Người Ta Mắc Hai Cực Của Nguồn Điện Với Một Biến Trở Có Thể Thay Đổi Từ 0 Đến Vô Cực


Người ta mắc hai cực của nguồn điện áp với một phát triển thành trở bao gồm thể biến đổi từ 0 cho vô cực. Khi giá trị của biến đổi trở rất cao thì hiệu điện cụ giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Giảm ngay trị của vươn lên là trở đến khi cường độ chiếc điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện cố kỉnh giữa hai cực của nguồn điện là 4 (V). Suất điện đụng và điện trở vào của nguồn điện áp là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

Bạn đang xem: Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến trở có thể thay đổi từ 0 đến vô cực

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).


*

Chọn: C

Hướng dẫn:

- Khi quý hiếm của trở nên trở rất cao thì hiệu điện vậy giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 (V). Suy ra suất điện rượu cồn của điện áp nguồn là E = 4,5 (V).

- Áp dụng công thức E = U + Ir với I = 2 (A) với U = 4 (V) ta tính được năng lượng điện trở trong của nguồn điện là r = 0,25 (Ω).Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một thay đổi trở bao gồm thể đổi khác từ 0 mang lại vô cực. Khi quý giá của trở nên trở rất to lớn thì hiệu điện nỗ lực giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 V. áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của vươn lên là trở đến lúc cường độ loại điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện núm giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện hễ và điện trở trong của nguồn điện là A. E 4 , 5 V ; ...

Người ta mắc hai rất của nguồn điện áp với một biến hóa trở tất cả thể chuyển đổi từ 0 cho vô cực. Khi giá trị của phát triển thành trở rất lớn thì hiệu điện cầm giữa hai cực của điện áp nguồn là 4,5 V. ưu đãi giảm giá trị của biến hóa trở cho đến khi cường độ mẫu điện trong mạch là 2 A thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 4 V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện áp là

A. E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

B. E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω

C. E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

D. E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω


Người ta mắc hai rất của nguồn điện với một đổi thay trở tất cả thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi quý hiếm của trở nên trở rất cao thì hiệu điện nỗ lực giữa hai rất của nguồn tích điện là 4,5 (V). áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của phát triển thành trở cho đến khi cường độ chiếc điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn điện áp là 4 (V). Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của nguồn điện là A. E 4,5 (V); r 4,5 (Ω) B. E 4,5 (V); r 2,5 (Ω) C. E 4,5 (V); r 0,25 (Ω) D. E 9 (V); r 4,5 (Ω)

Người ta mắc hai rất của nguồn tích điện với một đổi thay trở bao gồm thể chuyển đổi từ 0 mang lại vô cực. Khi cực hiếm của vươn lên là trở rất cao thì hiệu điện gắng giữa hai rất của nguồn điện áp là 4,5 (V). Giảm ngay trị của biến trở cho đến lúc cường độ mẫu điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện cố gắng giữa hai rất của điện áp nguồn là 4 (V). Suất điện động và năng lượng điện trở vào của nguồn điện áp là

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω)

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω)

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω)

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω)


Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một thay đổi trở tất cả thể biến đổi từ 0 cho vô cực. Khi quý hiếm của trở nên trở không nhỏ thì hiệu điện thay giữa hai rất của nguồn điện áp là 4,5 (V). áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của trở nên trở cho đến khi cường độ mẫu điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện vậy giữa hai rất của điện áp nguồn là 4 (V). Suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của nguồn điện áp là A. E 4,5 (V); r 4,5 (Ω) B. E 4,5 (V); r 2,5 (Ω). C. E 4,5 (V); r 0,25 (Ω) D. E 9 (V); r 4,5 (Ω).

Người ta mắc hai rất của điện áp nguồn với một biến trở tất cả thể biến hóa từ 0 mang đến vô cực. Khi quý hiếm của đổi thay trở không hề nhỏ thì hiệu điện chũm giữa hai rất của điện áp nguồn là 4,5 (V). áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của phát triển thành trở đến lúc cường độ loại điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện núm giữa hai rất của nguồn tích điện là 4 (V). Suất điện động và điện trở vào của nguồn điện áp là

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω)

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω)

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).

Xem thêm:


Người ta mắc hai cực của điện áp nguồn với một trở nên trở bao gồm thể thay đổi từ 0 đến vô cực. Khi quý giá của trở thành trở không nhỏ thì hiệu điện nuốm giữa hai cực của nguồn điện áp là 4,5 (V). Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của biến chuyển trở cho đến khi cường độ dòng điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện vậy giữa hai cực của nguồn tích điện là 4 (V). Suất điện đụng và năng lượng điện trở vào của nguồn tích điện là: A. E 4,5 (V); r 4,5 (Ω). B. E 4,5 (V); r 2,5 (Ω). C. E 4,5 (V); r 0,25 (Ω). D. E 9 (V); r 4,5 (Ω).

Người ta mắc hai rất của nguồn tích điện với một phát triển thành trở gồm thể biến hóa từ 0 mang lại vô cực. Khi quý hiếm của phát triển thành trở rất lớn thì hiệu điện vậy giữa hai cực của điện áp nguồn là 4,5 (V). ưu đãi giảm giá trị của thay đổi trở cho đến khi cường độ mẫu điện vào mạch là 2 (A) thì hiệu điện gắng giữa hai cực của nguồn điện áp là 4 (V). Suất điện đụng và điện trở vào của điện áp nguồn là: 

A. E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).

B. E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).

C. E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).

D. E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).


Một điện áp nguồn được mắc với một phát triển thành trở. Khi năng lượng điện trở của biến hóa trở là 0,5 Ω thì hiệu điện vắt gikhiữa hai rất của mối cung cấp là 4,5 V, còn khi năng lượng điện trở của đổi mới trở là 0,2 Ω thì hiệu điện nuốm gikhiữa hai rất của nguồn là 2,88 V. Suất điện đụng và năng lượng điện trở vào của nguồn là A. 3,8 V với 0,2 Ω. B. 7,2 V với 0,3 Ω. C. 3,8 V cùng 0,3 Ω. D. 3,7 V cùng 0,2 Ω.

Một nguồn điện được mắc cùng với một biến chuyển trở. Khi năng lượng điện trở của biến trở là 0,5 Ω thì hiệu điện cố gắng gikhiữa hai rất của mối cung cấp là 4,5 V, còn khi điện trở của phát triển thành trở là 0,2 Ω thì hiệu điện cầm cố gikhiữa hai cực của mối cung cấp là 2,88 V. Suất điện hễ và điện trở trong của mối cung cấp là

A. 3,8 V và 0,2 Ω.

B. 7,2 V cùng 0,3 Ω.

C. 3,8 V cùng 0,3 Ω.

D. 3,7 V với 0,2 Ω.


Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một đổi mới trở tất cả thể đổi khác từ 0 mang đến vô cực. Khi cực hiếm của đổi thay trở không nhỏ thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn tích điện là 4,5V. Tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị của vươn lên là trở cho đến lúc cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện nắm giữa hai rất của điện áp nguồn là 4V. Suất điện đụng và điện trở trong của nguồn điện áp là: A. E 4 , 5 V ; r 4 , 5 Ω...

Người ta mắc hai rất của nguồn điện áp với một biến hóa trở gồm thể biến hóa từ 0 đến vô cực. Khi cực hiếm của phát triển thành trở rất lớn thì hiệu điện vậy giữa hai cực của điện áp nguồn là 4,5V. áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của biến trở đến khi cường độ dòng điện vào mạch là 2A thì hiệu điện rứa giữa hai rất của nguồn điện áp là 4V. Suất điện hễ và điện trở trong của điện áp nguồn là:

A.  E = 4 , 5 V ; r = 4 , 5 Ω

B.  E = 4 , 5 V ; r = 2 , 5 Ω

C.  E = 4 , 5 V ; r = 0 , 25 Ω

D.  E = 9 V ; r = 4 , 5 Ω


Người ta mắc hai rất của nguồn điện với một trở thành trở bao gồm thể thay đổi giá trị tự 0 mang đến vô cùng. Khi quý giá của thay đổi trở rất lớn thì hiệu điện cố giữa hai cực của điện áp nguồn là 4,5V. ưu đãi giảm giá trị của đổi mới trở cho đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2A thì hiệu điện thế giữa hai rất của điện áp nguồn là 4V. Suất điện cồn và năng lượng điện trở vào của nguồn điện áp lần lượt là: A. 4,5V và 4 , 5 Ω B. 9V và 2 , 5 Ω C. 9V và ...

Người ta mắc hai rất của nguồn điện áp với một trở nên trở có thể thay đổi giá trị trường đoản cú 0 mang lại vô cùng. Khi quý giá của trở nên trở rất lớn thì hiệu điện rứa giữa hai rất của nguồn điện là 4,5V. Giảm ngay trị của đổi thay trở đến lúc cường độ chiếc điện vào mạch là 2A thì hiệu điện vắt giữa hai rất của điện áp nguồn là 4V. Suất điện cồn và điện trở trong của nguồn điện áp lần lượt là:

A. 4,5V với 4 , 5 Ω

B. 9V với 2 , 5 Ω

C. 9V và  4 , 5 Ω

D. 4,5V với 0 , 25 Ω


Mắc hai cực của một điện áp nguồn với một đổi mới trở (điện trở có mức giá trị đổi khác được). Khi điều chỉnh giá trị của vươn lên là trở là R 1 2,5 Ω thì hiệu điện cầm cố giữa hai cực của nguồn tích điện là U 1 ; điều chỉnh giá trị của biến hóa trở là R 2 5,5 Ω thì hiệu điện cụ giữa hai cực của nguồn điện là U 2 1,1.U 1 . Điện trở trong của nguồn có mức giá trị là:Helpppp !!!!!!

Mắc hai rất của một nguồn điện với một đổi thay trở (điện trở có mức giá trị đổi khác được). Khi điều chỉnh giá trị của trở nên trở là R 1 = 2,5 Ω thì hiệu điện ráng giữa hai cực của điện áp nguồn là U 1 ; kiểm soát và điều chỉnh giá trị của thay đổi trở là R 2 = 5,5 Ω thì hiệu điện cầm cố giữa hai rất của nguồn điện áp là U 2 = 1,1.U 1 . Điện trở vào của nguồn có mức giá trị là:

Helpppp !!!!!!


Một nguồn điện được mắc với một đổi mới trở. Khi năng lượng điện trở của vươn lên là trở là 1,65 Ω thì hiệu điện núm giữa hai rất của mối cung cấp là 3,3 V, còn khi năng lượng điện trở của vươn lên là trở là 3,5 Ω thì hiệu điện chũm giữa hai cực của mối cung cấp là 3,5 V. Tính suất điện đụng và điện trở trong của nguồn.

Một nguồn điện được mắc với một vươn lên là trở. Khi điện trở của biến đổi trở là 1,65  Ω thì hiệu điện thay giữa hai cực của nguồn là 3,3 V, còn khi điện trở của đổi mới trở là 3,5  Ω thì hiệu điện cụ giữa hai rất của mối cung cấp là 3,5 V. Tính suất điện đụng và điện trở vào của nguồn.