8) Do Trung Duc (9) Nguyễn Anh Vũ (10) Trần Thị Khánh Huyền (11) Nguyễn Hữu Hiếu (12) An Văn uống Minh (13) Triệu Vnạp năng lượng Lăng (14) vuong huu phu (15) hainguyen
*

#include #include /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input đầu vào loop */int main(int argc, char *argv<>) Dia chi "); printf(" ======================================================="); printf(" %s, %d, %s, %s", name, age, rollno, address); printf("========================================================"); return 0;

*

#include #include /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input đầu vào loop */int main(int argc, char *argv<>) Ma sv

Xem thêm: Cách Hủy Dịch Vụ Gprs Của Mobifone ? 3 Cách Hủy 3G Mobifone Nhanh Trong 1 Nốt Nhạc

*

#include #include /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input đầu vào loop */int main(int argc, char *argv<>) %-8s

*

#include #include /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or đầu vào loop */int main(int argc, char *argv<>) ", name, age, rollno, address);printf(" ===========================================================================");return 0;

*

#include #include /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */int main(int argc, char *argv<>) %20s","name", "age", "rollno", "address" );printf("