Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân li


Bắn hạt nhân a gồm động năng 18 MeV vào phân tử nhân N714đứng lặng ta bao gồm phản ứng α+N714→O017+p. Biết những hạt nhân hình thành cùng véctơ vận tốc. Mang lại mα = 4,0015u; mp = 1,0072u; mN = 13,9992u; mO = 16,9947u; cho u = 931 MeV/c2. Động năng của hạt prôtôn sinh ra có giá trị là bao nhiêu?


Dùng phường có đụng năng K1 phun vào hạt nhânB49eđứng yên gây ra phản ứng: p21+B49e→H24e+L36i.Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng ∆E = 2,1 MeV. Phân tử nhân L36i cùng hạtα bay ra với các động năng lần lượt bằng K2 = 3,58MeV cùng K3 = 4MeV. Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt α cùng hạt p. (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị chức năng u, thông qua số khối).

Bạn đang xem: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân li


Bắn hạt α vào hạt nhân nitơ N14 đứng yên, xẩy ra phản ứng tạo thành một hạt nhân Oxi cùng một phân tử proton. Biết rằng hai phân tử sinh ra gồm véctơ gia tốc như nhau, bội phản ứng thu năng lượng 1,21 (MeV).

Cho cân nặng của những hạt nhân thỏa mãn: mOmα = 0,21(mO + mP)2 cùng mpmα = 0,012(mO + mP)2. Động năng phân tử α là


Bắn một phân tử anpha vào phân tử nhân N714đang đứng yên tạo ra phản ứng H24e+N714→H11+O817. Tích điện của bội nghịch ứng là ∆E = -1,21MeV. đưa sử hai hạt sinh ra tất cả cùng vectơ vận tốc. Động năng của hạt He là (xem cân nặng hạt nhân tính theo đơn vị chức năng u gần ngay số khối của nó).

Xem thêm: Em Là Ai Trong Cuộc Đời Này Em Là Ai Bước Đến Nơi Đây, Lời Bài Hát Nơi Này Có Anh



Hạt nhânP84210o đã đứng yên ổn thì phóng xạα. Gồm bao nhiêu phần trăm tích điện toả ra chuyển thành động năng của phân tử α?


Hạt nhân chị em A có trọng lượng mA sẽ đứng yên phân chảy thành phân tử nhân con B với hạt α có khối lượng mB cùng mα, có vận tốc vB→ vàvA→. Tra cứu mối tương tác giữa tỉ số động năng, tỉ số khối lượng và tỉ số vận tốc của nhì hạt sau bội nghịch ứng.


Dùng phân tử Prôtôn tất cả động năng Kp = 5,45 MeV phun vào hạt nhân Beri đứng yên làm cho phản ứng: p11+B49e→H24e+L36i. Heli sinh ra bay theo phương vuông góc với phương chuyển động của Prôtôn. Biết cồn năng của Heli là Kα = 4MeV và khối lượng các phân tử tính theo đơn vị u thông qua số khối của chúng. Động năng phân tử nhân Liti có giá trị


Một phân tử nhân của hóa học phóng xạ A sẽ đứng yên thì phân rã tạo thành hai phân tử B cùng C. GọimA , mB, mClần lượt là cân nặng nghỉ của những hạt A,B, C và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Quá trình phóng xạ này tỏa ra năng lượng Q. Biểu thức nào tiếp sau đây đúng?


Ta sử dụng prôtôn gồm 2,0MeV vào hạt nhân 7Li đứng yên thì thu hai nhân X bao gồm cùng cồn năng. Tích điện liên kết của hạt nhân X là 28,3MeV và độ hụt khối của phân tử 7Li là 0,0421u. Mang lại 1u = 931,5MeV/c2; cân nặng hạt nhân tính theo u xê dịch bằng số khối. Vận tốc của phân tử nhân X bằng:


Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá phân tử nhânL37i đứng yên. Sau bội phản ứng xuất hiện thêm hai hạt X tương đương nhau, gồm cùng đụng năng và tất cả phương vận động hợp cùng với phương vận động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2. Coi phản nghịch ứng không hẳn nhiên phóng xạ gamma giá trị của góc φ là


Trong phản bội ứng dây chuyền của phân tử nhân U235, phản ứng đầu tiên có 100 phân tử nhân U235 bị phân tan và hệ số nhân notron là k = 1,6. Tính tổng số phân tử nhân bị phân rã cho phản ứng lắp thêm 101.


Một hạt nhân bao gồm số khối A, vẫn đứng yên, phân phát ra hạt α với tốc độ v. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Vận tốc giật lùi của phân tử nhân con là


Bắn một hạt prôtôn vào hạt nhânL37i đứng yên. Làm phản ứng tạo nên hai phân tử nhân X tương tự nhau cất cánh ra gồm cùng độ lớn gia tốc và cùng hợp với phương ban đầu của prôtôn một góc φ. Tỉ số độ lớn tốc độ hạt nhân X cùng hạt prôtôn là


Một hạt nhân D (H12)có cồn năng 4MeV phun vào phân tử nhân 6 Li đứng yên tạo thành phản ứng: H12+L36i→2H24e. Biết rằng tốc độ của nhì hạt được sinh ra hợp với nhau một góc 1570. Rước tỉ số thân hai khối lượng bằng tỉ số giữa hai số khối. Tích điện toả ra của phản nghịch ứng là:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam