*

* Ví dụ: “Con đường xưa em đi” hoặc “Con duong xua em di” hoặc “cdxed”

* Chúng tôi khuyến khích gõ tên bài hát không dấu hoặc viết tắt của tên bài hát: Ví dụ như “Con duong xua em di” hoặc “cdxed” để kết quả tìm được tối ưu nhất.

Đang xem: Ngoài thì vở vở văn văn trong lòng toàn rắn với trăn bu đầy

* Bấm vào nút TRÌNH CHIẾU để xem toàn màn hình (chỉ có trên máy tính).

Anh em đã sống vì mình, Thời khi lam lũ hết tình bên ta, Bên mình vượt dặm phong ba, Vì ta mà họ bỏ qua gia đình…

Cũng vì chữ nghĩa chữ tình, Làm thân che chắn để mình vươn lên, Nữa đời trôi nổi chênh vênh, Cười trong nước mắt thấy ta lên đời…

<ĐK: > Vậy mà vật đổi sao dời, Lòng thay đổi dạ, đổi tình anh em, Chào anh, em cũng không thèm, Cười khinh ánh mắt chẳng hề quan tâm…Miệng trề tai điếc như câm, Trầm ngâm như kẻ có tâm chân thành, Lưng thì dao kiếm để dành, Đâm thằng sơ hở để giành cơm ăn…

Ngoài thì vở vở văn văn, Trong lòng toàn rắn với trăn bu đầy, Ngoài thì ra vẻ ta đây, Tiền ăn không trả giả ngây đi liền…Sống thì đo bạn bằng tiền, Mỗi khi đụng chuyện làm phiền anh em, Khó thì chị chị anh anh, Sướng thì quên tất hỏi thăm không thèm…

== DẠO NHẠC ==

Anh em đã sống vì mình, Thời khi lam lũ hết tình bên ta, Bên mình vượt dặm phong ba, Vì ta mà họ bỏ qua gia đình…

Cũng vì chữ nghĩa chữ tình, Làm thân che chắn để mình vươn lên, Nữa đời trôi nổi chênh vênh, Cười trong nước mắt thấy ta lên đời…

Xem thêm:

<ĐK: > Vậy mà vật đổi sao dời, Lòng thay đổi dạ, đổi tình anh em, Chào anh, em cũng không thèm, Cười khinh ánh mắt chẳng hề quan tâm…Miệng trề tai điếc như câm, Trầm ngâm như kẻ có tâm chân thành, Lưng thì dao kiếm để dành, Đâm thằng sơ hở để giành cơm ăn…

Ngoài thì vở vở văn văn, Trong lòng toàn rắn với trăn bu đầy, Ngoài thì ra vẻ ta đây, Tiền ăn không trả giả ngây đi liền…Sống thì đo bạn bằng tiền, Mỗi khi đụng chuyện làm phiền anh em, Khó thì một chị hai anh, Sướng thì quên tất hỏi thăm không thèm…

* Hết tiền một chị hai anh, CÓ tiền quên tất… hỏi thăm.. không.. thèm……

== HẾT BÀI ==

1. Anh em đã sống vì mình,Thời khi lam lũ hết tình bên ta,Bên mình vượt dặm phong ba,Vì ta mà họ bỏ qua gia đình…2. Cũng vì chữ nghĩa chữ tình,Làm thân che chắn để mình vươn lên,Nữa đời trôi nổi chênh vênh,Cười trong nước mắt thấy ta lên đời…

Xem thêm:

<ĐK: >Vậy mà vật đổi sao dời,Lòng thay đổi dạ, đổi tình anh em,Chào anh, em cũng không thèm,Cười khinh ánh mắt chẳng hề quan tâm…Miệng trề tai điếc như câm,Trầm ngâm như kẻ có tâm chân thành,Lưng thì dao kiếm để dành,Đâm thằng sơ hở để giành cơm ăn…Ngoài thì vở vở văn văn,Trong lòng toàn rắn với trănbu đầy,Ngoài thì ra vẻ ta đây,Tiền ăn không trả giả ngây đi liền…Sống thì đo bạn bằng tiền,Mỗi khi đụng chuyện làm phiền anh em,Khó thì chị chị anh anh,Sướng thì quên tất hỏi thăm không thèm…

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *